ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ

 

 

Η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας (και ιδιαίτερα το Παράρτημά τηs στη Σάμο) συνεργάζεται στενά με τη Νοτιοαφρικανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (South African Society for Greek Philosophy and the Humanities - SASGPH) για την προαγωγή φιλοσοφία και των Ελληνικών Γραμμάτων.

           Έτσι πολλά μέλη της South African Society for Greek Philosophy and the Humanities έχουν μετάσχει στα Συνέδρια της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας στη Σάμο και οι Πρόεδροι της South African Society for Greek Philosophy and the Humanities (οι Καθηγητές John Gericke και Τάσος Λαδικός) έχουν επισκεφθεί τη Σάμο και έχουν ομιλήσει στα εκεί Συνέδρια της Διεθνούς Εταιρείας της Ελληνικής Φιλοσοφίας. Αντίστοιχα, η Διεθνής Εταιρεία της Ελληνικής Φιλοσοφίας πάντοτε μετέχει με κλιμάκιό της στις επιστημονικές συνεδριακές εκδηλώσεις της South African Society for Greek Philosophy and the Humanities στη Νότια Αφρική. Σχετικά με τις δραστηριότητες της Νοτιοαφρικανικής Εταιρείας για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες βλέπε τα όσα ακολουθούν και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τα διεξαχθέντα, σε συνεργασία της ΔΕΕΦ με την SASGPH, ήδη πέντε διεθνούς εμβελείας συνέδρια στη Νότιο Αφρική

:

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

29ΑΠΡΙΛΙΟΥ- 4 ΜΑΙΟΥ 1997

Το Συνέδριο διεξήχθη στην Πρετόρια

 

 

 

Το έμβλημα της Νοτιοαφρικανικής Εταιρείας για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Aνακοίνωση της ΔΕΕΦ για το Πρώτο Συνέδριο της SASGPH

 

 

 

Η Αφίσα του πρώτου Συνεδρίου

 

O Πρέσβυς κύριος Θεοφανόπουλος απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΦ Καθηγ. Κ. Βουδούρης απευθύνει χαιρετισμό στους Συνέδρους

εκ μέρους της ΔΕΕΦ

 

 

 

Από την παράσταση προς τιμήν των Συνέδρων στην Όπερα της Πρετόρια

 

 

 

Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

 

 

 

Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

 

 

 

 

Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

 

Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

 

 

 

Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

 

 

 

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου

 

 

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο

 

Ελληνική αποστολή στο Soveto. Συμμετοχή στο πένθος επί τω γεγονότι της εκδημίας της Δημάρχου του Soveto Mashita, που ήταν Σύνεδρος στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας

 

 

 

 

Ελληνική αποστολή στο Soveto. Συμμετοχή στο πένθος επί τω γεγονότι της εκδημίας της Δημάρχου του Soveto Mashita, που είχε δηλώσει συμμετοχή στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας

 

 

 

Ελληνική αποστολή στο Soveto. Συμμετοχή στο πένθος επί τω γεγονότι της εκδημίας της Δημάρχου του Soveto Mashita, που ήταν Σύνεδρος στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας

 

Φωτογραφία από το αρχείο της Ελληνικής Κοινότητας του Γιοχάνεσμπεργκ

 

 

 

 

 

Από το Ελληνικό Κέντρο στο Γιοχάνεσμπεργκ

 

 

 

Από το Ελληνικό Κέντρο στο Γιοχάνεσμπεργκ

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-5 ΜΑΪΟΥ 1999)

 

 

Αφίσα του δευτέρου Συνεδρίου

 

Από το δεύτερο Συνέδριο

 

 

 

Ο Καθηγ. John Gericke καλωσορίζει τους Συνέδρους

 

 

 

Ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης προσφωνεί τους Συνέδρους

                                                                

 

 

 

 

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου

 

Professor Andrew Domanski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το 1999 η SASGPH εκδίδει το περιοδικό Phronimon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2005)

 

 

 

Τo Μάιο του 2005 Η ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚANIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ οργάνωσε, σε συνεργασία με τη ΔΕΕΦ, το Τέταρτο Διεθνές Συνέδριό της, στο οποίο έλαβε μέρος κλιμάκιο της ΔΕΕΦ. To εν λόγω Συνέδριο σημείωσε εξαιρετική επιτυχία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Καθηγ. Τάσος Λαδικός καλωσορίζει τους Συνέδρους

 

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου

 

 

 

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου

 

 

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου

 

 

 

 

Στιγμιότυπο από τη δεξίωση του Συνεδρίου προς τιμήν των Συνέδρων

 

 

 

 

 

 

 

 

Σοφία Βουδούρη

 

 

 

Η Λυκειάρχης του SACHETI κυρία Κρυσταλλίδου καλωσορίζει τους Συνέδρους

 

 

Ομιλία της Σοφίας Βουδούρη προς τις Ελληνίδες της Πρετόρια

 

 

 

Στιγμιότυπο από την ομιλία της Σοφίας Βουδούρη προς τις Ελληνίδες της Πρετόρια

 

 

Στιγμιότυπο από την ομιλία της Σοφίας Βουδούρη προς τις Ελληνίδες της Πρετόρια

 

 

Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων

 

 

Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων

 

 

 

 

 

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

 

 

Το 2008 Η ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚANIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ οργάνωσε, σε συνεργασία με τη ΔΕΕΦ,

το Πέμπτο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας

5th Iternational Philosophy Conference

Pretoria, South Africa, 30 April - 2 May 2008

on the topic of

“Ethics in the Public and Private Spheres:

Historical and Modern Perspectives”.

 

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του Συνεδρίου

 

 

Σύνεδροι μπροστά από το Συνεδριακό Κέντρου του Πανεπιστημίου στην Πρετόρια

 

 

 

Ο Καθηγ. Τάσος Λαδικός καλωσορίζει τους Συνέδρους

 

 

 

Ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης, κύριος ομιλητής κατά την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου

 

Η Δρ Σοφία Βουδούρη (JOHANNESBURG-SACHETI)

 

 

 

 

 

Η Δρ Σοφία Βουδούρη (JOHANNESBURG-SACHETI)

 

 

 

 

 

 

 

 

H Νικολέττα Ζάγκα (JOHANNESBURG-SACHETI)

 

 

 

 

Professor Tobias Louw (JOHANNESBURG-SACHETI)

 

 

 

 

Δρ Αλέξανδρος Θεοδωρίδης (JOHANNESBURG-SACHETI)

 

 

 

Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων

(JOHANNESBURG-SACHETI)

 

 

 

 

 

 

 

 

Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων

(JOHANNESBURG-SACHETI)

 

 

 

 

Στιγμιότυπο από παράσταση των παιδιών του Cultural Interaction Project προς τιμήν των Συνέδρων

 

 

 

 

 

Από την καταληκτήρια Συνεδρία. Ο Καθηγ. Τάσος Λαδικός διατυπώνει τις σκέψεις του

PRETORIA UNIVERSITY

 

 

Από την καταληκτήρια Συνεδρία. Ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης διατυπώνει τις σκέψεις του

PRETORIA UNIVERSITY

 

 

 

Δρ. Παύλος Μιχαηλίδης

PRETORIA UNIVERSITY

 

 

 

Από την καταληκτήρια Συνεδρία

PRETORIA UNIVERSITY

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τη δεξίωση μελών του κλιμακίου της ΔΕΕΦ

στη φιλόξενη οικία του Γιώργου Κυριαζή- PRETORIA

 

 

 

 

Από τη δεξίωση μελών του κλιμακίου της ΔΕΕΦ

στη φιλόξενη οικία του Γιώργου Κυριαζή- PRETORIA

 

 

 

Από την επίσκεψη των Συνέδρων στο Zulu Village

 

 

Από την επίσκεψη των Συνέδρων στο Safari Lodge

Στο Safari Lodge

 

 

Στο Safari Lodge

 

Acacia nillotica

 

 

Acacia nillotica

 

 

 

Από τo υπαίθριο γεύμα στο Safari Lodge