ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΕΦ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

 

          Το 2002 ο Πρόεδρος της ΔΕΕΦ Καθηγητής Κ. Βουδούρης εκλήθη από το Ιαπωνικό Ίδρυμα «ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΧΕΣ» να διδάξει στην Ιαπωνία ελληνική φιλοσοφία για ένα χρόνο. Οι Πανεπιστημιακές υποχρεώσεις του Προέδρου καθιστούσαν την απόρριψη της πρότασης αυτής υποχρεωτική. Η ιαπωνική αποστολή ( περί τα 15 άτομα) είχε ήδη επισκεφθεί την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Ρόδο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας στο νησί τον Αύγουστο 2001. Εκεί έγιναν συζητήσεις και διαβουλεύσεις, με τη μεσολαβητική διερμηνεία του Καθηγητή Στέλιου Παπαλεξανδρόπουλου, και τελικά απεφασίσθη να γίνει ένα Ελληνοϊαπωνικό Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Ιαπωνία και επίσκεψη της αντιπροσωπείας της ΔΕΕΦ επί δεκαήμερον για το Συνέδριο. Τούτο πράγματι έγινε τον Σεπτέμβριο του 2002.

          Το Συνέδριο με θέμα:

«ΕΝ ΣΥΜΠΟΣΙΩ ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ»

διεξήχθη στο Izukogen (μια ωραία παραθαλάσσια τοποθεσία κοντά στο Tokyo) με την ευθύνη και υποστήριξη  του κυρίου Yogi Sato και του Ιαπωνικού Ιδρύματος «ΠΡΩΤΕΣ ΑΡΧΕΣ». Μετείχαν περισσότεροι από 300 Σύνεδροι και έγιναν εξαιρετικές συζητήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, την πολύ μεγάλη προβολή της ελληνικής φιλοσοφίας στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

          Εν τω μεταξύ ας αναφερθεί ότι το ενδιαφέρον των Ιαπώνων για την πνευματική Ελλάδα είναι έντονο και η επαφή τους με τον Καθηγητή Κ. Βουδούρη είχε καταστεί δυνατή εύκολα λόγω της μετάφρασης έργου του στην Ιαπωνική.

 

 

 

 

 

Το έργο αυτό είναι το εξής:

 

 

Εκτός αυτού, η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας έχει πολλά μέλη (που είναι διακεκριμένοι Καθηγητές) από την Ιαπωνία, δε ο Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας της Ελληνικής Φιλοσοφίας έχει επισκεφθεί την Ιαπωνία πέντε φορές και έχει μιλήσει σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της εν λόγω χώρας.

 

Για τα διατρέξαντα στο Συνέδριο με θέμα: «ΕΝ ΣΥΜΠΟΣΙΩ ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ», για τη μνημειώδη φιλοξενία των Ιαπώνων, τις ιδιαιτερότητες της ιαπωνικής ζωής και άλλα συμβάντα θα χρειαζόταν να γραφή ένα ολόκληρο βιβλίο. Εδώ απλώς  παραθέτουμε ορισμένα φωτογραφικά στιγμιότυπα σχετικά με το Συνέδριο:

 

 

 

 

O κύριος Υogi Sato καλωσορίζει τους Συνέδρους

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΕΦ απευθύνει χαιρετισμό στο Συνέδριο

Ο Έλλην Πρέσβυς στην Ιαπωνία κύριος Ροδουσάκης

 

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου

Dr Yasumasa Yumoto

 

 

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου

 

Δρ Κώστας Καλιμτζής

 

 

 

 

                                       Dr Yasumasa Yumoto      

 

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου

 

Δρ Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλος

Δρ Μαρία Βενετή

Σοφία Βουδούρη

 

 

Από τη λήξη των Εργασιών του Συνεδρίου

 

 

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο

 

 

 

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο

 

 

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο

 

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στιγμιότυπο από το Συνέδριο