΄Ενας από τους πιο σημαντικούς τόπους στο Αιγαίο, όπου άνθησε η φιλοσοφία είναι το όμορφο νησί της Σάμου, που και σήμερα πρωτοστατεί στην εκδίπλωση φιλοσοφικών δραστηριοτήτων. Το τι πράγματι συμβαίνει εκεί και γιατί θα φανεί, αφού δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

Ποιους φιλοσόφους και σπουδαίους πνευματικούς ανθρώπους ανέδειξε η Σάμος και τι αυτοί εδίδαξαν; Έχει κάποια σχέση ο τόπος και γενικότερα το κλίμα για τη δημιουργία και ιδιαίτερα τη φιλοσοφική και πολιτιστική δημιουργία; Ποια ήταν η πολιτιστική πορεία της Σάμου κατά την Αρχαιότητα και ποια πνευματικά τέκνα της διέπρεψαν στη φιλοσοφία; Ποια γενικώτερα είναι η φιλοσοφική διαδρομή της Σάμου στην ιστορία; Ποια ήσαν τα τέκνα της Σάμου και οι άνθρωποι που έζησαν εκεί και διεκρίθησαν για τις θεωρητικές και φιλοσοφικές τους ιδέες; Τί γίνεται σήμερα στη Σάμο με την καλλιέργεια της φιλοσοφίας και την εκδίπλωση φιλοσοφικών δραστηριοτήτων; Είναι η Σάμος ο πιο κατάλληλος τόπος ανάπτυξης φιλοσοφικών δραστηριοτήτων σήμερα στο Αιγαίο και γιατί; Ποια είναι η απήχηση των φιλοσοφικών δραστηριοτήτων της Σάμου διεθνώς;

Αυτά και άλλα ερωτήματα και προβλήματα λαμβάνουν απαντήσεις στα κείμενα που ακολουθούν και στα οποία γίνεται λόγος τόσο για τη φιλοσοφία της Σάμου κατά το παρελθόν αλλά και ιδιαίτερα σήμερα.