Επιστροφή

ΟΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

T ο 1996 το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ, σε συνεργασία με την Αμερικανική Εταιρεία για την Ελληνική Φιλοσοφία και άλλες Φιλοσοφικές Ενώσεις διοργάνωσαν και διεξήγαγαν το:

ΟΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Η ΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ».

Η αφίσα του Συνεδρίου είναι η εξής:

(Η αφίσα του Συνεδρίου είναι μεταξοτυπία και αριθμημένη και προσεφέρθη στους Συνέδρους)

Το Συνέδριο έγινε τον Ιούλιο (4-14 Ιουλίου) του 1996 στην Αθήνα (Πνύκα - Ακαδημία Πλάτωνος και Ζάππειο Μέγαρο) και στη Σάμο.

Οι Εγκύκλιοι του Συνεδρίου που εκυκλοφορήθησαν έχουν ως εξής:

ΟΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

« Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ»

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΔΕΕΦ) ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Ιδρύματα και επιστημονικές Ενώσεις και Εταιρείες απεφάσισαν να οργανώσουν το:

ΟΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Η ΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

« Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ »

Το Συνέδριο θα γίνει τον Ιούλιο (4- 15) στην Αθήνα και σε ένα από τα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου αυτού έχει τους εξής σκοπούς:

1. Να εξετάσει τις κύριες θέσεις και αρχές της πλατωνικής πολιτικής φιλοσοφίας σε συνάρτηση προς τις σύγχρονες πολιτικές αντιλήψεις και ιδιαίτερα σε συνάφεια προς τις φιλοσοφικές θεωρίες περί της δημοκρατίας.

2. Να επισημάνει, έχοντας ως αφετηρία τις απόψεις του Πλάτωνος, τα γόνιμα εκείνα στοιχεία της ελληνικής έννοιας περί της δημοκρατίας που υπάρχουν στην κλασσική πολιτική φιλοσοφία των Ελλήνων και να δείξει τη ζωτικότητα και χρησιμότητά τους κατά το παρόν για μια ορθή αντίληψη και ρύθμιση του πολιτικού φαινομένου της ζωής.

3. Να επιδιώξει, λαμβάνοντας υπόψη τις νεώτερες εξελίξεις και τις δυνατότητες εφαρμογής της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας στα της πολιτικής, να προσδιορίσει τις υποδηλώσεις και τις συνέπειες, θετικές ή αρνητικές, των τεχνολογικών ανακαλύψεων και επιτευγμάτων στην πολιτική θεωρία και πρακτική.

Κατά ταύτα το Συνέδριο απο επιστημονική άποψη είναι ανοιχτό σε όλους τους φιλοσοφούντες, τους θεωρητικούς της πολιτικής και τους ειδικούς ερευνητές που ασχολούνται με την ελληνική φιλοσοφία, την ελληνική πολιτική θεωρία και φιλοσοφία, τη σύγχρονη πολιτική θεωρία και με τα θέματα της εφαρμογής της σύγχρονης ηλεκτρονικής τεχνολογίας στην πολιτική.

Ενδεικτικά οι θεματικοί άξονες του Συνεδρίου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:

1. Η ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ.

2. ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ.

3. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

4. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

5. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ. ΤΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

6. ΠΑΙΔΕΙΑ, Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

7. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑBΟΛΗ: ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚBΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ.

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

8. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές:

α. Παρουσίαση (δέκα περίπου) πρωτοτύπων επιστημονικών Ανακοινώσεων διαρκείας 30 λεπτών εκάστη (δηλαδή δέκα το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20).

β. Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Ανακοινώσεων διαρκείας 20 λεπτών εκάστη (δηλαδή επτά το πολύ σελίδων διακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20).

Η δακτυλογράφηση των κειμένων στην τελική τους μορφή προς ανακοίνωση θα πρέπει να γραφεί σε δισκέτα 3.5 Η/Υ και σε υπολογιστή κατά προτίμηση της Αpple ( Software ΜS Word 4.0, κ.ε.) ή σε Windows ( Word 6.0) και σε γραμματοσειρά GRΤ imes , όπου δε υπάρχουν πολυτονικά κείμενα αυτά να γίνουν με Αncient Τimes .

Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω Ανακοινώσεων (της μορφής α και β) μέχρι 15 ή 20 σελίδων είναι δυνατόν να δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Τα κείμενα αυτά στην τελική τους μορφή προς δημοσίευση πρέπει να γραφούν ωσαύτως σε δισκέτα 3.5 και σε υπολογιστή της Α pple , με τις προδιαγραφές που εκτέθηκαν ανωτέρω, προς διευκόλυνση της εκδόσεώς τους , και να σταλούν σε δισκέτα μαζί μέ ένα τυπωμένο αντίγραφο το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη του Συνεδρίου, ήτοι μέχρι την 30 / 9 / 1996 ( B λέπε τις οδηγίες στο Έντυπο Νο 7 για τη μορφή της Ανακοίνωσης σε τελικό στάδιο προς δημοσίευση).

Οι Ανακοινώσεις της πρώτης κατηγορίας (α) θα έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής επισημάνσεως των προβλημάτων, της αποτιμήσεως των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών που είναι συναφείς προς το ερευνώμενο θέμα καθώς και τη μορφή της συστηματικής εξέτασης καιρίων προβλημάτων της πολιτικής φιλοσοφίας που απασχολούν τον άνθρωπο του παρόντος και που συνάπτονται με τη σκοποθεσία του Συνεδρίου.

Οι Ανακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν, ως εικός, σε συγκεκριμένους Ομιλητές (Ι nvited Speakers ) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα , θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην Οργανωτική Επιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία καθώς και εκτενές B ιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους.

Είναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή ξένο) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, αρκεί να επικοινωνήσει με την Οργανωτική Επιτροπή και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα (Δήλωση Νο 1 και Δήλωση Νο 2). Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο. Οι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών Ανακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη μετάφραση της Ανακοινώσεώς τους που θα διαβαστεί στο Συνέδριο στην Αγγλική τουλάχιστον γλώσσα― ωσαύτως θα πρέπει να έχουν παραδώσει την Ανακοίνωσή τους στη Γραμματεία ένα μήνα προ της ενάρξεως του Συνεδρίου. Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική και γερμανική.

Οι Αιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την:

30 Δεκεμβρίου 1995.

Η αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο. 1.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 2 αποστέλλεται το αργότερο μέχρι την:

29 Φεβρουαρίου 1995.

Μαζί με τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 2 αποστέλλεται Περίληψη της Ανακοινώσεως. Η περίληψη πρέπει να γραφή σε Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο ΕΝΤΥΠΟ Νο 6. Εφόσον δε πρόκειται περί Ανακοινώσεως Ελλήνων επιστημόνων επιβάλλεται, όπως συναποσταλή και η μετάφραση της περίληψης στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ B Ι B ΛΙΟΥ. Οι συγγραφείς βιβλίων, και ιδιαίτερα βιβλίων συναφών προς το θέμα του Συνεδρίου, παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιβλία τους, προκειμένου να εκτεθούν στο Συνέδριο (ΕΝΤΥΠΟ Νο 5).

Οι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους Ομιλητές (Ιnvited Speakers) πρέπει να στείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους Ανακοινώσεων στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την:

29 ΦΕBΡΟΥΑΡΙΟΥ 1996.

Άπαντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν προ του Απριλίου του 1996 περί της συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ (ΙΝ V ΙΤΕ D S ΡΕΑΚΕ RS ) κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Ομοίως η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει χρόνο ομιλίας 30 λεπτών για εκφώνηση της Ανακοίνωσής τους σε πρόσωπα-Συνέδρους που αυτή κρίνει, χωρίς τούτο νασυνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων Ομιλητών (Ι nvited Speakers ). Σύμφωνα όμως με την πάγια αρχή διεξαγωγής των Συνεδρίων της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας θα καταβληθή κάθε προσπάθεια ώστε να ελαφρυνθούν οικονομικά οι Σύνεδροι που θα μετάσχουν δι' Ανακοινώσεως στο εν λόγω Συνέδριο.

Για τα επί μέρους οργανωτικά θέματα του Συνεδρίου θα γίνει λόγος σε επόμενη Εγκύκλιο που θα αποσταλή οπωσδήποτε σε όσους εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Συνέδριο.

Κάθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο θα πρέπει να περιέρχεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο B ουδούρη

Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής

ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ 5, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ - ΕΛΛΑΣ

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος B ουδούρης

Καθηγητής της Φιλοσοφίας

του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜBΡΙΟΣ 1995

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, που αποτελείται από 150 σελίδες, περιλαμβάνει, εκτός των άλλων και τις Περιλήψεις των Επιστημονικών Ανακοινώσεων

Η έναρξη του Συνεδρίου στην Αθήνα εκρίθη απαραίτητη γιατί έτσι απεδόθη τιμή στην Αθηναϊκή δημοκρατία και στον κορυφαίο Αθηναίο Φιλόσοφο, τον Πλάτωνα (με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου τόσο στην Πνύκα όσο και στην Ακαδημία Πλάτωνος).

Η Επίσημη Έναρξη του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στον Αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας το απόγευμα της 4/7/1996.

Μετά τις προσφωνήσεις των Επισήμων (του Δημάρχου Αθηναίων κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και του Υπουργού εξωτερικών κ. Θεοδώρου Πάγκαλου) ακολούθησαν, υπό την Προεδρία του Καθηγητού John Anton , οι ομιλίες του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη και Thomas Robinson .

Ακολουθούν στιγμιότυπα:

Η Γραμματεία του Συνεδρίου στην Πνύκα
(Χρυσή Μανωλοπούλου, Θεόδωρος Τσώλης και Ιωάννης Τσέντος)

Από την έναρξη του Συνεδρίου στην Πνύκα.
Ο Πρόεδρος Κ. Βουδούρης

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Πνύκα

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Πνύκα

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Πνύκα.
Ο Υπουργός κ. Θεόδωρος Πάγκαλος

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στη Πνύκα

Από τη Γραμματεία του Συνεδρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος

Μετά τη διεξαχθείσα συζήτηση και το πέρας της επίσημης Συνεδρίας παρετέθη δεξίωση στους Συνέδρους υπό του Δημάρχου Αθηναίων στο Ξενοδοχείο Divani .

Την 5/7/1996 πραγματοποιήθηκαν δύο Συνεδρίες στο Ζάππειον Μέγαρο και το απόγευμα της ίδιας ημέρας έγιναν άλλες δύο Συνεδρίες στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος μέσα σε ένα υποβλητικό φιλοσοφικό περιβάλλον

Από τη Συνεδρία στο Ζάππειο Μέγαρο

Κατά την ανοικτή απογευματινή Συνεδρία ( Open Air Session ) στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος έγινε η Επίσημη Ανακοίνωση για την Ίδρυση της Νοτιοαφρικανικής Εταιρείας για την Ελληνική Φιλοσοφία και τις ανθρωπιστικές επιστήμες- SOUTH AFRICAN SOCIETY FOR GREEK PHILOSOPHY AND THE HUMANITIES ( SASGPH ) στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής από τον Πρέσβυ κύριο Ιωάννη Θεοφανόπουλο και τον Καθηγητή και πρώτο Πρόεδρο της εν λόγω Εταιρείας κύριο John Gericke ( University of Pretoria ).

Από την ανοικτή απογευματινή Συνεδρία στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Ο Πρέσβυς κύριος Ιωάννης Θεοφανόπουλος

Ο Καθηγητής John Gericke
από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος

Ο Πρέσβυς κύριος Ιωάννης Θεοφανόπουλος και ο Καθηγητής John Gericke
από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Ο Φώτης Παπαθανασίου και ο Άγγελος Μοσχονάς

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Ο Καθηγ. Δημήτρης Παπαδής

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Ο Επίκ. Καθήγ. Κυριάκος Κατσιμάνης

Η Εταιρεία αυτή ιδρύθη το 1996, ύστερα από μακρά διεργασία και διαβουλεύσεις, με την πρωτοβουλία της ΔΕΕΦ, του ΔΙΚΕΦΙΠ, του Καθηγητή John Gericke ( Department of Philosophy , University of Pretoria ), του Έλληνα Πρέσβυ στην Πρετόρια κ. Θεοφανοπούλου και του Προέδρου της ΔΕΕΦ Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη.

Το καταστατικό της SASGPH επικυρώθηκε από την ΔΕΕΦ τον Απρίλιο του 1996. Από τότε μέχρι σήμερα η SASGPH έχει διεξαγάγει 5 Διεθνή Συνέδρια και εκδίδει το επιστημονικό Περιοδικό Phronimon . Επίσημη γλώσσα των Συνεδρίων της Εταιρείας είναι εκτός από την Αγγλική και η Ελληνική γλώσσα. Το πρώτο Διεθνές Συνέδριο της SASGPH έγινε από την 29 η Απριλίου έως την 5 Μαίου 1997 στην Πρετόρια της Νότιας Αφρικής με θέμα:

«Η φιλοσοφία της παιδείας κατά Πλάτωνα και η σημασίας της σήμερα».

Στο Συνέδριο αυτό μετέσχε κλιμάκιο επιστημόνων και μελών της ΔΕΕΦ από την Ελλάδα και την Κύπρο, περί τα 15 πρόσωπα, και τούτο συμβαίνει κάθε φορά που γίνεται στη Νότιο Αφρική το Συνέδριο της SASGPH . Το έργο της SASGPH συντρέχουν, εκτός των άλλων, οι εκεί Έλληνες με τις Κοινότητές τους και τις Ομοσπονδίες τους (όπως η Peloponnesian Society , η Samian Society , το SAE , το Σχολείο SACHETI , κ.τ.λ.).

Ο σημερινός Πρόεδρος της SASGPH είναι ο Καθηγητής Τάσος Λαδικός, που κατάγεται από τη Σάμο. Η πρωτοβουλία λοιπόν της ΔΕΕΦ και του ΔΙΚΕΦΙΠ διεύρυνε θεσμικά στην περίπτωση αυτή την πολιτιστική επικοινωνία και φιλοσοφική δράση της σύγχρονης Σάμου με τον έξω κόσμο και ιδιαίτερα με τους Απόδημους Έλληνες.

Στη Σάμο, εκτός από το ΔΙΚΕΦΙΠ υπάρχει και Παράρτημα της ΔΕΕΦ που συμμετέχει στις φιλοσοφικές Εκδηλώσεις της ΔΕΕΦ και του ΔΙΚΕΦΙΠ.

Τις επόμενες ημέρες (από την 7 η Ιουλίου έως και το τέλος του Συνεδρίου) το Συνέδριο διεξήχθη στο Πυθαγόρειο Σάμου.

Έτσι την 7/7/1996, μετά τις προσφωνήσεις των επισήμων, εκπροσώπων των αρχών και επιστημονικών εταιρειών άρχισε η Βραδυνή Συνεδρία υπό την προεδρία του Καθηγητού Jeremy Reedy και με ομιλητές τους Καθηγητές Τ homas Olshewsky και Κώστα Μιχαηλίδη και κατόπιν ακολούθησε δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων.

Από την έναρξη του Συνεδρίου στη Σάμο

Από την έναρξη του Συνεδρίου στη Σάμο. Professor Olshewsky.

Από την έναρξη του Συνεδρίου στη Σάμο. Professor T. M. Robinson

Από την έναρξη του Συνεδρίου στη Σάμο.
Στο προεδρείο ο Καθηγ. Κ. Μιχαηλίδης

Από την έναρξη του Συνεδρίου στη Σάμο.
Στο βήμα ο Dr Son, Byong -Seok

Από την έναρξη του Συνεδρίου στη Σάμο.
Στο βήμα η Δρ Ελένη Εργά

Από τη δεξίωση του Συνεδρίου

Την 8/7/1996 οργανώθηκε εξαιρετική βραδυά διασκέδασης στην ακρογιαλιά ( Beach Party ) προς τιμήν όλων των Συνέδρων και την επόμενη βραδυά 9/7/1996 η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων.

Την 11/7/1996 το απόγευμα οι Σύνεδροι ανεχώρησαν με πλοιάρια για τη Σαμιοπούλα, όπου εδόθη παράσταση με το έργο Προμηθεύς πυρφόρος του Αισχύλου και με σκηνοθεσία του Νίκου Παροίκου.

Από την παράσταση του έργου Προμηθεύς πυρφόροςτου Αισχύλου στη Σαμιοπούλα

Από την παράσταση του έργου Προμηθεύς πυρφόρος του Αισχύλου στη Σαμιοπούλα

Από την παράσταση του έργου Προμηθεύς πυρφόρος του Αισχύλου στη Σαμιοπούλα

Από την παράσταση του έργου Προμηθεύς πυρφόρος του Αισχύλου στη Σαμιοπούλα

Από την παράσταση του έργου Προμηθεύς πυρφόρος του Αισχύλου στη Σαμιοπούλα

Από την παράσταση του έργου Προμηθεύς πυρφόρος του Αισχύλου στη Σαμιοπούλα.

Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Κ.Βουδούρης και ο σκηνοθέτης Δρ Νίκος Παροίκος

Την 12/7/1996 πραγματοποιήθηκε εκδρομή των Συνέδρων (Γύρος της Σάμου), στους αρχαιολογικούς χώρους και στα άλλα αξιοθέατα της Νήσου.

Από την ομάδα της Οργανωτικής Επιτροπής και Γραμματείας του Συνεδρίου

Στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, έλαβαν μέρος τα ακόλουθα πρόσωπα από διάφορα μέρη του κόσμου:

Madonna Adams, Ass. Professor of Philosophy and Religious Studies, Pace University - John Anton, Professor of Philosophy, University of S. Florida, Department of Philosophy, Honorary President of International Association of Greek Philosophy, Florida - Jacob Arends, Dr, Teacher of Classical Greek and Latin, Bonaventura College, Leiden - George Boger, Professor of Philosophy, Ganisius College, Buffalo - Konstantinos Boudouris, Professor of Philosophy, University of Athens, President of International Association for Greek Philosophy - Lilia Cherbakova-Castle, Professor of Philosophy, Hawai Pasific University - Elena Dubko, Professor of Moral Philosophy, Department of Philosophy, Moscow University - Tulio Espinosa, Professor of Philosophy, St. Antony’s College, Oxford - Gene Fendt, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Nebraska - John Gericke, Professor of Philosophy, Faculty of Humanities, Pretoria University, Pretoria, South Africa - Vladimir Goutorov, Professor of Political Science, Department of Political Science, University of Petersburgh - Ales Havlicek, Professor of Political Philosophy, Department of Political Studies, Charles University, Prague - Francisco Lili, Professor of Greek Philology, University of Salamanca.- Tetsushi Okano, Professor of Philosophy, Kanagawa University - Thomas Oslewsky, Professor of Philosophy, University of Kentucky, USA - Richard Parry, Professor of Philosophy, Agnes Scott College, USA - John Phillipousis, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Dawson College, Canada - Roland Polansky, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Duquesne College, Pittsurgh - Richard Purtill, Professor of Philosophy, Western Washigton University, USA.- Jeremiah Reedy, Professor of Classics & Chair of the Department, Macalester College - Thomas, M Robinson, Professor of Philosophy, University of Toronto, Department of Philosophy, Honorary President of IAGP - Samuel Scolnicov, Professor, The Hebrew University of Jerussalem, Jerusalem - Takashi Tajima, Professor of Philosophy, Toyo University - Harold Tarrant, Professor, The University of Newcastle, USA.- Victorino Tejera Stonybrook, Professor of Humanities, New York - Iouri Tchernychov, Professor of Philosophy, Altai State University, USA - Maria Vega, Professor Dr., Univrsidad Auttonoma de Barcelona, Spain - Herbert Wagner, Professor, Marburg.- Judy Wubnig, Professor of Philosophy, University of Waterloo, Δημήτρης Αβραμόπουλος ( Αθήνα ).- Πυθαγόρας Βαρδίκος, (Σάμος) - Κωνσταντίνος Βουδούρης (Αθήνα) - Θεόδωρος Γεωργίου (Αθήνα), Εμμανουήλ Γιοκαρίνης (Σάμος).- Ζωή Δελάκη (Αθήνα).- Ιωάννης Θεοφανόπουλος (Ν. Αφρική) – Ελένη Καραμπατζάκη (Αθήνα) - Γεώργιος Καραγιάννης (Λάρισα) - Βασίλειος Καρασμάνης (Αθήνα) - Κώστας Καλιμτζής (Αθήνα) - Ανδρέας Κατσαμάνης (Αθήνα) - Αντώνης Παπαθανασίου (Αθήνα) - Θεόδωρος Πάγκαλος (Αθήνα) - Δημήτριος Παπαδής (Κύπρος) - Βύρων Πολύδωρας (Αθήνα).- Μαρία Παπαθανασίου (Αθήνα) - Αντώνιος Παπανικολάου (Αθήνα) - Ιωάννης Ποττάκης (Αθήνα) - Νικόλαος Πολίτης (Αθήνα) - Κώστας Σημαιοφορίδης (Αθήνα) - Γλυκερία Σιούτη (Αθήνα) - Μαρία Χατζή (Αθήνα).

Για τα διατρέξαντα στο εν λόγω Συνέδριο και για περισσότερες πληροφορίες βλέπε την παρουσίασή του στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:

Οι επιστημονικές Εισηγήσεις και Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου εξεδόθησαν σε τρεις καλαίσθητους και υψηλής ποιότητας τόμους, με τον τίτλο:

PLATOΝIC POLITICAL PHILOSOPHY, VOL. I,EDITED BY PROFESSOR K. BOUDOURIS, ATHENS 1997, pp. 248.

PLATO NIC POLITICAL PHILOSOPHY, VOL. II,EDITED BY PROFESSOR K. BOUDOURIS, ATHENS 1997, pp. 248.

ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΕΞΕΔΟΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΥΔΟΥΡΗ, ΑΘΗΝΑ 1997, σελ. 248