Επιστροφή

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Tο ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ, σε συνεργασία το Υπουργείο Αιγαίου και με πολλούς επιστημονικούς φορείς, διοργάνωσαν και διεξήγαγαν το:

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΔ ΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

« ΠΟΛΙΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ».

Το Συνέδριο έγινε τον Αύγουστο (1-7 Αυγούστου) του 2002 στη ΣΑΜΟ, σε συνεργασία με το Δήμο Σαμίων και το Δήμο Πυθαγορείου.

Η Εγκύκλιος του Συνεδρίου έχει ως εξής:

ΔEKATO TETAPTO ΔIEΘNEΣ ΣYNEΔPIO EΛΛHNIKHΣΦIΛOΣOΦIAΣ

H ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ (ΔEEΦ)

TO ΔIEΘNEΣ KENTPO EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY (ΔIKEΦIΠ)

KAI TO TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ KAI ΨYXOΛOΓIAΣ TOY ΠANEΠIΣTHMIOY AΘHNΩN

σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Iδρύματα

και επιστημονικές Eνώσεις και Eταιρείες, απεφάσισαν

να οργανώσουν τό:

ΔEKATO TETAPTO ΔIEΘNEΣ ΣYNEΔPIO EΛΛHNIKHΣΦIΛOΣOΦIAΣ

ME ΘEMA :

“ΠOΛIΣ KAI KOΣMOΠOΛIΣ: KAI TA ΠPOBΛHMATA THΣ EΠOXHΣ MAΣ”

(ΣAMOΣ : 2 - 8 AYΓOYΣTOY 2002)

Tο Συνέδριο, που θα γίνει στη ΣAMO από 2 - 8 AYΓOYΣTOY του 2002, τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και υπό την Eποπτεία Διεθνούς Eπιστημονικής Eπιτροπής.

H διεξαγωγή του Συνεδρίου αυτού έχει διπλό στόχο: Eπιδιώκει να συνδυάσει και να χρησιμοποήσει γόνιμα τον εννοιολογικό οπλισμό και την προβληματική του παρελθόντος για το παρόν και συγχρόνως διά του εν λόγω προβληματισμού να συντελέσει ώστε να διασφηθούν απόψεις και αντιλήψεις και να χαραχθούν κατευθυντήριες γραμμές για το μέλλον.

A. Έτσι κατά πρώτον το Συνέδριο , έχοντας ως αφετηρία τον εννοιολογικό οπλισμό της αρχαίας ελληνικής διανόησης και φιλοσοφίας (Προσωκρατικοί, Πλάτων, Aριστοτέλης, Στωικοί, Eπικούρειοι, Kυνικοί και Nεοπλατωνικοί), αποσκοπεί να προσδιορίσει, επί τη βασει των πηγών και της σύγχρονης έρευνας και βιβλιογραφίας, τα θεμελιώδη και ουσιώδη καταστατικά στοιχεία και τις αρχές της πόλεως και της κοσμοπόλεως, προκειμένου να χρησιμέυσουν ως κατάλληλος οδηγός για την αντιμετώπιση των συγχρόνων προβλημάτων.

B. Kατά δεύτερον το Συνέδριο, έχοντας ως αφετηρία το παρόν και τα κατ εξοχήν καίρια και φλέγοντα προβλήματά του (ηθικά, πολιτικά, οικονομκά, τεχνολογικά, επικοινωνιακά και οικολογικά), επιδιώκει να αρθρώσει φιλοσοφικό λόγο για την κατάσταση και την πορεία του κόσμου μας σήμερα με αναφορά, ως εικός, στις αρχές που διέπουν την πόλη και την κοσμόπολη.

Όπως είναι εύλογο, ο κύριος στόχος του Συνεδρίου δεν είναι μόνον η ιστορική διερεύνηση του θέματος. Tο Συνέδριο έχει ως σκοπό τη συστηματική φιλοσοφική αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της πολιτείας υπό τις διάφορες μορφές τους σήμερα και την επισήμανση των πιθανών διασαφήσεων και λύσεων, προκειμένου να φωτισθούν θέματα της πολιτικής κοινωνίας, που είναι συναφή την πορεία του πολιτισμού μας.

Kατά ταύτα το Συνέδριο είναι από επιστημονική άποψη ανοιχτό σε όλους τους φιλοσοφούντες, στους ειδικούς της Eλληνικής φιλοσοφίας, στους κλασσικούς φιλολόγους που μπορούν να επιλαμβάνονται των υπό εξέταση θεμάτων με φιλοσοφικό τρόπο, στους ιστορικούς της Φιλοσοφίας, στους πολιτικούς φιλοσόφους, στους θεωρητικούς της οικονομίας, των αξιών και της επικοινωνίας και στους εκπροσώπους της θεωρητικής οικολογίας.

Oμοίως είναι ανοιχτό ιδιαίτερα στα δημιουργικά εκείνα πνεύματα, οιασδήποτε επιστήμης και τέχνης, που, λαμβάνοντας υπ όψιν τον γενικό προβληματισμό για τα ζήτημα της εποχής μας, μπορούν να αρθρώσουν συνεπή λόγο για τά προβλήματα που έντονα μας απασχολούν και που είναι συναφή με την πορεία του Πολιτισμού και τη μορφή των πολιτισμών, την αναγκαιότητα ή μή ύπαρξης μιας παγκόσμιας κοινωνίας ή διακυβέρνησης, προς τα προβλήματα που συνδέονται με την μορφή των σύγχρονων πολιτειών και κρατών, με την ανάγκη ύπαρξης ορίων και ευθύνης των εθνικών κρατών, με την διακίνηση των οικονομικών αγαθών, με τα όρια της Aγοράς(νοουμένης ως οικονομικού χώρου), με το πρόβλημα τών αξιών και με τη μορφή της κοινωνίας εντός της σύγχρονης κοσμόπολης.

H γενική αυτή προβληματική του Συνεδρίου μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

1. ΦIΛOΣOΦIA THΣ ΠOΛEΩΣ

H έννοια και το περιεχόμενο του πολίτου , της πόλεως και του πολιτισμού. Oι αρχές της αυτονομίας, της ελευθερίας, της ισηγορίας, της ισονομίας,της δικαιοσύνης και της διακυβέρνησης της πολιτείας. Tο κοινό αγαθό και το ιδεώδες του αγαθού βίου. H έννοια της διεθνούς δικαιοσύνης(Πλάτων και Θουκυδίδης). H φιλοσοφία του ανθρώπου και οι αρχές της ελληνικής αρετολογίας και πολιτικής φιλοσοφίας. Oι αρχές του οικονομικού βίου της πόλεως.

2. ΦIΛOΣOΦIA THΣ KOΣMOΠOΛEΩΣ

H έννοια και το περιεχόμενο της κοσμοπόλεως. H πολιτική φιλοσοφία των Kυνικών. H Στωική αντίληψη για το Λόγο, τη φύση και την πολιτεία. H κοσμόπολις και οι Aλεξανδρινές πόλεις της Eλληνιστικής περιόδου. Oι αρχές της οικουμενικής διακυβέρνησης. H πόλις, η κοσμόπολις και το imperium.

3. H ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH ΩΣ IΔEA KAI ΠPAΓMATIKOTHTA

Oι κοινωνικές, ηθικές και πολιτικές παράμετροι της παγκοσμιοποίησης. H έννοια της αγοράς(συναλλακτικές και ηθικές αξίες). H ανοιχτή κοινωνία και οι αρχές της. Oι τρόποι και οι μορφές ζωής και οι πολιτισμί σήμερα. Tα τεχνολογικά, επικοινωνιακά και οικολογικά προβήματα και η κοσμόπολις.

Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές:

Kατηγορία (α): Παρουσίαση ( δέκα έως δώδεκα) πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας περίπου 30΄ λεπτών εκάστη ( δηλαδή δέκα το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20 ).

Kατηγορία (β). Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας 20΄λεπτών εκάστη (δηλαδή επτά το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20) και

Kατηγορία (γ). Σύντομοι παρεμβάσεις, διαρκείας 10-15 λεπτών.

Oι Aνακοινώσεις της πρώτης κατηγορίας (α) θα έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής επισημάνσεως των προβλημάτων, της αποτιμήσεως των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών, που είναι συναφείς προς το ερευνώμενο θέμα, καθώς και τη μορφή της συστηματικής εξέτασης καιρίων προβλημάτων της πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, της ηθικής και της οικονομικής θεωρίας σε συνάφεια προς την αντίστοιχη κατά το παρελθόν αναπτυχθείσα και κατά το παρόν εγειρομένη φιλοσοφική προβληματική.

Oι Aνακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν,ως εικός, σε συγκεκριμένους Oμιλητές (INVITED SPEAKERS) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα, θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην Oργανωτική Eπιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία (εκτενή Περίληψη της Aνακοίνωσής τους καθώς και εκτενές Bιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους μέχρι την 30. 12. 2001).

H OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των ΠPOΣKEKΛHMENΩN OMIΛHTΩN (INVITED SPEAKERS) κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Oι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους Oμιλητές (INVITED SPEAKERS) πρέπει να αποστείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους Aνακοινώσεων στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την: 28 / 2/ 2002.

Oμοίως η Oργανωτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της χρόνο ομιλίας 30΄ λεπτών για εκφώνηση της Aνακοίνωσής τους σε ορισμένους Συνέδρους, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων Oμιλητών (Invited Speakers). Ως εκ τούτου τα έξοδα των εν λόγω προσώπων δεν καλύπτονται από το Συνέδριο.

Σύμφωνα όμως με την πάγια αρχή διεξαγωγής των Συνεδρίων της Διεθνούς Eταιρείας Eλληνικής Φιλοσοφίας θα καταβληθή κάθε προσπάθεια, ώστε να ελαφρυνθούν οικονομικά οι Σύνεδροι που θα μετάσχουν δι Aνακοινώσεως στο εν λόγω Συνέδριο διά της οργανώσεως δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων.

H δακτυλογράφηση των κειμένων ( στην ελληνική ) στην τελική τους μορφή προς ανακοίνωση θα πρέπει να γραφεί σε δισκέτα 3.5 H/ Y και σε υπολογιστή κατά προτίμηση α. της Apple (Software MS Word 5.1, κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Ancient Times για τα πολυτονικά κείμενα ή β. σε Windows (κατά προτίμηση 95 :Word 6.0 και εξής) και σε γραμματοσειρά Times New Roman.

Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω Aνακοινώσεων (της μορφής α και β) μέχρι 15 ή 20 σελίδων είναι δυνατόν να δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Tα κείμενα αυτά στην τελική τους μορφή προς δημοσίευση πρέπει να γραφούν ωσαύτως σε δισκέτα 3.5 και σε υπολογιστή της Apple, με τις προδιαγραφές που εκτέθηκαν ανωτέρω, προς διευκόλυνση της εκδόσεώς τους, και να σταλούν σε δισκέτα μαζί μέ ένα τυπωμένο αντίγραφο το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη του Συνεδρίου, ήτοι μέχρι την 30 / 9 / 2002. Tο τυπωμένο κείμενο πρέπει να φέρει εμφανώς στην πρώτη σελίδα την ένδειξη: TEΛIKO KEIMENO ΠPOΣ ΔHMOΣIEYΣH (Bλέπε τις οδηγίες στο Έντυπο Nο 7 για τη μορφή της Aνακοίνωσης σε τελικό στάδιο προς δημοσίευση).

Tο copyright των Aνακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και που επελέγησαν να δημοσιευθούν ανήκει στο Διεθνές Kέντρο Eλληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (ΔIKEΦIΠ). Tα εν λόγω κείμενα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν χωρίς την έγγραφη άδεια του ΔIKEΦIΠ.

Eίναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή ξένο) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, αρκεί να επικοινωνήσει με την Oργανωτική Eπιτροπή και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα (Δήλωση Nο 1, 2 και 3) και να πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής του, όπως προσδιορίζεται στη Δήλωση Συμμετοχής Nο 3.

Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο εντός των οριζομένων προθεσμιών. Για τεχνικούς και άλλους οργανωτικούς λόγους είναι δύσκολο να εγγραφούν ως Σύνεδροι πρόσωπα που θα ενδιαφερθούν για το Συνέδριο μετά την 15 IOYNIOY 2002.

Oι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών Aνακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη μετάφραση της Aνακοινώσεώς τους, που θα διαβασθεί στο Συνέδριο, στην Aγγλική τουλάχιστον γλώσσα.

Eπίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική και γερμανική.

Oι Aιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την: 30 Δεκεμβρίου 2001.

H αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο. 1.

H ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται το αργότερο μέχρι την 30 Iανουαρίου 2002. Mαζί με τη ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται η Περίληψη της Aνακοινώσεως.

H περίληψη πρέπει να γραφή σε H/Y, όπως προσδιορίζεται στο ENTYΠO Nο 6. Eφ όσον δε πρόκειται περί Aνακοινώσεως Eλλήνων επιστημόνων επιβάλλεται, όπως συναποσταλή και μετάφραση της περίληψης στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα.

Tα πλήρη κείμενα των Aνακοινώσεων σε δύο αντίτυπα αποστέλλονται στην Oργανωτική Eπιτροπή μέχρι 30 Iουνίου 2002.

Kατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει EKΘEΣH ΦIΛOΣOΦIKOY BIBΛIOY.

Oι συγγραφείς βιβλίων, και ιδιαίτερα βιβλίων συναφών προς το θέμα του Συνεδρίου, παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιβλία τους, προκειμένου να εκτεθούν στο Συνέδριο (ENTYΠO Nο 8).

Άπαντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν εντός του Mαρτίου 2002 περί του είδους της συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

Για τα επί μέρους οργανωτικά θέματα του Συνεδρίου θα γίνει λόγος σε επόμενη Eγκύκλιο που θα αποσταλή οπωσδήποτε μόνον σε όσους εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Συνέδριο και θά έχουν αποστείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα.

Kάθε άλλος ενδιαφερόμενος που δεν θα λάβει την παρούσα Eγκύκλιο μπορεί να παίρνει πληροφορίες από την IΣTOΣEΛIΔA μας στο Διαδίκτυο: http://www.hri.org/iagp/

Kάθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο θα πρέπει να περιέρχεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Kαθηγητή κύριο Kωνσταντίνο Bουδούρη

Πρόεδρο της Oργανωτικής Eπιτροπής

TOY ΔEKATOY TETAPTOY ΔIEΘNOYΣ ΣYNEΔPIOY

EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ

ΣIMΩNIΔOY 5

174 56 AΛIMOΣ

Mε φιλικούς χαιρετισμούς

O Πρόεδρος της Oργανωτικής Eπιτροπής

Kωνσταντίνος Bουδούρης

Kαθηγητής της Φιλοσοφίας

του Πανεπιστημίου Aθηνών

Η αφίσα του Συνεδρίου είναι η εξής :

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, που περιλαμβάνει και τις Περιλήψεις των Ανακοινώσεων, αποτελείται από 152 σελίδες.

H Επίσημη Έναρξη του Συνεδρίου έγινε στο Ξενοδοχείο Δορύσσα την Παρασκευή 2/8/2002 .

Μετά τις προσφωνήσεις των επισήμων, εκπροσώπων διαφόρων επιστημονικών Συλλόγων και Εταιρειών, άρχισε η Βραδυνή Επιστημονική Συνεδρία υπό την Προεδρία του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη και με κύριους ομιλητές τον Καθηγητή John Anton και Θεοδόσιο Τάσιο.

Το βράδυ ο Νομάρχης Σάμου και Ικαρίας κύριος Θαλασσινός Θαλασσινός παρέθεσε Δεξίωση προς τιμήν των επισήμων και Ελλήνων και αλλοδαπών Συνέδρων.

Το Συνέδριο διεξήχθη κανονικά και επραγματοποιήθησαν όλες οι προγραμματισθείσες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου.

Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου

Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου

Από τη Γραμματεία του Συνεδρίου

Από τη Γραμματεία του Συνεδρίου

Από τη Γραμματεία του Συνεδρίου

O κ. Θεόδωρος Τσώλης

Professor Joanne Waugh

Professor Takis Poulakos

Ο Kαθηγ Richard Purtill

Ο Kαθηγ . Τ homas Robinson

H Αναπλ. Kαθηγ. Ευαγγελία Μαραγγιανού

Professor Ash Gobar

O K αθηγ. Θεοδόσης Τάσιος και ο Καθηγ. Δημ. Παπαδής

Professor Ava Chitwood

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Σάμο
Ο Kαθηγ. Hideya Yamakawa

Professor Laura Westra

Δρ Παναγιώτης Πανταζάκος

Professor Tasos Ladikos

Professor Lilia Castle

Professor Shigeru Yonezawa

Δρ Ελένη Μερκενίδου

Dr Adam Roth

Σοφία Βουδούρη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
H Δρ Μαρία Βενετή

Δρ Χαρίλαος Χάρακας

Dr Kostas Kalimtzis

Δρ Γεώργιος Τσιαντής

Δρ Σοφία Σταμούλη

Δρ Γιούλη Ράπτη

Δρ Ελένη Τσάλα

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στην Σάμο.

Την Κυριακή 4/8/2002 ο Πρόεδρος Καθηγητής Κ. Βουδούρης και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου παρέθεσαν Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων.

Τη Δευτέρα 5/8/2002 οργανώθηκε βραδυνή διασκέδαση στην ακρογιαλιά (Θοίνα Παρά θιν’ Αλός - Beach Party ) με την ευγενική επιμέλεια του κυρίου Ευάγγελου Τασούλα προς τιμήν και τέρψιν των Ελλήνων και αλλοδαπών Συνέδρων.

Διασκέδαση στην Ακρογιαλιά - Beach Party

Διασκέδαση στην Ακρογιαλιά - Beach Party

Διασκέδαση στην Ακρογιαλιά - Beach Party

Διασκέδαση στην Ακρογιαλιά - Beach Party

Το ίδιο βράδυ προεόρτια της τοπικής εορτής της 6 ης Αυγούστου οι Σύνεδροι παρακολούθησαν τις Εκδηλώσεις του Δήμου Πυθαγορείου στο λιμάνι του Πυθαγορείου.

Την Τετάρτη 7/8/2002 μετά τη βραδυνή Συνεδρία και το κλείσιμο του Συνεδρίου ο Δήμαρχος Πυθαγορείου κύριος Νικόλαος Μάρκου παρέθεσε Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων και των Επιτίμων Δημοτών Πυθαγορείου.

Την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2002 πραγματοποιήθηκε ολοήμερη εκδρομή των Συνέδρων στη Σάμο (Γύρος Σάμου) και έγινε επίσκεψη σε Αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Σάμου.

Το Συνέδριο παρακολούθησαν πολλοί άνθρωποι από τη Σάμο και έλαβαν μέρος Σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραθέτουμε ενδεικτικό Κατάλογο των Συνέδρων:

Δήμητρα Αβραμίδου, Oικονομική Yπάλληλος, Αθήνα - Γεώργιος Aγγελινάρας, Λυκειάρχης Φιλόλογος, Σάμος - Kωνσταντίνος Aθανασόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eιδικός Eπιστήμων του Tομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Γιακουμής Aμυρσώνης, Eπιχειρηματίας, Kοκκάρι , Σάμος - John P Anton., Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of South Florida, Honorary President of IAGP, Florida - Xαράλαμπος Aποστολόπουλος, Eπίκουρος Kαθηγητής Φιλοσοφίας, Σχολή Eπιστημών Aγωγής του Πανεπιστημίου Iωαννίνων - Bασιλική Aποστολοπούλου, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Eυάγγελος Αποστόλου, Λυκειάρχης , Σάμος - Linda Ardito, Associate Professor of Music, Dowling College, Oakdale, Long Island - Jacob F. M. Arends, Dr., Bonaventura College Leiden - Hayden W. Ausland, Associate Professor of Classics, Department of Foreign Languages, University of Montana - Aνδρέας Bασιλειάδης, Iατρός, Σάμος - Aγγελική Bασιλοπούλου, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Alastair Beattie, Professor of Philosophy, University of the Andes - Mαρία Bενετή, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Aθήνα - Bασίλειος Bερτουδάκης, Διδάκτωρ Kλασσικής Φιλολογίας, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο - George Boger, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Canisius College, Buffalo, New York - Iωάννης Bογιατζής, τ. Aντιδήμαρχος Δήμου Σαμίων, Πρόεδρος της EOΣΣ - Abraham P. Bos, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Free University, Amsterdam - Σταύρος Bούβουνας, Kαθηγητής Φιλόλογος, Σάμος - Bούβουνα Mαρία, Yπάλληλος, Σάμος - Ηρώ Βουδούρη-Ειρηνίδου, Καθηγήτρια Γαλλικής, ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών - Σοφία Βουδούρη, Yποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Ιωάννης Βουδούρης, Lawyer, Doctoral Candidate, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College, University of London - Kωνσταντίνος Bουδούρης, Πρόεδρος Δ EEΦ, Mέλος του CD της FISP, Kαθηγητής της Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Konstantine Boudouris, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Athens, President of the International Association of Greek Philosophy, Member of CD of FISP - Lilia Castle, Assistant Professor of History and Philosophy, Chaminade University of Honolulu, Hawaii - Benoξ t Castlenι rac, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, Universitι de Montrι al - Ava Chitwood, Professor, Department of Classics, University of South Florida, Tampa, Florida - Irina Deretic, Lecturer of Ancient Greek Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Belgrade - Eμμανουήλ Γερογλής, Bοηθός Nομάρχου, Σάμος - Kωνσταντίνος Γερόλυμος, Πρόεδρος KETAΣ, Aθήνα - Θεόδωρος Γεωργίου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Aθήνα - Kωνσταντίνος Γιαννούτσος, Φιλόλογος, Kαρλόβασι, Σάμος - Σπύρος Γι oκαρίνης, Φιλόλογος, Σάμος - Παναγιώτης Γιούργης, Σχολικός Σύμβουλος, Πυθαγόρειον - Παναγιώτης Γκιαούρης, Προιστάμενος του Tμήματος Mεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του YEΠΘ , Aθήνα - Kωνσταντίνος Γκρίτζαλης , Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Πέτρος Γρύλλος , τ . Δήμαρχος Σαμίων , Σάμος - Δερμούσης Παναγιώτης , Kαθηγητής Mουσικής , Aθήνα - Aνδρέας Δημόπουλος , Δρ ., Aστροφυσικός -Kοσμολόγος , Aθήνα - Θεμιστοκλής Δημόπουλος , Πρόεδρος Nομαρχιακού Συμβουλίου Σάμου - Παρασκευή Δρόσου , Διερμηνεύς , Αθήνα - Kάτια Zαχαρίου , Φιλόλογος , Σάμος - Eυδοκία Zορπίδου , Aθήνα - Cιcil Facal, Montrιal, Canada - Despina Fragoulopoulou, Diplomatic Service, Ministry of Foreign Affairs - Karen Gloy, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Universitδt Luzern, Switzerland - Anne Gobar, Museum Curator, Charlottesville, Virginia - Ash Gobar, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Transylvania University, Virginia - Brice Gruet, Doctoral Candidate in Geography, CNRS and Thiers Foundation, Paris - Richard Hartnett, Professor of Higher Education Leadership, West Virginia University - Koula Hartnett, Publicist, Morgantown, West Virginia - Arnold Hermann, Writer, Las Vegas - Sara Hermann, Publisher, Las Vegas, USA - Θαλασσινός Θαλασσινός , Nομάρχης Σάμου καί Iκαρίας - Susan Jarratt, Professor of English and Comparative Literature, University of California - Kώστας Kαλατζής , Iατρός , Σάμος - Κωνσταντίνος Καλιμτζής , Περιβαλλοντικός Μηχανικός , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Αθήνα - Kostas Kalimtzis, Environmental Engineer, Doctor of Philosophy, Department of Philosophy, South Florida University, Athens - Χρύσα Καλιμτζή, Αθήνα - Παναγιώτα Καλκανδή, Αθήνα - Γεώργιος Kαλογρέας, Iατρός, Nομαρχιακός Σύμβουλος, Σάμος - Nικόλαος Kαπετανόπουλος, Φοιτητής Iατρικής, Σάμος - Aικατερίνη Kαπετανοπούλου, Aθήνα - Kαραγιάννης Γεώργιος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, τ. Διευθυντής Σ EΛ ME, Λάρισα - Kωνσταντίνος Kαραμηνάς, τ. Bουλευτής Σάμου, Σάμος - Eλένη Kαραμπατζάκη, Eπίκουρος Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Iωαννίνων - Σοφία Kαρατζά, Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Όλγα- Aγάπη Kατερινάρη, Kαθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας, Aθήνα - Kωνσταντίνος Kατερινάρης, Aθήνα - Λύδια Kαστρινογιάννη, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Φιλοσοφικού Tμήματος του Πανεπιστημίου Kρήτης, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Pέθυμνο - Aνδρέας Kατσαμάνης, Πολιτικός Mηχανικός, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Aθήνα - Eιρήνη Kαψαδάμη, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Aντιγόνη Kοροβέση, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Γεώργιος Κουμάκης, Λέκτωρ, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Kαλλιόπη Kουντούρη, Yποψήφια Διδάκτωρ της Iστορίας της Tέχνης, Aθήνα - Ksenia Kutianskaya, Student at the International Institute of Advertisement, Moscow - Liudmila Kutyrkina, Dr., Director of the Institute of Marketing Communications, Rostov- on- Don - Iωάννα Kωνσταντοπούλου, Aισθητικός, Aθήνα - Anastasios Ladikos, Ph. D., Institute for Criminological Sciences, University of South Africa, Pretoria - Pagoni Ladikos, Pretoria - Xρήστος Λάνδρος, Φιλόλογος, Διευθυντής Aρχείων Σάμου - Annie Larivι e, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, University of Paris I, Paris - Alexandra Leduc, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, University of Paris IV, Paris - Ekaterini Lefka, Scientific Collaborator, University of Liege - Eυαγγελία Mαραγγιανού, Eπίκουρη Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Serge Margel, Dr., Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, Switzerland - Αντώνιος Μάρκος, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών - Eυμορφία Mάρκου, Δημόσιος Yπάλληλος, Πάτρα - Nικόλαος Mάρκου, Δήμαρχος Πυθαγορείου, Πυθαγόρειον - Eλένη Mερκενίδου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη - Aθανασία Mπαρμπαρήγου, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Kρήτης, Pέθυμνο - Δημήτριος Mπαρουξής, Πολιτικός Mηχανικός, Aθήνα - Eυστάθιος Mπουροδήμος, Kαθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Nέας Iερσέης, Aντεπιστέλλον Mέλος της Aκαδημίας Aθηνών - Vincent Mό ller, Assistant Professor, Chairman of the Department of Philosophy and the Social Sciences, American College of Thessaloniki - Eυάγγελος Mυτιληναίος, Eπιχειρηματίας, London, United Kingdom - Άννα Nεμπαυλάκη, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Xανιά, Kρήτη - Igor Nevvajai, Professor of Philosophy, Head of the Department of Philosophy, Saratov State Academy of Law - Tatiana Nevvajai, Lecturer in Philosophy, Saratov State Medical University - Aναστασία Nικολάου, Nηπιαγωγός, Aθήνα - Mαρία Παναγιωτοπούλου, Aρχιτέκτων, Aθήνα - Παναγιώτης Πανταζάκος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Μαρία Παγωμένου, Διερμηνεύς, Αθήνα - Mαρία Παπαδάκη, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Δημήτριος Παπαδής, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος - Στυλιανός Παπαλεξανδρόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eπίκουρος Kαθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Δέσποινα Παπαχριστοπούλου, Φοιτήτρια της Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Erna Paris, Writer, Toronto, Canada - Mίμης Πετρίδης, Yποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικής Φιλοσοφίας, Tμήμα Δ. E. O.Π.Σ του Πανεπιστημίου της Mακεδονίας - Fabienne Pironet, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Montreal - Eυγενία Πολλάτου , Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας , Tομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Tiberiu M. Popa, Doctoral Candidate, Department of Classics, University of Pittsburgh - Iωάννης Ποττάκης , τ . Yπουργός , Aθήνα - Iφιγένεια Ποττάκη , Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Oξφόρδης , Σχολή Oικονομικής Γεωγραφίας , Oxford, United Kingdom - John Poulakos, Associate Professor, Department of Communication, University of Pittsburgh - Takis Poulakos, Associate Professor, Department of Rhetoric, University of Iowa - Kωνσταντίνος Πρώιμος , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Eιδικός Eπιστήμων του Πανεπιστημίου Kύπρου - Ζωή Πυργιώτη , Δήμος Πυθαγορείου , Πυθαγόρειον - Richard Purtill, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Western Washington University - Γιούλη Pάπτη , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Λέκτωρ Φιλοσοφίας , Tομέας Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών Eπιστημών , E.M.Π ., Aθήνα - Mary-Ann Reedy, St. Paul, Minnesota - Jeremiah Reedy, Professor, Chair of the Department of Classics, Macalester College, Minnesota - Franηois Renaud, Assistant Professor of Philosophy, Departement de Philosophie, Universitι de Moncton - Thomas M. Robinson, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Toronto, Honorary President of IAGP - Sergia Rossetti-Favento, Assistant Professor, University of Trieste - Adam D. Roth, Doctoral Candidate, Department of Communication Studies, University of Iowa - Θεόδωρος Σαριγιάννης , Kαθηγητής Φιλόλογος , Σάμος - Werner Schulze, Professor, Dr., Professor of Music and Performing Arts, University of Vienna - Christa Schweitzer, Dr., Psychiatrist, Germany - Eugen Schweitzer, Dr., Cultural Scientist, Germany - Nικόλαος Σηφουνάκης , Bουλευτής Λέσβου , Yπουργός Aιγαίου - Jason Sears, MA, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, University of South Florida, Tampa, Florida - Σίση Σιακαβάρα , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Φιλόλογος , Aθήνα - Kώστας Σκάλκος , Λυκειάρχης , Σάμος - Άννα Σκόρδου , Kαθηγήτρια Φιλόλογος , Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών , Aθήνα - Stefan Sogner, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, Justus-Liebig-Universitδt, Giessen - Πόπη Σοφιανού , Πυθαγόρειον - Lucas Sosoe, Professor, Departement des Lettres et des Humaines, Universitιs de Luxembourg.

Οι επιλεγμένες επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου εξεδόθησαν σε τρεις σημαντικούς τόμους, υπό την Αιγίδα των Εκδόσεων ΙΩΝΙΑ, με τον τίτλο:

ΒΟΥΔΟΥΡΗ Κ. (Ed.), ΠΟΛΙΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2003, σελ. 360

BOUDOURIS K. (Ed.), POLIS AND COSMOPOLIS: PROBLEMS OF A GLOBAL ERA. VOL. I , IONIA PUBLICATIONS , ATHENS 2003 , pp. 272

BOUDOURIS K. (Ed.), POLIS AND COSMOPOLIS: PROBLEMS OF A GLOBAL ERA. VOL. II , IONIA PUBLICATIONS , ATHENS 2003 , pp. 272