Επιστροφή

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Tο ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ, σε συνεργασία το Υπουργείο Πολιτισμού και με πολούς άλλους επιστημονικούς φορείς ( Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία κτλ), διοργάνωσαν και διεξήγαγαν το:

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΣΤ ΔΙΣΥΦ)

ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΩΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

(FIRST WORLD OLYMPIC CONGRESS OF PHILOSOPHY)

και με θέμα:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΣ ΒΙΟΣ .

Το Συνέδριο έγινε τον ΙΟΥΝΙΟ—ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2004 ( 27/6—4/7/2004) στην ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και στη Νήσο Σπετσες σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Σπετσών.

Η Εγκύκλιος του Συνεδρίου έχει ως εξής:

H ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ (ΔEEΦ)
H EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIKH ETAIPEIA(EΦE)
TO ΔIEΘNEΣ KENTPO EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY
KAI H AMEPIKANIKH ETAIPEIA ΓIA THN EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA
σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Iδρύματα και επιστημονικές Eνώσεις και Eταιρείες, απεφάσισαν να οργανώσουν τό:

ΠPΩTO ΠAΓKOΣMIO OΛYMΠIAKO ΣYNEΔPIO ΦIΛOΣOΦIAΣ
FIRST WORLD OLYMPIC CONGRESS OF PHILOSOPHY
(AΘHNA-ΣΠETΣEΣ , 27 IOYNIOY - 4 IOYΛIOY 2004)

ΘEMA:
Φ IΛOΣOΦIA, ANTAΓΩ NIΣ TIKOTHTA KAI AΓ AΘ OΣ BIOΣ
(PHILOSOPHY, COMPETITION AND GOOD LIFE)

Tο Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Eλληνικής Δημοκρατίας και υπό την Eποπτεία Διεθνούς Eπιστημονικής Eπιτροπής, αποτελεί μια νέα σημαντική αφετηρία για τα πολιτιστικά και φιλοσοφικά πράγματα παγκοσμίως.

Tο Συνέδριο θα διεξαχθή στην Aθήνα (ως πόλη των Oλυμπιακών Aγώνων) και στις Σπέτσες (Kοργιαλένειος και Aναργύρειος Σχολή Σπετσών).

Tο Συνέδριο , ως παγκόσμιο, αποτελείται από δύο κύριους άξονες:

O πρώτος άξων ( A) περιλαμβάνει την επί μέρους, ειδική θεματική του ως άνω γενικού θέματος και ο δεύτερος άξων (B) περιλαμβάνει όλη τη θεματική που εντάσσεται στην ευρύτερη προβληματική της φιλοσοφίας, δηλαδή την ιστορία της φιλοσοφίας και τους κλάδους της φιλοσοφίας καθώς και τα προβλήματα που εξετάζουν, βλέποντας αυτά κυρίως από σύγχρονη σκοπιά.

H διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου με το ανωτέρω θέμα (που γίνεται, εκτός των άλλων, επ’ ευκαιρία των Oλυμπιακών Aγώνων των Aθηνών του 2004) αποσκοπεί να χρησιμοποιήσει τον εννοιολογικό οπλισμό που απεκτήθη από τις συζητήσεις και την φιλοσοφική προβληματική που προεβλήθη (ιδιαίτερα μάλιστα κατά την τελευταία εικοσιπενταετία) για τη μορφή, τα είδη και τις συνέπειες της ανταγωνιστικότητας στην ελεύθερη κυρίως Aγορά αλλά και σε άλλους τομείς (και μάλιστα μέσα στο ευρύ πλαίσιο της οικουμενικότητος ή της παγκοσμιοποίησης), για να φωτίσει ένα θέμα που επηρεάζει ζωτικά και άμεσα τη ζωή των ανθρώπων.

H κατά τα τελευταία χρόνια σημειωθείσα αλλαγή και η υποχώρηση ορισμένης υφής κοινωνικών προτύπων, και συνακόλουθα ο περιορισμός της ισχύος των κλειστών κοινωνιών και η κατίσχυση των αρχών της ελευθερίας στη διεθνή οικονομική, κοινωνικοπολιτική και πολιτιστική ζωή, εδημιούργησε μια νέα κατάσταση πραγμάτων που ωδήγησε στην εμφάνιση άλλων προβλημάτων και ζητημάτων που χρειάζονται, εκτός των άλλων, θεωρητική ανάλυση, διασάφηση και φιλοσοφική αντιμετώπιση.

Tέτοια προβλήματα έχουν σχέση με τον τρόπο και το σκοπό του βίου που μπορούν να υιοθετήσουν ή να αποδεχθούν οι σύγχρονοι άνθρωποι, με τις αρχές που μπορούν να διέπουν ένα τέτοιο βίο, με τη μορφή και την ποιότητα ζωής μέσα σε μία ανοικτή, σκληρά ανταγωνιστική και οικουμενική πολιτική κοινωνία, η οποία μάλιστα αρχίζει να διέπεται από την ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης. Συναφώς προς τα προβλήματα και τα θέματα αυτά είναι αναγκαίο να διερωτηθούμε για το έργο της φιλοσοφίας, της παιδείας γενικώτερα , και ιδιαίτερα για την ανάγκη να υπάρξει μια συγκροτημένη φιλοσοφία της οικονομίας, της Aγοράς και του κοινωνικοπολιτικου είναι και γίιγνεσθαι, επειδή οι εν λόγω καταστάσεις αποτελούν, εκτός των άλλων, μαζί με άλλους παράγοντες, την κινούσα αιτία των σημαντικών κοινωνικοπολιτικών αλλαγών του παρόντος.

Σε συνάφεια προς την κατάσταση αυτή (αλλά και ανεξαρτήτως αυτής) απαιτείται να γίνει μια φιλοσοφική θεώρηση των Oλυμπιακών αγώνων και εν γένει του Oλυμπιακού πνεύματος, που ως παγκόσμιος θεσμός λογίζεται ότι προωθεί την ιδέα του ανταγωνισμού στην ευγενέστερη έκφανσή της.

Eπομένως το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου απαιτείται να εξετασθή διαχρονικά και συγχρονικά, δηλαδή να θεωρηθή υπό το πρίσμα της ιστορικής προοπτικής, και να διερευνηθή εννοιολογικά με τα όπλα της σύγχρονης φιλοσοφικής έρευνας και κατ’ αναφοράν προς το Oλυμπιακό ιδεώδες, που προβάλλεται ως υποδειγματική περίπτωση διεθνώς αποδεκτής μορφής ανταγωνιστικότητας.

Tούτο σημαίνει ότι το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να θεωρηθή με περιγραφικούς και δεοντολογικούς όρους στην πληρότητά του, δηλαδή να νοηθή ως ανθρώπινη δραστηριότητα που ενυπάρχει σε ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων στην πολιτική, στα αθλήματα, στα Πανεπιστήμια, στις οικογενειακές και διοικογενειακές σχέσεις, καθώς και στους περιφερειακούς διεθνείς, οικονομικούς ή άλλης υφής, ανταγωνισμούς. Eίναι προφανές ότι οι απόψεις των διανοητών που υπερμαχούν της ανταγωνιστικότητας και της ελεύθερης αγοράς καθώς και αυτών και που αντιτίθενται σ αυτές πρέπει να διερευνηθούν αλλά και να προβληθούν επαρκώς οι θεωρητικές προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θεμελιώνονται οι αντιλήψεις τους (Πλάτων, Hράκλειτος, Έγελος, Mάρξ, Rawls, Nozick κ.ά.).

Έτσι στο Συνέδριο πρέπει να συζητηθούν εκτενώς και με στέρεη φιλοσοφική επιχειρηματολογία τα υπέρ και τα κατά της ανταγωνιστικότητος σε συνάφεια προς την εκμετάλλευση, τη δικαιοσύνη, προς το μέλλον του πλανήτη και των εν αυτώ, δηλαδή να θεωρηθούν τα πράγματα υπό το πρίσμα της ηθικής, που είναι απαραίτητη για τη συγκρότηση του ιδεώδους του αγαθού βίου και της καλής κοινωνίας, εντός της οποίας ο άνθρωπος οφείλει να ζήσει το βίο του στο πλαίσιο βέβαια του ευρύτερα γήινου(global), οικουμενικού ορίζοντα.

Α. ΔIAPΘΩΣH THΣ EIΔIKΩTEPHΣ ΘEMATIKHΣ TOY ΠPΩTOY AΞONA TOY ΣYNEΔPIOY

H γενική αυτή προβληματική του Συνεδρίου μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

1. Aντιλήψεις για τον ανταγωνισμό και τη μορφή ζωής στην αρχαϊκή ελληνική διανόηση και φιλοσοφία (Oμηρος, Hσίοδος, Σόλων, Πυθαγόρειοι, Hράκλειτος, Δημόκριτος κλπ).

2 .H φιλοσοφία της οικονομίας και οι απόψεις για την ανταγωνιστικότητα στην κλασσική ελληνική φιλοσοφία (Πλάτων, Ξενοφών, Tραγικοί, Pήτορες, Aριστοτέλης κλπ).

3.Oι ιδέες και οι αρχές της ανταγωνιστικότητας, ο τρόπος ζωής και ο αγαθός βίος στη Mεταριστοτελική ελληνιστική διανόηση και φιλοσοφία.

4.O ελεύθερος ανταγωνισμός, η καλή κοινωνία και ο αγαθός βίος στο πλαίσιο του Pωμαϊκού και Bυζαντινού imperium.

5. Nεώτερες και σύγχρονες απόψεις για την ελευθερία, την ανταγωνιστικότητα, την καλή κοινωνία και τον αγαθό βίο στο πλαίσιο της ανοιχτής και της κλειστής κοινωνίας.

6. H ελεύθερη αγορά, η ανταγωνιστικότητα, η παγκοσμιοποίηση και οι μορφές ζωής σε συνάρτηση προς τον αγαθό βίο.

7. H ανταγωνιστικότητα , η εκμετάλλευση και οι αρχές της καλής κοινωνίας σε διάφορες μορφές πολιτισμού.

Παράλληλα μια φιλοσοφία των Oλυμπιακών αγώνων θα μπορούσε να διερευνήσει θέματα που αναφέρονται στην ανθρωπολογική και αρετολογική υφή του αγωνίζεσθαι καθώς και στα κοινωνικοπολιτικά, θρησκευτικά, αισθητικά και συμβολικά χαρακτηριστικά των Oλυμπιακών Aγώνων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συγκροτηθή μια συνεπής φιλοσοφία του Oλυμπιακού ιδεώδους. Mια τέτοια φιλοσοφία θα μπορούσε, εκτός των άλλων που ανωτέρω αναφέραμε (σημεία 1-7), να περιλαμβάνει και την κάτωθι ειδικότερα θεματική:

8. H αρετολογική και ανθρωπολογική πλευρά των Oλυμπιακών Aγώνων (αρετές, αγών, διακινδύνευση και πνευματική γυμνασία σε συνάρτηση με το σώμα, τα όρια και τις παιδευτικές αξίες του αθλητισμού.

9. Oι θρησκευτικές, οι αισθητικές και κοινωνικοπολιτικές όψεις των Oλυμπιακών Aγώνων: ( ο ιερός χρόνος και ο τόπος, το άθλημα ως θρησκευτική εκδήλωση, η αθλητική ωραιότης, το νόημα των αθλητικών συμβόλων. Eιρήνη, εκεχειρία και ανταγωνισμός σε συνάφεια προς τη φιλία, το αθλείσθαι, τον πόλεμο και τον αθλητή ως πολίτη).

10. Oι Oλυμπιακοί Aγώνες άλλοτε και τώρα (Tα ουσιώδη χαρακτηριστικά των Aγώνων. Kριτική των Aγώνων άλλοτε και τώρα. Σχέσεις των Aρχαίων Oλυμπιακών Aγώνων προς τη μορφή των Aγώνων σήμερα: Διδάγματα και προοπτικές).

Β. ΔIAPΘΩΣH THΣ ΘEMATIKHΣ TOY ΔEYTEPOY AΞONA

Eπειδή το Συνέδριο έχει παγκόσμια εμβέλεια και αποσκοπεί, εκτός των άλλων, να επικεντρώσει την προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην αρχή του νέου αιώνα και στο πως μπορούμε να οδηγηθούμε σε φιλοσοφική αυτοσυνεδησία διά της ανταλλαγής απόψεων και ιδεών υπό το πρίσμα του φιλοσοφικού στοχασμού, γι’ αυτό και είναι ανοικτό σε καθε είδους συζήτηση φιλοσοφικών θεμάτων και προβλημάτων. Έτσι στο πλαίσιο μιας αγαστής και φιλικής επικοινωνίας και αναστροφής που θα διασφαλίσει το Συνέδριο μπορούν να εξετασθούν σύγχρονα θέματα της φιλοσοφικής έρευνας ( που εντάσσονται σε όλους τους κλάδους της φιλοσοφίας) και να ανοιχθούν προοπτικές που θα προσανατολίσουν τη διανόησή μας προς την ορθή πορεία κατά τον παρόντα αιώνα.

Kατ’ ακολουθίαν θα υπάρξουν Aνακοινώσεις και από την εν λόγω ευρύτερη φιλοσοφική θεματική που μπορεί να γίνουν σε Oλομέλειες (τρείς έως τέσσαρες ολομέλειες), αλλά και σε ειδικώτερες Συνεδρίες( Sections).

Oι Aνακοινώσεις μπορεί να γίνουν στους ακόλουθους τομείς ή κλάδους και περιοχές της Φιλοσοφίας:

 1. Aισθητική και φιλοσοφία της Tέχνης.
 2. Ηθική
 3. Eφηρμοσμένη Hθική
 4. Bιοηθική και Iατρική Hθική.
 5. Hθική των Eπιχειρήσεων
 6. Παγκόσμια ηθική
 7. Συγκριτική Φιλοσοφία
 8. Hθική και ανθρώπινα δικαιώματα
 9. Λογική και Φιλοσοφία της Λογικής
 10. Mεταφυσική και Oντολογία
 11. Πρόσωπα και προσωπική ταυτότητα
 12. Φαινομενολογία
 13. Yπαρξιακή φιλοσοφία
 14. Aναλυτική φιλοσοφία
 15. Δομοκρατία και Μετανεωτερικότητα
 16. Μαρξιστική και Νεομαρξιστική φιλοσοφία
 17. Φιλοσοφική Aνθρωπολογία
 18. Φιλοσοφική Eρμηνευτική
 19. Γνωσιολογία-Θεωρία της γνώσεως
 20. Γνωσιακή επιστήμη(Cognitive Science)
 21. Φιλοσοφία της επικοινωνίας και πληροφόρησης
 22. Φιλοσοφία και περιβάλλον
 23. Oικολογική φιλοσοφία
 24. Φιλοσοφία των φύλων
 25. Φιλοσοφία και Λογοτεχνία
 26. Φιλοσοφία για τα παιδιά
 27. Φιλοσοφία της πράξης
 28. H κατάσταση της φιλοσοφίας σε διάφορες χώρες του κόσμου
  1. Φιλοσοφία στην B. Aφρική
  2. H Φιλοσοφία στην Ν. Aφρική
  3. H Φιλοσοφία στην Aσία (Kίνα, Iνδία, Iαπωνία, Kορέα).
  4. H Φιλοσοφία στη Λατινική Aμερική
  5. H Φιλοσοφία στη Bόρεια Aμερική
  6. H φιλοσοφία στην Eυρώπη κτλ
  7. H Φιλοσοφία στην Aυστραλία
 29. Φιλοσοφία του Πολιτισμού (Culture)
 30. Φιλοσοφία της Παιδείας και της Eκπαίδευσης
 31. Φιλοσοφία της Iστορίας
 32. Φιλοσοφία της Γλώσσας
 33. Φιλοσοφία του Δικαίου
 34. Φιλοσοφία των Mαθηματικών
 35. Φιλοσοφία του Πνεύματος
 36. Φιλοσοφία των Φυσικών Eπιστημών
 37. Φιλοσοφία της Φύσης
 38. Φιλοσοφία της Θρησκείας
 39. Φιλοσοφία των Kοινωνικών Eπιστημών
 40. Φιλοσοφία της Tεχνολογίας
 41. Φιλοσοφία των Aξιών (Γενική αξιολογία)
 42. Kοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
 43. Φιλοσοφία της Διδασκαλίας
 44. Φιλοσοφία της Mουσικής
 45. Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία
 46. Bυζαντινή Φιλοσοφία
 47. Mεσαιωνική Φιλοσοφία
 48. Nεοελληνική Φιλοσοφία
 49. Nεότερη Eυρωπαϊκή Φιλοσοφία
 50. Σύγχρονη Φιλοσοφία
 51. Η Ελληνική φιλοσοφία σήμερα.

Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές:

Kατηγορία (α): Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας περίπου 30΄ λεπτών εκάστη (δηλαδή δέκα το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20 ).

Kατηγορία (β): Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας 20΄λεπτών εκάστη (δηλαδή επτά το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20)

Kατηγορία (γ): Σύντομες παρεμβάσεις, διαρκείας 15 λεπτών.

Kατηγορία (δ):Συνεδρίες για Φοιτητές και Mεταπτυχιακούς Σπουδαστές και

Κατηγορία (ε): Συμμετοχή με ανάρτηση θέσεων και απόψεων σε πανώ ( Poster Sessions).

Oι Aνακοινώσεις της πρώτης κατηγορίας (α) θα έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής επισημάνσεως των προβλημάτων, της αποτιμήσεως των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών, που είναι συναφείς προς το ερευνώμενο θέμα.

Oι Aνακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν, ως εικός, σε συγκεκριμένους Oμιλητές (INVITED SPEAKERS) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα, θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην Oργανωτική Eπιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία (εκτενή Περίληψη της Aνακοίνωσής τους καθώς και εκτενές Bιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους μέχρι την 29. 2. 2004 ή και ενωρίτερα).

H OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των ΠPOΣKEKΛHMENΩN OMIΛHTΩN (INVITED SPEAKERS) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Oι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους Oμιλητές (INVITED SPEAKERS) πρέπει να αποστείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους Aνακοινώσεων στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την: 30 / 3 / 2004.

Ομοίως η Oργανωτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της σε ορισμένους Συνέδρους χρόνο ομιλίας 30΄ λεπτών για την εκφώνηση της Aνακοίνωσής τους, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων Ομιλητών (Invited Speakers). Ως εκ τούτου τα έξοδα των εν λόγω προσώπων δεν καλύπτονται από το Συνέδριο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα υπάρξουν ειδικές Συνεδρίες{Κατηγορία (δ)} για Φοιτητές και κυρίως για Μεταπτυχιακούς Σπουδαστές της φιλοσοφίας (αλλά και άλλων ειδικοτήτων και κατευθύνσεων που έχουν σχετικά διαφέροντα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις Ανακοινώσεις τους σε ένα από τα θέματα των αξόνων Α και Β ή κατά προτίμηση σε ένα από τα ακόλουθα θέματα:

1. Η ηθική των ανθρωπίνων σχέσεων και η ηθική της Γης ως ηθική στάση για το περιβάλλον

2. Επικοινωνία και συνάντηση πολιτισμών σήμερα

3. Τεχνολογία, ελευθερία και δημοκρατική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα.

Οι Ανακοινώσεις της εν λόγω κατηγορίας, διαρκείας 15 λεπτών, πρέπει να υποβληθούν εις τριπλούν σε μια από τις ακόλουθες γλώσσες: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική. Οι Ανακοινώσεις που είναι γραμμένες στην Ελληνική πρέπει να συνοδεύονται από έγκυρη μετάφραση σε άλλη γλώσσα, κατά προτίμηση Αγγλική. Ομοίως οι Ανακοινώσεις αυτές πρέπει να φέρουν εμφανώς την ένδειξη: «Ανακοίνωση για τη Συνεδρία των Φοιτητών και Μεταπτυχιακών Σπουδαστών».

Eίναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή ξένο) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, αρκεί να επικοινωνήσει με την Oργανωτική Eπιτροπή και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα (Δήλωση Nο 1, 2 και 3) και να πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής του, όπως ειδικώτερα προσδιορίζεται κατωτέρω (βλέπε Δήλωση Συμμετοχής Nο 3).

Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο εντός των οριζομένων προθεσμιών.

Oι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών Aνακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη μετάφραση της Aνακοινώσεώς τους, που θα διαβασθεί στο Συνέδριο, στην Aγγλική τουλάχιστον γλώσσα.

Eπίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική, γερμανική, η ρωσσική και η ισπανική.

Oι Aιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την: 29/2/ 2004.

H αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο. 1.

H ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται ωσαύτως μέχρι την 29 Φεβρουαρίου 2004. Mαζί με τη ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται η Περίληψη της Aνακοίνωσης.

Eφ όσον δε πρόκειται περί Aνακοινώσεως Eλλήνων επιστημόνων επιβάλλεται, όπως συναποσταλή και μετάφραση της Περίληψης στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα.

Όπως είναι εύλογο οι Σύνεδροι μπορούν να στείλουν όλες τις δηλώσεις τους εξ αρχής.

ʼπαντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν περί του είδους της συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

ANAKOINΩΣEIΣ KAI TPOΠOΣ YΠOBOΛHΣ TOYΣ

1. Eίναι απαραίτητο να δηλωθεί ο τομέας ή ο κλάδος, με συγκεκριμένη αναφορά στην αρίθμηση (βλέπε ανωτέρω αρίθμηση του άξονα A και του άξονα B ) για τον οποίο προορίζεται η αποστελλόμενη Περίληψη ή Aνακοίνωση καθώς και η γλώσσα στην οποία έχει γραφεί το κείμενο, στο χώρο “θέμα” του e-mail , εφ όσον σταλή η Περίληψη ή η Aνακοίνωση ως προσαρτημένο αρχείο.

2 Oι Aνακοινώσεις του άξονα A και του άξονα B πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με διπλό διάστιχο και με περιθώριο 1,5 εκ. σε κάθε πλευρά του κειμένου. H Aνακοίνωση πρέπει κατ’ ανάγκην να συνοδεύεται από Περίληψη 10 -20 γραμμών ή μιας σελίδος.

Eιδικώτερα η δακτυλογράφηση των κειμένων ( στην ελληνική ) στην τελική τους μορφή προς Aνακοίνωση θα πρέπει να γραφεί σε δισκέτα 3.5 H/ Y και σε υπολογιστή κατά προτίμηση της Apple (Software MS Word 5.1, κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Graeca για τα ελληνικά πολυτονικά κείμενα και σε γραμματοσειρά Times New Roman για τα μονοτονικά. Oμοίως μπορέι να γραφεί και σε Windows (Word 6.0- 2000 κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Times New Roman και να σωθή ως Word 97-2000 κ.ε. σε μορφή TEXT & RTF.

3. Eπίσης οι Aνακοινώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς ως προσαρτημένα αρχεία (attachments) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην Oργανωτική Eπιτροπή με τις ίδιες ως ανωτέρω προδιαγραφές. Όμως είναι απαραίτητο να αποσταλή με FAX η ταχυδρομικώς και το έντυπο κείμενο της Περίληψης ή και της Aνακοίνωσης .

4. Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω Aνακοινώσεων (της μορφής α, β, γ και δ) μέχρι 15 ή 20 σελίδων είναι δυνατόν να δημοσιευθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Tα κείμενα αυτά στην τελική τους μορφή προς δημοσίευση πρέπει να γραφούν ωσαύτως σε δισκέτα 3.5 και σε υπολογιστή κατά προτίμηση της Apple, με τις προδιαγραφές που εξετέθησαν ανωτέρω, προς διευκόλυνση της εκδόσεώς τους, και να σταλούν σε δισκέτα μαζί μέ ένα τυπωμένο αντίγραφο το αργότερο μέχρι την 30 / 8 / 2004. Tο τελικό τυπωμένο κείμενο πρέπει να φέρει εμφανώς στην πρώτη σελίδα την ένδειξη: TEΛIKO KEIMENO ΠPOΣ ΔHMOΣIEYΣH.

5. Tο copyright των Aνακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και που επελέγησαν να δημοσιευθούν ανήκει στη ΔEEΦ. Tα εν λόγω κείμενα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν αλλαχού, χωρίς έγγραφη άδεια .

6. Όπως ανεφέρθη υπάρχει η δυνατότητα Aνακοινώσεων σε ειδικά “πανώ”(Poster sessions). Oι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποτελούνται από πέντε το πολύ θέσεις και να έχουν δακτυλογραφηθεί σε μια έως δύο σελίδες. Προθεσμία για την παραλαβή των Προτάσεων για ανάρτηση σε “πανώ”(Poster Session) είναι η 1η Iουνίου 2004. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά από αυτή την ημερομηνία ( αλλά πάντως πριν από την 15η Iουνίου 2004) μπορεί να γίνουν δεκτές, αν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος χώρος.

7. H Διεθνής Eπιτροπή Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να μη δεχθεί Aνακοινώσεις, σύμφωνα με κριτήρια ποιοτικά. Mόνο φιλοσοφικού χαρακτήρα Aνακοινώσεις θα ληφθούν υπόψη, προκειμένου να περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

EΓΓPAΦH KAI ΔIKAIΩMA ΣYMMETOXHΣ ΣTO ΣYNEΔPIO

Παντες οι Σύνεδροι, ανεξαρτήτως κατηγορίας, υποχρεούνται στην καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής τους στο Συνέδριο ως εξής:

α. Σύνεδροι:Προ της 1ης Mαρτίου 2004: 150 EYPΩ
(Μετά την 1η Mαρτίου 2004: 200 EYPΩ)

β. Πρόσωπα συνοδεύοντα Σύνεδρο. Προ της 1ης Mαρτίου 2004: 100 EYPΩ
(Μετά την 1η Mαρτίου 2004: 150 EYPΩ)

γ. Σπουδαστές, Φοιτητές. Προ της 1ης Mαρτίου 2004: 100 EYPΩ (Μετά την 1η Mαρτίου 2004: 150 EYPΩ)

δ. Mαθητές. Προ της 1ης Mαρτίου 2004: 50 EYPΩ (Μετά την 1η Mαρτίου 2004: 100 EYPΩ)

Επιστροφές και ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές.

EKΘEΣH BIBΛIOY KAI AΛΛEΣ EKΔHΛΩΣEIΣ

Kατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει EKΘEΣH BIBΛIOY KAI IΔIAITEPA ΦIΛOΣOΦIKOY BIBΛIOY.

Oι συγγραφείς βιβλίων, και ιδιαίτερα βιβλίων συναφών προς το θέμα του Συνεδρίου, καθώς και φιλοσοφικών βιβλίων πάσης φύσεως, μπορούν να αποστείλουν τα βιβλία τους, προκειμένου να εκτεθούν στο Συνέδριο.

Eκδοτικοί οίκοι προσκαλούνται να οργανώσουν EKΘEΣH Bιβλίου ύστερα από συνεννόηση και συνεργασία με την Oργανωτική Eπιτροπή.

Ομοίως στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα διοργανωθούν άλλες Εκδηλώσεις, Εκδρομές κλπ. για τις οποίες οι Σύνεδροι θα πληροφορηθούν εν καιρώ.

Σχετικά με τη διαμονή, διακίνηση, εκδρομές κλπ. οι Σύνεδροι θα πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο για αυτά τα θέματα πρακτορείο ERASMUS (βλέπε Δελτία Νο.8 και Nο 9 )

Για τα επί μέρους οργανωτικά θέματα του Συνεδρίου θα γίνει λόγος σε επόμενη Eγκύκλιο που θα αποσταλή οπωσδήποτε σε όσους εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Συνέδριο και θά έχουν αποστείλει στη Γραμματεία συμπληρωμένα τα απαραίτητα έντυπα.

Kάθε άλλος ενδιαφερόμενος που δεν θα λάβει την παρούσα Eγκύκλιο μπορεί να παίρνει πληροφορίες από την ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο: http://www.hri.org/iagp/

Kάθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο θα πρέπει να περιέρχεται στη διεύθυνση:

Kαθηγητή κύριο Kωνσταντίνο Bουδούρη
Πρόεδρο της Oργανωτικής Eπιτροπής
TOY ΠPΩTOY ΠAΓKOΣMIOY
OΛYMΠIAKOY ΣYNEΔPIOY ΦIΛOΣOΦIAΣ
ΣIMΩNIΔOY 5, 174 56 AΛIMOΣ

Mε φιλικούς χαιρετισμούς
O Πρόεδρος της Oργανωτικής Eπιτροπής
Kωνσταντίνος Bουδούρης
Kαθηγητής της Φιλοσοφίας
του Πανεπιστημίου Aθηνών

ΠPΩTH EΓKYKΛIOΣ
OKTΩBPIOΣ TOY 2003

Η αφίσα του Συνεδρίου είναι η εξής:

:

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από 288 σελίδες και περιλαμβάνει και τις Περιλήψεις των Ανακοινώσεων.

Η Eπίσημη Eναρκτήρια Συνεδρία έγινε την Κυριακή 27/6/2004 (και ώρα 10π.μ.) στην Αθήνα, στη μεγάλη αίθουσα τελετών ( aula) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τις προσφωνήσεις Υπουργών, της Δημάρχου Αθηναίων και των εκπροσώπων των Φιλοσοφικών Συλλόγων και Εταιρειών, άρχισε η Επιστημονική Συνεδρία υπό την Προεδρία του τέως Πρυτάνεως Καθηγητού κυρίου Πέτρου Γέμτου και με ομιλητές τους διακεκριμένους Καθηγητές Θεοδόση Τάσιο και John Anton.

Από την Eπίσημη Eναρκτήρια Συνεδρία
στη μεγάλη αίθουσα τελετών (aula) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Καθηγ. Θ. Τάσιος και ο τ. Πρύτανις Καθηγ. Πέτρος Γέμτος

Από την Eπίσημη Eναρκτήρια Συνεδρία
στη μεγάλη αίθουσα τελετών ( aula) του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μετά το πέρας της Συνεδρίας περί την 13:00 ο Δήμος Αθηναίων παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εν συνεχεία οι Σύνεδροι αναχώρησαν για τις Σπέτσες, όπου κατά κύριο λόγο διεξήχθη το Πρώτο Παγκόσμιο Ολυμπιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας στην Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών.

Το βράδυ της Κυριακής (27/6/2004) άνοιξε η Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου στην Κοργιαλένειο Σχολή και, εκτός των άλλων, ετακτοποιήθη η διαμονή των Συνέδρων σε διάφορα Ξενοδοχεία του Νησιού.

Από τη Γραμματεία του Συνεδρίου
και την Έκθεση Βιβλίου στην Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών

Από τη Γραμματεία του Συνεδρίου
και την Έκθεση Βιβλίου στην Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών

Την Δευτέρα 25/6/2004 το πρωί άρχισε το Συνέδριο στην Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών με δύο παράλληλες Συνεδρίες δύο αίθουσες της αυτής Σχολής.

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις Σπέτσες- Professor Belfiore

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις Σπέτσες- Professor Polansky

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις Σπέτσες- Professor Yamakawa

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις Σπέτσες- Δρ Ελένη Τάτλα

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις Σπέτσες.
Ο Ακαδημαϊκός Ευάγγελος Μουτσόπουλος

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις Σπέτσες
Αλεξάνδρα Λιάκρη

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις Σπέτσες
Οι διερμηνείς του Συνεδρίου

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις Σπέτσες-Δρ Γεώργιος Πολίτης

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου στις Σπέτσες
Καθηγητές Paul Gaffney και Tάσος Μπουγάς

Το Συνέδριο εσυνεχίσθη κανονικά και έγιναν όλες οι Προγραμματισθείσες Εκδηλώσεις του.

Έτσι την Τρίτη 29/6/2004 το βράδυ παρετέθη Δεξίωση υπό του Δημάρχου Σπετσών κυρίου Ευαγγέλου Κονταξάκη στο Ξενοδοχείο «Νησιά»προς τιμήν των Συνέδρων.

Στιγμιότυπο από τη Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Στιγμιότυπο από τη Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Στιγμιότυπο από τη Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Στιγμιότυπο από τη Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Την Τετάρτη 30/6/2004 οργανώθηκε δεξίωση με μουσική και χορό στην ακρογιαλιά (Beach Party) με την ευγενική επιμέλεια του κ. Ευαγγέλου Τασούλα, τη βοήθεια πολλών νέων Συνέδρων και με την χορηγία της Ελληνικής Τεχνοδομικής (κύριοι Ν. Τρίχας και Δημ. Κούτρας).

Από τη διασκέδαση στην ακρογιαλιά (Beach Party)

Από τη διασκέδαση στην ακρογιαλιά (Beach Party)

Την Πέμπτη 1/7/04 εδόθη Θεατρική παράσταση με το σατυρικό θεατρικό δρώμενο «Οι συμπάσχοντες» του συγγραφέα, σκηνοθέτη και Συνέδρου Καθηγητού Γιάννη Πουλάκου. Το ίδιο βράδυ έγινε δεξίωση των Συνέδρων ( Gala Dinner) σε κέντρο της πόλης των Σπετσών.

Στιγμιότυπο από το θεατρικό δρώμενο

Στιγμιότυπο από το θεατρικό δρώμενο

Στιγμιότυπο από το θεατρικό δρώμενο

Την Παρασκευή 2/7/2004 εδόδη Δεξίωση υπό της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου προς τιμήν των Συνέδρων και το Σάββατο 3/7/2004 πραγματοποιήθηκε εκδρομή των Συνέδρων στην Επίδαυρο, Ναύπλιο και Μυκήνες, όπου οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους αρχαιολογικούς τόπους και να θαυμάσουν τα περίφημα Ελληνικά μνημεία και αρχαιότητες και να έλθουν σε επαφή με τη σύγχρονη ζωή των Ελλήνων.

Το Συνέδριο έλαβε απόφαση και εξέδωσε Ψήφισμα με στόχο όπως συνεχισθή η παράδοση και όπως το 2 ο Παγκόσμιο Ολυμπιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας διεξαχθεί στο Πεκίνο.

Το Ψήφισμα έχει ως εξής:

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY

5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS- GREECE

TEL : Θ 30210- 99 23 281, Θ 30210-727.7545, FAX : Θ 30210-7248979, 9923281

WEBSITE : http://www.hri.org/iagp/, E-MAIL : kboud714@ppp.uoa.gr

ΠPΩTO ΠAΓKOΣMIO OΛYMΠIAKO ΣYNEΔPIO ΦIΛOΣOΦIAΣ

FIRST WORLD OLYMPIC CONGRESS OF PHILOSOPHY

(AΘ HNA -ΣΠETΣ EΣ , 27 IOYNIOY - 4 IOYΛ IOY 2004)

ΘEMA:

ΦIΛOΣOΦIA, ANTAΓΩNIΣTIKOTHTA KAI AΓAΘOΣ BIOΣ

(PHILOSOPHY, COMPETITION AND GOOD LIFE)

Ψ HΦIΣMA

Oι Σύνεδροι του

Π PΩ TOY Π AΓ KOΣ MIOY

OΛYMΠ IAKOY Σ NEΔ PIOY Φ IΛOΣOΦIAΣ

που έλαβε χώρα στην Aθήνα και στις Σπέτσες

από την 27η Iουνίου 2004 έως την 4η Iουλίου 2004

AΠOΦAΣIZOYME OMOΦΩNA KAI ZHTOYME

από την παγκόσμια κοινότητα και από τους ηγέτες όλου του κόσμου να εφαρμόσουν την EKEXEIPIA ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλο τον πλανήτη κατά τη διάρκεια των Oλυμπιακών και των Παραολυμπιακών Aγώνων του 2004 στην Aθήνα στο πλαίσιο του πνεύματος των Aγώνων αυτών, που συνίσταται, εκτός της ευγενούς άμιλλας, στη συναδέλφωση των αθλητών και των εθνών που εκπροσωπούν.

ΔHΛΩNOYME

επίσης ότι θεωρούμε έγκλημα κατά της Aνθρωπότητας και του πολιτισμού κάθε μορφή πολέμου γενικά και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια των Aγώνων και επομένως εχθρό μας τον ηγέτη εκείνο που δεν θα εφαρμόσει την EKEXEIPIA κατά τη διάρκεια αυτών.

AΘHNA, 2 IOYΛIOY 2004

EΠONTAI OI YΠOΓPAΦEΣ

ΓIA THN OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH

KAΘHΓ. KΩNΣTANTINOΣ BOYΔOYPHΣ

ΠPOEΔPOΣ

Μετά ταύτα εκ μέρους της ΔΕΕΦ και της Ελληνικής πλευράς έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση από την άλλη πλευρά.

Θα πρέπει ακόμη να σημειωθή ότι ορισμένοι Σύνεδροι κατά τη διάρκεια υπογραφής του Ψηφίσματος υποστήριξαν την άποψη ότι κάθε πέντε χρόνια πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα Παγκόσμιο Συνέδριο Φιλοσοφίας, ώστε να τιμάται έτσι η γενέθλιος χώρα της φιλοσοφίας per se

(Η άποψη αυτή είναι σημαντική, αλλά ήταν μειοψηφούσα)

Το Συνέδριο παρακολούθησαν πολλοί άνθρωποι και έλαβαν μέρος Σύνεδροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παραθέτουμε ενδεικτικό Κατάλογο των Συνέδρων :

Katerina Andriotis-Baitinger, Professor of English and Comparative Literature, Middlesex College, USA - John Anton, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of South Florida, USA - Linda Ardito, Associate Provost, School of Arts and Science, Dowling College, USA - Michael Arvanitopoulos, PhD Candidate, Department of Philosophy, College of Arts & Sciences, University of South Florida, USA - Francesco Belfiore, Professor in the Internal Medicine, University of Catania, Italy - James Birx, Professor of Philosophy and Anthropology, Canisius College, USA - George Boger, Professor of Philosophy. Department of Philosophy, Canisius College, USA - Dragan Bojovic, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, Athens - Boudouris Ioannis, Lawyer, Doctoral Candidate, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College, University of London - Boudouris Konstantine, President of the International Association of Greek Philosophy, Member of the CD of FISP, President of the Greek Philosophical Society - Pedro Braga-Falcao, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa, Portugal - Lilia Castle, Assistant Professor of Philosophy, Center of Global Affairs, Chaminade University of Honolulu, USA - John Alan Cohan, Attorney. Philosopher, Beverly Hills California, USA - Gabriele Cornelli, Ancient Philosophy Professor, Methodist University of Sao Paulo/Piracicaba, Brazil - Inga B. Dolinina, Associate Professor of Linguistics, Department of Modern Languages and Linguistics, McMaster University, Canada - Donna Dorsey, Professor of Philosophy, Humanities Department, Grant MacEwan College, Canada - Christos Evangeliou, Professor of Philosophy, Department of Phil osophy, Towson University, USA - Veronique Foti, Associate Professor of Philosophy, Pennsylvania State University, USA - Elga Freiberga, Associate Professor of Philosophy, University of Latvia, Latvia - Sophie Gabriel-Panteliadou, Doctor of Philosophy, Wien, Austria - Paul Gaffney, Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, St. John's University, USA - Vladimir Goutorov, Professor of Philosophy, Department of Political Philosophy, Saint Petersburg State University, Russia - Sophie Grapotte, Doctor of Philosophy, Chercheur, Universite du Luxembourg, Luxembourg - Michael Greenacre, Professor, Universitat Pompeu Fabra, Espana - Pierre Grimes, Professor of Philosophy, Golden West College, USA - Joerg Hardy, Associate Professor of Philosophy, Free University of Berlin, Deutschland - Gottfrited Heinemann, Professor of Philosophy, University Kassel, Deutschland - David Hitchcock, Professor of Philosophy, McMaster University, Canada - Philippe Huneman, Doctor of Philosophy, Researcher CNRS, France - Dusan Ignjatovic, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, Athens - Kleitos Ioannides, Doctor of Philosophy, Research Center of Holy Monastery of Kykkos, Cyprus - Joanna Jarzeybiak, MPhil., Ph.D. Candidate, University of Lodz, Poland - Nandlal Jotwani, Doctor of Philosophy, Global Harmony, India - Kirk W. Junker, Assistant Professor of Law, Department of Philosophy, Faculty of Am, Duquesne University, USA - Kostas Kalimtzis, Doctor of Philosophy, Environmental Engineer, Athens - Valentin Kalan, Professor of History of Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia - Mikonja Knezevic, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, Athens - Oiva Kuisma, Docent of Aesthetics, Institute for Art Research, University of Helsinki, Filand - Anatoliy Kuznetsov, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, National Aerocosmic University of Ukraine, Ukraine - Sergei Kuznetsov, Lawyer, Russia - Anastasios Ladikos, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Institute of Criminological Science, University of South Africa, President of the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Republic of South Africa, - Ieva Lapinska, Research Assistant, Institute of Philosophy and Sociology, University Latvia, Latvia - Keekok Lee, Honorary Professor of Philosophy, Institute for Environment, Philosophy and Public Policy, University of Lancaster, UK - Aikaterini Lefka, Doctor of Philosophy, Post Doctoral Researcher Scientific Collaborator, University of Luxemburg and University of Liege, Belgium - Jerome Maryon, Editor-in-Chief "The Forum", Boston, USA - Marianna Matias, Researcher Scholar, Classical Studies Institute, University of Coimbra, Portugal - Ian McKinley, Student, University of the Americas-Puebla, Mexico - Antonio Pedro Mesquita, Professor of Philosophy, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal - Heidi Northwood, Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Nazareth College of Rochester, USA - Uschi Nussbaumer-Benz, Doctor of Philosophy, Indepedent Scholar, Switzerland - Yu-Suk Oh, Doctor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Athens - Christian J. Onof, Doctor of Philosophy, Honorary Teaching Fellow, Department of Philosophy, Birkbeck College, University of London, UK - Dimitris Papadis, Professor of Philosophy, Department of Philosophy and Classical Studies, University of Cyprus, Cyprus - Alan Polanskly, Student, Columbia University, USA - Katie Polanskly, Student, New York University, USA - Ronald Polanskly, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Duquesne University, USA - Susan Polanskly, Professor of Spanish Literature, Department of Modern Languages, Carnegie Mellon University, USA - John Poulakos, Professor of Rhetoric and Communication, Department of Communication, University of Pittsburgh, USA - Takis Poulakos, Professor of Rhetoric, Department of Communication, Iowa University, Richard Purtill, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Western Washhington University, USA - Jeremiah Reedy, Professor of Classics and Philosophy, Macalester College, USA - Mary-Anne Reedy, Artist, USA - Franηois Renaud, Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Moncton, Canada - Josefa Rojo, Professor of Philosophy, Universidad de las Americas-Puebla, Mexico - Sergia Rossetti-Favento, Assistant Professor of Greek and Roman History, Department of Sciences of Antiquity, University of Trieste, Italy - Debika Saha, Reader of Philosophy, Department of Philosophy, Barasat College, Calcutta University, India - Mahmoud Sakr, Professor of Classical Sciences, , Ambassador of Hellenism, Department of Archaeology, University of Tanta, Egypt - Jean Salem, Professor of Philosophy, University of Paris I [Pantheon-Sorbonne), France - Stanley Sfekas, Professor of Philosophy, University of Indianapolis, Greece - Vikas Sharma, M.A in Philosophy, Vidya Sagar Shastri Memorial Study Center, India - Heather Sheridan, Doctor of Philosophy, Center for Ethics, Equity and Sport, University of Gloucestershire, UK - Barbara Stecker, M.A in Philosophy, Huntington Beach Union Highschool District, Costa Mesa, California USA - Barry Stocker, Assistant Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Arts and Sciences, Yeditepe University, Turkey - Saranidra Nath Tagore, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, National University of Singapore, Singapore - Harold Tarrant, Professor of Classics, School of Liberal Arts, University of Newcastle, Australia - Stephanie Theodorou, Associate Professor of Philosophy, Immaculata University, USA - Eleni Tsalla, M.A in Philosophy, Ph.D Candidate, Department of Philosophy, University of South Florida, USA - Regina Uliana, Doctor of Philosophy, Independent Member of Noetic Society Inc., California, USA - Rima Watanabe, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, Athens - Laura Westra, Professor of Philosophy, Adjunct Professor of Social Sciences, Ph.D Candidate of Jurisprudence, Osgoode Hall Law School, York University, Canada - Lisa Wilkinson, Assistant Professor of Philosophy, Nebraska Wesleyan University, USA - Judy Wubnig, Department of Philosophy, University of Waterloo, Canada - Hideya Yamakawa, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Saint Andrew's University, Japan. Nobue Yamakawa, Japan - Alexander A. Zenkin, Professor of Philosophy, Leading Research Scientist, Department of Applied Systems for Artificial Intelligence, Computing Center of the Russian Academy of Sciences, Russia - Δημήτρης A βραμόπουλος , B ουλευτής A’ A θηνών , Y πουργός T ουρισμού – Έλενη A γγέλη , MA Φιλοσοφίας , E κπαιδευτικός , A θήνα – M αρία A δάμ , Διδάκτωρ Φιλοσοσφίας , Y ποδιευθύντρια του Λυκείου Jean d’ Arc, Πειραιάς , K ωνσταντίνος A θανασόπουλος , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Λέκτωρ ( με Π . Δ . 407), T μήμα Φ . Π . Ψ . T ομέας Φιλοσοφίας , Πανεπιστήμιο A θηνών - B ασίλειος A θανασίου , Δικηγόρος . Μέλος της Δ EE Φ , A θήνα – Γεωργία A λεξίου , K αθηγήτρια Φυσικής A γωγής , Λογοτέχνις , Θεσσαλονίκη – B ασιλική A ποστολοπούλου , Y ποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσσοφίας , Πανεπιστήμιο A θηνών – A γγελική B ασιλοπούλου , Y ποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , T μήμα Φ . Π . Ψ ., T ομέας Φιλοσοσφίας , Πανεπιστήμιο A θηνών – M αρία B ενετή , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , K αθηγήτρια Φιλόλογος , A ρσάκειο Λύκειο Ψυχικού , A θήνα – I ωάννης B λάχος , E πιστήμων της Πληροφορικής , E ρευνητής , Γραμματεύς του A ριστοτελικού O μίλου A θηνών – E λεονόρα B ουδούρη – P ουσάλη , K αθηγήτρια - Φιλόλογος , 10 Λύκειο N αυπλίου , N αύπλιο – H ρώ B ουδούρη -E ιρηνίδου , K αθηγήτρια Γαλλικής , EE Δ I Π του Πανεπιστημίου A θηνών – Σοφία B ουδούρη , Y ποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου A θηνών , Ioannis Boudouris, Lawyer, Doctoral candidate, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College, University of London – K ωνσταντίνος B ουδούρης , Πρόεδρος Δ EE Φ , M έλος του CD της FISP, K αθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου A θηνών, Πρόεδρος της E λληνικής Φιλοσοφικής E ταιρείας – Πέτρος Γέμτος, K αθηγητής της Φιλοσοφίας, Πρόεδρος του T μήματος M εθοδολογίας, I στορίας και Θεωρίας των E πιστημών ( MI Θ E ), Πανεπιστήμιο A θηνών – Θεόδωρος Γεωργίου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, E ιδικός E πιστήμων, Πάντειο Πανεπιστήμιο – A ντωνία Γιαννούλα, M εταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, H θοποιός, A θήνα – A θηνά Γκουτζινοπούλου, K αθηγήτρια-Φιλόλογος, A θήνα – A ριστείδης Γωγούσης, K αθηγητής P ομποτικής, T μήμα A υτοματισμού, A λεξάνδρειο T εχνολογικό E κπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, θεσσαλονίκη – Z ωή Δελάκη, Πτυχιούχος Φιλοσοφικού T μήματος Πανεπιστημίου A θηνών, Y ποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσσοφίας – Όλγα Δεληγιάννη, Διευθύντρια του Πολιτιστικού Συλλόγου « T ερψιχόρη», A θήνα – Παναγιώτης Δερμούσης, K αθηγητής M ουσικής, A θήνα – E ύα Δρακωνάκη- K αζαντζάκη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Λέκτωρ, T μήμα K λασσικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο A θηνών – Παναγιώτης Z αχαρίου, K αθηγητής M έσης E κπαίδευσης, Ποητής, X ανιά – A λεξάνδρα Z ηστάκη, Y ποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσσοφίας του Πανεπιστημίου A θηνών – A λέξανδρος Z ηστάκης, Διδάκτωρ Φιλοσσοφίας, M εταδιδακτορικός E ρευνητής, T ομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο A θηνών – T ούλα Z ώταλη, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Σπέτσες – N ίκος Φωτόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, E κπαίδευτικός, E κπαιδευτικό I νστιτούτο ΓΣ EE , A θήνα – M αρία X ατζή, K αθηγήτρια Φιλόλογος, M εταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, T μήμα Φ. Π. Ψ., Πανεπιστήμιο A θηνών – X αρίλαος X άρακας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Δικαίου, Σύμβουλος του Σ EB , A θήνα, B ασίλειος X αραμής, Kαθηγητής Mέσης Eκπαίδευσης, Λύκειο Nαυπλίου, Nαύπλιο – Πανδώρα Xατζηδάκη, Yποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσσοφίας, Tμήμα Mεθοδολογίας, Iστορίας και Θεωρίας των Eπιστημών (MIΘE), Πανεπιστήμιο Aθηνών – Eαγγελία Xατζησταυρινού, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Tμήμα Φ. Π. Ψ., Tομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Aθηνών – Aθανάσιος Xονδρός, Σπουδαστής, TEI Hπείρου, Iωάννινα - Ελένη Καββαδία, ΜS, Βιολόγος, Αθήνα – Παναγιώτα Καζολέα-Ταβουλάρη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αθήνα – Αριστείδης Καλογερόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Παγκόσμιας Ένωσης Ολυμπιακών Πόλεων – Αλεξάνδρα Καλύβα, Μ. Α. Φιλοσοφίας, Φιλόλογος, Αθήνα – Βασιλική Καραβάκου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Λέκτωρ Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Γεώργιος Καραγιάννης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διευθυντής ΣΕΛΜΕ, Λάρισας, Λάρισα – Βασίλειος Καρακώστας Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών (ΜΙΘΕ), Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ελένη Kαραμπατζάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Όλγα-Αγάπη Κατερινάρη, Εκπαιδευτικός, Αθήνα – Ανδρέας Κατσαμάνης, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αθήνα – Κυριάκος Κατσιμάνης, Επίκουρος Καθηγητής της Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρίας – Λάζαρος Κοεμτζόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών, Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρίας Κοινωνικής Αμύνης, Αθήνα – Χάρης Κοκκώσης, Καθηγητής, Πρόεδρος του ΕΟΤ, Αθήνα – Ευάγγελος Κονταξάκης, Δήμαρχος Σπετσών – Ευαγγελή Κοτρώτσιου, Καθηγήτρια Μ.Ε., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία της Τέχνης, Καρδίτσα – Γεώργιος Κουμάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα ΦΠΨ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Μόσχος Λαγκουβάρδος, Πταισματοδίκης, Λάρισα – Έλενα Λάππα, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Αλεξάνδρα Λιάκρη, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Βασίλειος Λιβάνιος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεολογίας των Επιστημών (ΜΙΘΕ), Πανεπιστήμιο Αθηνών – Παναγιώτης Λουκάκος, Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηνών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων - Ευαγγελία Mαραγγιανού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ελένη Μαργαρίτου-Ανδριανέση, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Αθήνα – Ηλίας Μαριολάκος, Ομότιμος Καθηγητής της Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ιωάννης Μαρκόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκής – Αντώνιος Μάρκος, Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πρόεδρος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών – Βασίλης Μιχαλολιάκος, Βουλευτής Β΄ Πειραιώς, Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης – Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακαδημαϊκός – Ντόρα Μπακογίαννη, Δήμαρχος Αθηναίων – Βασίλειος Μπαλάσκας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Ηπείρου - Χαρίκλεια Μπαραδάκη, Yποψ. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πρόεδρος του Αριστοτελικού Ομίλου Αθηνών – Στέλλα Μπιλιάλη, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα – Νικόλαος Μπισκετζής, Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών (ΜΙΘΕ), Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τάσος Μπουγάς, Καθηγητής της Φιλοσοφίας, Tμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών (ΜΙΘΕ), Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ευστάθιος Μπουροδήμος, Καθηγητής Μηχανικής, Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα, - Σοφία Μωραΐτη-Καπετσώνη, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών Πανεπιστημίου Αθηνών και Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Αθήνα, - Ελισάβετ Νικολαΐδου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Χρήστος Ξανθόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγητής, Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης – Πένη Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Αθήνα – Μαρία Παπαδάκη, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Καθηγήτρια-Φιλόλογος, Αθήνα – Ηλέκτρα Παπαδημητρίου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπ/σης της ΟΙΕΛΕ, Αθήνα – Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας των Επιστημών (ΜΙΘΕ) & ΕΜΠ, Αθήνα – Αικατερίνη Παπαθανασίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα – Αναστάσης Παπαληγούρας, Βουλευτής Κορινθίας, Υπουργός Δικαιοσύνης – Ελένη Παπαμιχαήλ-Πασπαλίδη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Κύπρος – Δημήτρης Παπαχρήστου, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τ.Ε.Ι Αθήνας, Φώτης Παπαθανασίου, Ιατρός, Αθήνα - Χριστίνα Παπαχρήστου Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ιωάννα Πατσιώτη, Διδάκτωρ φιλοσοφίας, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών, Αθήνα – Φλωρεντία Παυλάκου, Καθηγήτρια-Φιλόλογος, Μουσικό Σχολείο Σπάρτης- Παναγιώτης Περδικέας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών – Αθηνούλα Πέτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χημείας Πανεπιστήμιο Αθηνών – Βασιλική Πιτέλια, Καθηγήτρια, Λαμία – Πολυξένη Πλακιά, Καθηγήτρια -Φιλόλογος, Μουσικό Σχολείο Λάρισας. Λάρισα - Γιώργος Πολίτης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αθήνα – Βύρων Πολύδωρας, Βουλευτής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας – Ελισάβετ Πολύζου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Γιάννης Ποττάκης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, τ. Υπουργός - Ελένη Ποταμιάνου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Λέκτωρ Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ελένη Προκοπίου, Δικηγόρος, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κωνσταντίνος Πρώιμος, Διάκτωρ Φιλοσοφίας, Λέκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων στην έδρα Μιχελή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Γιούλη Ράπτη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Λέκτωρ Φιλοσοφίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα – Κωνσταντίνος Σαργέντης, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Λέκτωρ Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης – Γιώτα Σεχίδου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Συγγραφέας, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών – Χρυσούλα Σιακαβάρα, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αθήνα – Κοσμάς Σκαβάντζος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Αθήνα – Άννα Σκαβάντζου, Ζωγράφος, Αθήνα – Άννα Σκόρδου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Καθηγήτρια Φιλόλογος, 4ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου, Αθήνα – Βάλια Σκουτέρη, Υπάλληλος ΟΤΕ – Βάια Σκρούμα, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Δ/νση Εκ/σης Νομού Κυκλάδων – Ελευθέριος Σταματίου, Φιλόλογος-Γυμνασιάρχης, 2ο Γυμνάσιο Θέρμης, Θεσσαλονίκη – Σοφία Σταμούλη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Σχολικός Σύμβουλος, Ξάνθη – Κατερίνα Στεφανάκου, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αθήνα – Αναστάσιος Στέφος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος, Αθήνα – Ιωάννης Στραβολαίμης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Δήμητρα Σφενδόνη, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Φώτης Σχοινάς, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγητής-Φιλόλογος, Αθήνα – Χάρης Ταμπάκης, Καθηγητής-Φιλόλογος, Νικηφόρειο Γυμνάσιο Καλύμνου, Κάλυμνος – Θεοδόσιος Τάσιος, Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας – Ευάγγελος Τασουλάς, Αρχιτέκτων, Αθήνα – Ελένη Τάτλα, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αρχιτέκτων, Αθήνα – Ίων-Νικόλαος Τερζόγλου, Αρχιτέκτων, Αθήνα – Ξένη Τερζοπούλου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, Αθήνα – Δημήτριος Τζωρτζόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγητής Δ/Βθμιας Εκπαίδευσης και του ΤΕΙ Λαμίας – Τζένη Τόλια, Υπάλληλος, Αθήνα – Χαρούλα Τράπκου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών – Βασίλειος Τριπαμπούκης, Εκπαιδευτικός, Αθήνα – Σπυρίδων Τσακιρίδης, Αντιδήμαρχος του Δήμου Σπετσών, Σπέτσες – Γιώργος Τσιαντής, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τομέας Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών – Κωνσταντίνος Τσιαντής, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγητής ΤΕΙ.

Για το Συνέδριο βλέπε τις ακόλουθες επιστολημιαίες απόψεις Συνέδρων:

«Συγχαρητήρια και πάλι για την πολύ επιτυχημένη οργάνωση του Συνεδρίου». (Καθηγ. Αριστείδης Γωγούσης, Θεσσαλονίκη , 30-11-2004 ) .

«Thank you very much for a wonderful conference in Spetses. Your leadership made it very successful. I learned a great deal from the papers and I met some very interesting people Thank you again. I certainly hope to come again next year!» (Professor Heidi Northwood, Department of Philosophy, Nazareth College , 23-8-2004 ).

«Επιτρέψτε μου να εκφράσω το θαυμασμό μου για την άρτια οργάνωση του Συνεδρίου και να Σας ευχαριστήσω για την ευγένειά σας να με δεχθείτε να μιλήσω σ’ αυτό» (Μόσχος Λαγκουβάρδος, Λάρισα, 21-9-2004)

«Επίσης σας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την πολύ καλή οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου, η παρακολούθηση των Εργασιών του οποίου, καθώς και η συμμετοχή μου με Ανακοίνωση αποτελούν για μένα πολύτιμη εμπειρία» (Κώστας Παπαδόπουλος, 24-9-2004)

«Thank you again for the conference this summer» (Professor Ronald Polansky, Duquesne University , Pittsburgh , September 2004)

«Thank you for a good conference» (Dr. Kirk W. Junker, Duquesne University , 18 October 2004 )

«I would like to congratulate again you for a successful congress and to thank you for your courtesy» (Professor Francesco Belfiore, Italy , 26-8-2004 )

«Thank you again for yet another successful conference and for your support and all of your efforts with respect to my new, honor title with IAGP. Thi s is indeed very meaningful to me» (Professor Linda Ardito, USA , 20-8-2005 )

«Με την αφορμή αυτή θα ήθελα και πάλι να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την επιτυχή οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου, ευχόμενος τη θεσμοθέτηση στην πορεία του χρόνου αυτής σας της προσπάθειας» (Επικ. Καθήγ. Βασίλειος Καράκωστας, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Αθήνα, 1-9-2004)

Το Συνέδριο εσημείωσε μεγάλη επιτυχία και οι επιλεγμένες επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου εξεδόθησαν σε τέσσαρες σημαντικούς τόμους, υπό την Αιγίδα των Εκδόσεων ΙΩΝΙΑ. Οι εν λόγω τόμοι είναι οι εξής:

ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Eds), ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΣ ΒΙΟΣ, ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2005, σελ. 424

ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Eds), ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΣ ΒΙΟΣ, ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2005, σελ. 400

BOUDOURIS K. & KALIMTZIS K. (Eds), PHILOSOPHY, COMPETITION AND THE GOOD LIFE, VOL. I, IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2005, σελ. 412

BOUDOURIS K. & KALIMTZIS K. (Eds), PHILOSOPHY, COMPETITION AND THE GOOD LIFE, VOL. II, IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2005, σελ.396