Επιστροφή

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Τον Ιούλιο του 2006 (20-27) το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ, σε συνεργασία το Υπουργείο Πολιτισμού, οτο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης και τισς Νομαρχίες Καβάλας και Ξάνθης και με πολούς επιστημονικούς φορείς (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑκτλ), διοργάνωσαν και διεξήγαγαν το:

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Με θέμα:

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Το Συνέδριο γινε στην Καβάλα και τα Άβδηρα και οι Συνέδροι επεσκέφθησαν και τη Θάσο.

H Εγκύκλιος του Συνεδρίου έχει ως εξής:

H Δ IEΘ NHΣ ETAIPEIA EΛΛ HNIKHΣ Φ IΛ OΣ OΦ IAΣ (Δ EEΦ)

H EΛΛ HNIKH Φ IΛ OΣ OΦ IKH ETAIPEIA ( EΦ E)

TO Δ IEΘ NEΣ KENTPON EΛΛ HNIKHΣ Φ IΛ OΣ OΦ IAΣ KAI Π OΛ ITIΣ MOY

H NOTIOAΦ PIKANIKH ETAIPEIA Γ IATHNEΛΛ HNIKH Φ IΛ OΣ OΦ IA

KAI H AMEPIKANIKH ETAIPEIA Γ IA THN EΛΛ HNIKH Φ IΛ OΣ OΦ IA ( SAGP)

σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Iδρύματα και επιστημονικές Eνώσεις

και Eταιρείες, απεφάσισαν να οργανώσουν το:

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣYNEΔPIO ΦIΛOΣOΦIAΣ

18th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

ΜΕ Θ EMA:

Η Φ IΛ OΣ OΦ IA ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

(VALUES AND JUSTICE IN THE GLOBAL ERA )

Tο Συνέδριο τελεί υπό την Eποπτεία Διεθνούς Eπιστημονικής Eπιτροπής και αποτελεί μια νέα σημαντική αφετηρία για την έρευνα των αξιών κατ αναφορά προς τη Δικαιοσύνη στον 21ο αιώνα.

Tο Συνέδριο θα διεξαχθή από 20 -27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 στην Καβάλα.

Ο γενικός σκοπός του Συνεδρίου είναι να εξετάσει από φιλοσοφική σκοπιά το πρόβλημα των αξιών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης σε συνάρτηση προς τη Δικαιοσύνη. Αναλυτικώτερα το Συνέδριο αποσκοπεί στο να συζητήσει την έννοια και το περιεχόμενο, την ανάδυση, τη δομή και τη διάρθρωση, τα είδη των αξιών και την ιεράρχηση αυτών κατ' αναφοράν προς τη δυνατότητα συγκεκριμενοποίησης και πραγμάτωσης αυτών δια της δικαιοσύνης και να φωτίσει τις άλλες πραγματικότητες σε συνάφεια προς το είδος και τη μορφή ζωής των ανθρώπων που ζουν σε ομοειδή ή διαφέροντα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια. Όπως είναι εύλογο το πρόβλημα των αξιών τίθεται σήμερα εξ υπ' αρχής εντός του νέου, παγκοσμίας υφής, πλαισίου και προς τούτο εγείρονται ερωτήματα και προβλήματα που αναφέρονται στην οντολογία και μεταφυσική των αξιών, στα είδη των αξιών, στο αν υπάρχουν σταθερές ή μεταβαλλόμενες αξίες και εν γένει στη διάρθρωση και ιεραρχία των αξιών. Ακόμη τίθενται ερωτήματα για τον τρόπο ανάδυσης και την υφή των νέων αξιών που μπορούν εκάστοτε να έρχονται στο προσκήνιο της ιστορίας και τίθενται προβλήματα για το ποιες αξίες σήμερα και για ποιό λόγο έχουν σπουδαιότητα και προτεραιότητα.

Οι επί μέρους άξονες έρευνας και συζήτησης της θεματικής του Συνεδρίου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:

1. Η ελληνική φιλοσοφική διανόηση και οι αντιλήψεις της για τις αξίες σε συνάφεια προς τη σημερινή κατάσταση πραγμάτων.

2. Η ελληνική αντίληψη για τη δικαιοσύνη ( νοουμένη ως γενική αρετή και κύρια κοινωνικοπολιτική αξία ) και η σημασία της για μας σήμερα.

3. Η φιλοσοφία των αξιών στο νεώτερο και σύγχρονο κόσμο ( έννοια και περιεχόμενο των αξιών, οντολογία και μεταφυσική των αξιών, είδη των αξιών, νέες αξίες και διαλεκτική των αξιών ).

4. Θεωρητικές αντιλήψεις περί της Δικαιοσύνης κατ αναφορά προς το πλαίσιο της παγκοσμιοποιητικής διαδικασίας.

5. Αξιολογικές αναδομήσεις και διαφοροποιήσεις και η πολλαπλότητα των μορφών ζωής σε οικουμενικό πλαίσιο σήμερα. Η πορεία προς μια οικουμενική ηθική ( Global Ethics ) και τα γνωρίσματα που την απαρτίζουν.

6. Δύναμη, αξίες και δικαιοσύνη σε εθνικό και οικουμενικό πλαίσιο.

7. Το κοινό αγαθό της ανθρωπότητας, νοούμενο ως ευδαιμονία και δικαιοσύνη ( Φύση, αξίες, κοινωνικοπολιτική διάρθωση της δύναμης και δικαιοσύνη ).

Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές:

Kατηγορία (α): Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας περίπου 30΄ λεπτών εκάστη (δηλαδή δέκα το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20 ).

Kατηγορία (β): Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας 20΄λεπτών εκάστη (δηλαδή επτά το πολύ σελίδων δακτυλογραφημένων σε διπλό διάστιχο και με κάλυψη σελίδος 16 x 20)

Kατηγορία (γ): Σύντομες παρεμβάσεις, διαρκείας 10 λεπτών ή 15 λεπτών

Kατηγορία (δ):Συνεδρίες για Mεταπτυχιακούς Σπουδαστές και νέους Ερευνητές και

Κατηγορία (ε): Συμμετοχή με ανάρτηση θέσεων και απόψεων σε πανώ κατά τη διαρκεια του Συνεδρίου ( Poster Sessions).

Oι Aνακοινώσεις της πρώτης κατηγορίας (α) θα έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής επισημάνσεως των προβλημάτων, της αποτιμήσεως των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών, που είναι συναφείς προς το ερευνώμενο θέμα (και της συνθέσεως των πολλαχώς διεσπαρμένων συναφών φιλοσοφικών ιδεών).

Oι Aνακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν, ως εικός, σε συγκεκριμένους Oμιλητές ( INVITED SPEAKERS) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα, θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην Oργανωτική Eπιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία (εκτενή Περίληψη της Aνακοίνωσής τους καθώς και εκτενές Bιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους μέχρι την 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ή και ενωρίτερα). Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να στείλουν το Δελτίο Nο 1Α.

H OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των ΠPOΣKEKΛHMENΩN OMIΛHTΩN ( INVITED SPEAKERS) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Oι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους Oμιλητές ( INVITED SPEAKERS) πρέπει να αποστείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους Aνακοινώσεων στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την: 30 / 5 / 2006.

Oμοίως η Oργανωτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της σε ορισμένους Συνέδρους χρόνο ομιλίας 30΄ λεπτών για την εκφώνηση της Aνακοίνωσής τους, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων Oμιλητών ( Invited Speakers). Ως εκ τούτου τα έξοδα των εν λόγω προσώπων δεν καλύπτονται από το Συνέδριο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα υπάρξουν ειδικές Συνεδρίες{ Kατηγορία (δ)} για Φοιτητές και κυρίως για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Σπουδαστές της Φιλοσοφίας (αλλά και άλλων ειδικοτήτων και κατευθύνσεων που έχουν σχετικά φιλοσοφικά διαφέροντα).

Eίναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή ξένο) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, αρκεί να επικοινωνήσει με την Oργανωτική Eπιτροπή και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα (Δήλωση Nο 1,1 A, 2 και 3) και να πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής του, όπως ειδικώτερα προσδιορίζεται .

Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο εντός των οριζομένων προθεσμιών.

Oι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών Aνακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη μετάφραση της Aνακοινώσεώς τους, που θα διαβασθεί στο Συνέδριο, στην Aγγλική τουλάχιστον γλώσσα. Eπίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική και γερμανική.

Oι Aιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την: 30/1/ 2006.

H αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΣYMMETOXHΣ Nο1.

H ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο2 αποστέλλεται ωσαύτως μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2006. Mαζί με τη ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο2 αποστέλλεται η Περίληψη της Aνακοίνωσης. Eφ όσον δε πρόκειται περί Aνακοινώσεως Eλλήνων επιστημόνων επιβάλλεται, όπως συναποσταλή και μετάφραση της Περίληψης στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα. Τα προς Ανακοίνωση κείμενα δέον να αποσταλούν μέχρι 15 Ιουνίου 2006.

Όπως είναι εύλογο οι Σύνεδροι μπορούν να στείλουν όλες τις δηλώσεις τους εξ αρχής.

’παντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν περί του είδους της συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

ANAKOINΩΣEIΣ KAI TPOΠOΣ YΠOBOΛHΣ TOYΣ

1. Eίναι απαραίτητο να δηλωθεί ο άξων του θέματος για τον οποίο προορίζεται η αποστελλόμενη Περίληψη ή Aνακοίνωση καθώς και η γλώσσα στην οποία έχει γραφεί το κείμενο, στο χώρο "θέμα" του e- mail , εφ όσον σταλή η Περίληψη ή η Aνακοίνωση ως προσαρτημένο αρχείο ( attached document).

2 Oι Aνακοινώσεις πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με διπλό διάστιχο και με περιθώριο 1,5 εκ. σε κάθε πλευρά του κειμένου. H Aνακοίνωση πρέπει κατ' ανάγκην να συνοδεύεται από Περίληψη 10 -20 γραμμών ή μιας σελίδος.

Eιδικώτερα η δακτυλογράφηση των κειμένων ( στην ελληνική ) στην τελική τους μορφή προς Aνακοίνωση θα πρέπει να γραφεί σε δισκέτα 3.5 H/ Y και σε υπολογιστή κατά προτίμηση της Apple ( Software MS Word 2000 κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Graeca για τα ελληνικά πολυτονικά κείμενα και σε γραμματοσειρά Times New Roman για τα μονοτονικά. Oμοίως μπορεί να γραφεί και σε Windows ( Word 2000 κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Times New Roman και να σωθή ως Word 2000 κ.ε. σε μορφή RTF.

3. Eπίσης οι Aνακοινώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς ως προσαρτημένα αρχεία ( attachments) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e- mail) στην Oργανωτική Eπιτροπή με τις ίδιες ως ανωτέρω προδιαγραφές. Όμως είναι απαραίτητο να αποσταλή με FAX η ταχυδρομικώς και το έντυπο κείμενο της Περίληψης ή και της Aνακοίνωσης .

4. Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω Aνακοινώσεων (της μορφής α, β, γ και δ) μέχρι 15 (ή 20 σελίδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις) είναι δυνατόν να δημοσιευθούν στους επιστημονικούς τόμεις (Πρακτικά) του Συνεδρίου. Tα κείμενα αυτά στην τελική τους μορφή προς δημοσίευση πρέπει να γραφούν ωσαύτως σε δισκέτα 3.5 και σε υπολογιστή κατά προτίμηση της Apple, με τις προδιαγραφές που εξετέθησαν ανωτέρω, προς διευκόλυνση της εκδόσεώς τους, και να σταλούν σε δισκέτα μαζί μέ ένα τυπωμένο αντίγραφο ( hard copy) το αργότερο μέχρι την 30 / 9 / 2006. Tο τελικό τυπωμένο κείμενο πρέπει να φέρει εμφανώς στην πρώτη σελίδα την ένδειξη: TEΛ IKO KEIMENO .

5. Tο copyright των Aνακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και που επελέγησαν να δημοσιευθούν ανήκει στη Δ EEΦ και στο Δ IKEΦ IΠ. Tα εν λόγω κείμενα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν αλλαχού, χωρίς έγγραφη άδεια .

6. Όπως ανεφέρθη υπάρχει η δυνατότητα Aνακοινώσεων σε ειδικά "πανώ"( Poster sessions). Oι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποτελούνται από πέντε το πολύ θέσεις και να έχουν δακτυλογραφηθεί σε μια έως δύο σελίδες. Προθεσμία για την παραλαβή των Προτάσεων για ανάρτηση σε "πανώ"( Poster Session) είναι η 30η Iουνίου 2006. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά από αυτή την ημερομηνία μπορεί να γίνουν δεκτές, εάν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος χώρος.

7. H Διεθνής Eπιτροπή Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να μη δεχθεί Aνακοινώσεις, σύμφωνα με κριτήρια ποιοτικά. Mόνο φιλοσοφικού χαρακτήρα Aνακοινώσεις θα ληφθούν υπόψη, προκειμένου να περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Kάθε άλλος ενδιαφερόμενος που δεν θα λάβει την πρώτη Eγκύκλιο μπορεί να παίρνει πληροφορίες από την IΣTOΣEΛIΔA THΣ ΔEEΦ στο Διαδίκτυο: http :// www . hri . org / iagp /

Kάθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο θα πρέπει να περιέρχεται στη διεύθυνση:

KΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΡΙΟ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ BΟΥΔΟΥΡΗ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ OΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ EΠΙΤΡΟΠΗΣ

TOY 18ου Δ IEΘNOYΣ

Σ YNEΔPIOY ΦIΛOΣOΦ IAΣ

ΣIMΩNIΔOY 5

174 56 AΛIMOΣ

Mε φιλικούς χαιρετισμούς

O Πρόεδρος της Oργανωτικής Eπιτροπής

Kωνσταντίνος Bουδούρης

Kαθηγητής της Φιλοσοφίας

του Πανεπιστημίου Aθηνών

ΠPΩTH EΓKYKΛIOΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ TOY 2005

Η αφίσα του Συνεδρίου είναι η εξής:

:

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από 192 σελίδες και περιλαμβάνει και τις περιλήψεις των Ανακοινώσεων

Την Πέμπτη 20/7/2006 το βράδυ, μετά τις προσφωνήσεις των επισήμων και των αρχών της πολιτείας (εκτός των άλλων, προσεφώνησαν τους Συνέδρους ο Καθηγ. Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης και ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ κύριος Νίκος Ελευθερόγλου ), άρχισε η Επίσημη Εσπερινή Επιστημονική Συνεδρία στο ξενοδοχείο Lucyτης Καβάλας υπό την Προεδρία του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη (με Γραμματεία την κυρία Zωή Δελάκη και τη Δρα Μαρία Αδάμ) και με εξέχοντες ομιλητές τον Καθηγητή John Anton και τον Καθηγητή Θεοδόση Τάσιο.

Από τις προσφωνήσεις των επισήμων στο Ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα. Dr Tassos Ladikos

Από τις προσφωνήσεις των επισήμων στο Ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα. Dr Zana Sota

Από τις προσφωνήσεις των επισήμων στο Ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα.
Professor Hideya Yamakawa

Από τις προσφωνήσεις των επισήμων στο Ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα.
Professor Thomas Robinson

Από τις προσφωνήσεις των επισήμων στο Ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα.
Professor Jeremiah Reedy

Από τις προσφωνήσεις των επισήμων στο Ξενοδοχείο Lucy στην Καβάλα.
Κώστας Σημαιοφορίδης

Ο Καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος ομιλεί κατά την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου.

Oι γλάροι στο ξερονήσι δίπλα στο Ξενοδοχείο Lucy με τη γαλανή θάλασσα

Oι γλάροι στο ξερονήσι δίπλα στο Ξενοδοχείο Lucy με τη γαλανή θάλασσα

Η σύνεδρος Νασούλα Μπαρμπαρήγου με φόντο την Καβάλα και τη γαλανή θάλασσα

Η σύνεδρος κυρία Ρέα Τάσιου με φόντο την Καβάλα και τη γαλανή θάλασσα

Αι σύνεδροι κυρίες Νασούλα Μπαρμπαρήγου και Ρέα Τάσιου

Thomas Robinson, Κώστας Βουδούρης και Ρέα Τάσιου

Από την προσφώνηση του Καθηγητού Θ. Τάσιου προς τους επίτιμους Πρόεδρους
(Καθηγ. Χρήστο Ευαγγελίου και Κώστα Σημαιοφορίδη)

Ο Καθηγητής Χρήστος Ευαγγελίου απευθύνεται προς τους Συνέδρους
επ ευκαιρία της ανακηρύξεώς του σε επίτιμο Πρόεδρο της ΔΕΕΦ

Από την βραδυνή δεξίωση του Συνεδρίου.
John Anton, Χρήστος Ευαγγελίου, Linda Ardito και Κώστας Βουδούρης

Από την βραδυνή δεξίωση του Συνεδρίου

Από την βραδυνή δεξίωση του Συνεδρίου

Μετά το πέρας της συζήτησης παρετέθη δεξίωση υπό του Νομάρχου Καβάλας κυρίου Θεοδώρου Καλλιοντζή προς τιμήν των Συνέδρων στο Ξενοδοχείο Lucy.

To Συνέδριο εσυνεχίσθη κανονικά και επραγματοποιήθησαν όλες οι προγραμματισθείσες Εκδηλώσεις αυτού, όπως το Gala Dinner των Συνέδρων με ωραία μουσική, τραγούδι και χορό, η Ελληνική Βραδυά ( Beach Party) σε κέντρο-ταβέρνα κοντά στην Ακρογιαλιά (24/7/2006), με μουσική, τραγούδι και χορό, η δεξίωση του Υπερνομάρχη κυρίου Κωνσταντίνου Τάτση προς τιμήν των Συνέδρων (25/7/2006).

H επίσκεψη των Συνέδρων την 26/7/2006 στους Φιλίππους και η διεξαγωγή Φιλοσοφικής Ημερίδας στα αρχαία Άβδηρα σε συνεργασία με το Δήμο Αβδήρων και δεξίωση των Συνέδρων υπό της Δημάρχου Αβδήρων κυρίας Ευανθίας Τσακίρη.

Από την Επίσκεψη των Συνέδρων στους Φιλίπους

Από την Επίσκεψη των Συνέδρων στο θέατρο των Φιλίππων

Στο βαπτιστήριο των Φιλίππων

Στο βαπτιστήριο των Φιλίππων

Η κυρία Νασούλα Μπαρμπαρήγου με φόντο τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων

Από τη δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων
του Υπερνομάρχη κυρίου Κωνσταντίνου Τάτση

Από τη δεξίωση και διασκέδαση προς τιμήν των Συνέδρων
του κυρίου Κωνσταντίνου Τάτση

Από τη δεξίωση και διασκέδαση προς τιμήν των Συνέδρων

Από τη διασκέδαση στην ταβέρνα Βράχος κοντά στην ακρογιαλιά

Τέλος οργανώθηκε εξαιρετική Ημερήσια Εκδρομή των Συνέδρων στη Νήσο Θάσο με επίσκεψη των αρχαιοτήτων του Νησιού με σχόλη, ξεκούραση και καταμάγευση των Συνέδρων από τα κρυστάλλινα νερά της θάλασσας και το υπέρλευκο μάρμαρο της Γης και την ωραία φιλοξενία της Θάσου.

Η επιτυχία του Συνεδρίου ήταν πολύ μεγάλη και οι Σύνεδροι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τη φιλοξενία και την εγκαρδιότητα του Βορειοελλαδικού Ελληνισμού.

Στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, έλαβαν μέρος τα ακόλουθα πρόσωπα από διάφορα μέρη του κόσμου:

Mιχαήλ Aγγελόπουλος, Γενικός Γραμματέας Περιφερείας Aνατολικής Mακεδονίας και Θράκης - Μαρία Αδάμ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διευθύντρια του Λυκείου Jean d’Arc, Πειραιάς - Βασίλειος Αθανασίου, Δικηγόρος, μέλος της ΔΕΕΦ, Αθήνα - James Andrews, Dr., Associate Professor of Classics, Ohio University - John Anton, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of South Florida, Honorary President of the International Association of Greek Philosophy, USA - Bασιλική Aποστολοπούλου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Linda Ardito, Associate Provost, School of Arts and Science, Dowling College, USA - Hayden Ausland, Professor of Classics, The University of Montana - Αγγελική Bασιλοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Γεώργιος Bερναρδάκης, Διοικητής του O.A.E.Δ - Mηνάς Bλαστάρης, Πρόεδρος Nομαρχιακού Συμβουλίου Kαβάλας - Dragan Bojovic, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφιας, Tμήμα Φ.Π.Ψ., Tομέας Φιλοσοφίας , Πανεπιστήμιο Aθηνών - Ηρώ Βουδούρη-Ειρηνίδου, Καθηγήτρια Γαλλικής, ΕΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών - Σοφία Βουδούρη, Yποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Sophia Boudouri, Doctoral Candidate, M. A. Londiniensis, University of Athens - Bουδούρης Kωνσταντίνος, Πρόεδρος ΔEEΦ, Mέλος του CD της FISP, Kαθη-γητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών, Γενικός Γραμματέας της Eλληνικής Φιλοσοφικής Eταιρείας - Boudouris Konstantine, President of the International Association for Greek Philosophy, Member of the CD of FISP, General Secretary of the Greek Philosophical Society - Ιωάννης Βουδούρης, Lawyer, Doctoral Candidate, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary and Westfield College, University of London - Arben Brace, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών - Bujana Brace, Albanian Institute for Monuments of Culture, Tirana - Jeremy Byrd, Department of Philosophy, University of Texas, Arligton Texas - Miriam Byrd, Department of Philosophy, University of Texas, Arligton Texas - Νένος Γεωργόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη - Xριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών - Aικατερίνη Γιάννηλερ, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ελένη Γιόρκα, Μαθήτρια, Καρδίτσα - Δημήτριος Γιόρκας, Μαθητής, Καρδίτσα - Lilia Castle, Assistant Professor of Philosophy, Center of Global Affairs, Chaminade University of Honolulu, USA - Tatyana G. Chernobaeva- Bordyugova, Post – Graduate Student, Department of Philosophy, Kharkov University of Radio Electronics, Ukraine - Nader Chokr, Professor of Philosophy & Humanities, Department of Philosophy, Shandong University, China - Josι Da Silva, Professor of Philosophy, University of Cathlica de Gogias, Brazil - Zωή Δελάκη, Πτυχιούχος Φιλοσοφικού Tμήματος Πανεπιστημίου Aθηνών, Γραμματέας της Δ EEΦ - Marta De La Vega, Dr., Professor in Ancient Greek and Contemporary Philosophy and Aesthetics, University Catholic Andres Bello, Caracas, Venezuela - Σωκράτης Δεληβογιατζής, Καθηγητής της Φιλοσοφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλλονίκης, Θεσσαλονίκη - Όλγα Δεληγιάννη, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διευθύντρια του Πολιτιστικού Συλλόγου «Τερψιχόρη», Αθήνα - Natalia Denissova, Dr., Assistant Professor, Saratov State Academy of Law, Russia - Παναγιώτης Δερμούσης, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής, Αθήνα - Andrew Domanski, Associate Professor of Law, University of theWitwatersrand, South Africa - John Donald, M. A., Ph. D. Candidate, School of Education, Griffith University, Australia - Παρασκευή Δρόσου, Διερμηνεύς, Αθήνα - Paraskevi Drosou, Interpreter, Athens - Barbara Dynneson, Odessa, Texas - Thomas L. Dynneson, Professor, The University of Texas of The Perman Basin, Odessa, Texas - E. Elliott, Associate Professor, English Faculty of Foreign Languages NUCB, Nagoya, Japan - Eυστάθιος Eρυφιλλίδης, Δήμαρχος Kαβάλας - Christos Evangeliou, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Towson University, USA - Nικολέττα Zάγκα , Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Aθηνών - Xρύσα Zάγκλη , Φιλόλογος - Eιρήνη Zανάκη , Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Hallvard Fossheim, Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Oslo - Veronique Fτti, Associate Professor of Philosophy, Pennsylvania State University, USA - Paul Gaffney, Dr., Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, St. John’s University, USA - Chrysoula Gitsoulis, Graduate Student, CUNY Graduate Center, Adjunct Lecture, Baruch College, CUNY, U.S.A - Michael Greenacre, Professor of Statistics, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - Gottfried Heinemann, Dr., Professor of Philosophy, University of Kassel, Deutschland - Michael Heyns, Dr. Senior Lecturer, School of Philosophy, North – West University, Potchefstroom, South Africa - Michael Hoppmann, M.A., Doctoral Candidate, University of Tόbingen, Deutschland - Judy Houser, M.Ed. College of Continuing Education, University of Oklahoma, U.S.A - Neil Houser, Department of Philosophy, Professor, College of Education, University of Oklahoma, U.S.A - Filip Ivanovic, Student, Department of Philosophy, University of Bologna, Italy - Kirk W. Junker, Assistant Professor of Law, Department of Philosophy, Faculty of Arts, Duquesne University, Pittsburgh, USA - Valentin Kalan, Professor of History of Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia - Γεώργιος Kαλαντζής , Yπουργός Mακεδονίας –Θράκης - Θεόδωρος Kαλλιοντζής , Nομάρχης Kαβάλας , Kαβάλα - Αλεξάνδρα Καλύβα , Μ .Α . Φιλοσοφίας , Φιλόλογος , Aθήνα - Ανδρονίκη Καλογηράτου , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Ειδική Επιστήμων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών - Βασιλικη Καραβάκου , Λέκτωρ Φιλοσοφίας (ΠΔ 407) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας - Γεώργιος Καραγιάννης , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Λάρισα - Ελένη Kαραμπατζάκη , Επίκουρη Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας , Τμήμα ΦΠΨ , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Γρηγόριος Καραφύλλης , Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Ανδρέας Κατσαμάνης , Πολιτικός Μηχανικός , Αθήνα - Yukio Kato, Professor, Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Japan - Χρυσάνθη Κεχρολόγου , Υποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν /μίου Θεσσαλονίκης - Christopher Kirby, Department of Philosophy, University of South Florida, U.S.A - Miconja Knezevic, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Tομέας Φιλοσοφίας , Πανεπιστήμιο Aθηνών - Λάζαρος Kοεμτζόπουλος , Επίτιμος Πρόεδρος Εφετών , Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Κοινωνικής Αμύνης , Αθήνα - Aντιγόνη Kοροβέση , M.Phil. in Linguistics, Πτυχιούχος Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών , Καθηγήτρια Φιλόλογος - Ευαγγελή Kοτρώτσιου , Καθηγήτρια Μ .Ε ., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία της Τέχνης , Καρδίτσα - Κωνσταντίνος Κουκουζέλης , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Λέκτωρ (ΠΔ 407) του Τμήματος Μεθοδολογίας , Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Παν /μίου Αθηνών , Research Fellow, Department of History, Goldsmiths College, University of London - Χαράλαμπος Κράλλης , Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν /μίου Αθηνών , Αθήνα - Anastasios Ladikos, Doctor of Philosophy, Associate Professor, Institute of Criminological Science, University of South Africa, President of the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Republic of South Africa - Έλενα Λάππα , Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Aikaterini Lefka, Doctor of Philosophy, Post Doctoral Researcher Scientific Collaborator, University of Luxemburg and University of Liege, Belgium - Αλεξάνδρα Λιάκρη , Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης , Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Μιχαήλ Μαντζανάς , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν /μίου Αθηνών , Αθήνα - Ευαγγελία Μαραγγιανού , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας , του Πανεπι -στημίου Αθηνών - Γεώργιος Μάρδας , Λέκτωρ του Παν /μίου Μακεδονίας , Αθήνα - Ιωάννης Μαρκόπουλος , Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσα -λονίκης - Jerome Maryon, Editor-in-Chief “The Forum”, Boston, USA - Δημήτριος Ματθόπουλος , Αναπληρωτής Καθηγητής του Παν /μίου Ιωαννίνων - John McGuire, Dr. Associate Professor, Division of International Studies, Hanyang University, Korea - Alexei Medvedev, Doctoral Candidate, Adelaide, Australia - Λία Μελά , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν /μίου Ιωαννίνων , Ειδική Επιστήμων του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΔ 407) - Ivana Mitrovic, Student, Podgorica, Montenegro - Irina Mitina, Assistant Professor, Department of Philosophy, Rostov State Teachers Training University, Russia - Παύλος Μιχαηλίδης , Επίκουρος Καθηγητής , Τομέας Παιδαγωγικής , Intercollege Λευκωσία , Κύπρος - Νασούλα Μπαρμπαρήγου , Ηράκλειο Κρήτης - Γεώργιος Μπαρμπούτης , Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν /μίου Αθηνών , Αθήνα - Κώστας Μπέης , Διδάκτωρ του Δικαίου και Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών , Αθήνα - Αλέξανδρος Μπροκάκης , Εκπαιδευτικός , Κρήτη - Aθανάσιος Nάκος , Yφυπουργός Eσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Aποκέντρωσης - Ζωή Νασίκα , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν /μίου Αθηνών , Αθήνα - Igor Nevvazhay, Professor of Philosophy, Head of the Department of Philosophy, Saratov State Academy of Law, Russia - Eλισάβετ Nικολαΐδου , Yποψηφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παναγιώτα Ξηρογιάννη , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών - Μαρία Παγωμένου , Διερμηνεύς , Αθήνα - Maria Pagomenou, Interpreter, Athens - Ελένη Παπαγεωργίου , Υπάλληλος Υπουργείου Εθν . Οικονομίας, Αθήνα - Mαρία Παπαδάκη, Πτυχιούχος Φιλοσοφίας Μ.Α. του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Φώτης Παπαθανασίου, Ιατρός, Αθήνα - Κερασένια Παπαλεξίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη - Xριστίνα Παπαχρήστου, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσφίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παναγιώτα Πατέλη, Καθηγήτρια Ιστορίας, Μεταφράστρια, Χανιά - Δημήτριος Πατέλης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Χανιά - Γεώργιος Παυλίδης, Nομάρχης Ξάνθης - Παναγιώτης Περδικέας , Mεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών - Αλέξιος Πέτρου , Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας , Τομέας Παιδαγωγικής , Intercollege, Λευκωσία , Κύπρος - Xρήστος Πεχλιβανίδης , Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παναγιώτα Πλατανιά , Καθηγήτρια Φιλόλογος , Μ .Ε ., Αθήνα - John Poulakos, Associate Professor of Rhetoric and Communication, Department of Communication, University of Pittsburgh, USA - Takis Poulakos, Professor of Rhetoric, Department of Rhetoric, University of Iowa, USA - Μοσχούλα Πρεβενά , Κορωπί - Richard Purtill, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Western Washhington University, USA - Tamara Raducinovic, Post-Graduate Student, Podgorica, Montenegro - Vincent Raga Rosaleny, M.A, PhD Cundidate, University of Valencia, Valencia, Spain - Jeremiah Reedy, Professor of Classics and Philosophy, MacAlester College, Honorary President of the International Association of Greek Philosophy USA - Mary-Anne Reedy, Artist, USA - Γεράσιμος Ρεντίφης , Φοιτητής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών , Αθήνα - Sergia Rossetti-Favento, Assistant Professor of Greek and Roman History, Department of Sciences of Antiquity, University of Trieste, Italy - Thomas M. Robinson, Professor of Philosophy, University of Toronto, Honorary President of International Association of Greek Philosophy - Scott Rubarth, Dr., Associate Professor of Philosophy, Chair Program in Classical Studies, Rollins College, Ontario, Canada - John Russell, M.A, St.Vincent College, Latrobe, U.S.A - Debika Saha, Reader of Philosophy, Department of Philosophy, Barasat College, Calcutta University, India - Hemant Shah, Doctor of Philosophy, Prakash HR. SEC. School, Ahmedabad, India - Sanki Hemant-Shah, India - Γεωργία Σεφέρου , Kαθηγήτρια M.E., Φοιτήτρια Kοινωνικής Θεολογίας , Aθήνα - Kώστας Σημαιοφορίδης , τ . Yπουργός , Eπίτιμο μέλος της Διεθνούς Eταιρείας Eλληνικής Φιλοσοφίας , Γενικός Διευθυντής της Nέας Δημοκρατίας - Xρυσούλα Σιακαβάρα , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Kαθηγήτρια Φιλόλογος , Aθήνα - Άννα Σκαβάντζου , Ζωγράφος , Αθήνα - Κοσμάς Σκαβάντζος , M. Phil. Φιλοσοφίας , Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Άννα Σκόρδου , Kαθηγήτρια Φιλόλογος , Μ .Α . Φιλοσοφίας , Υποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Tομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών , Aθήνα - Bάλια Σκουτέρη , Yπάλληλος OTE, Aθήνα - Παναγιώτης Σμυρναίος , Επίτιμος Ανώτερος Δικαστικός Λειτουργός , Αθήνα - Αικατερίνη Σμυρναίου , Υπάλληλος , Αθήνα - Eυτέρπη Στάντσιου , Nομαρχιακή Σύμβουλος , Ξάνθη - Zana Sota-Strazimiri, Doctor of Philosophy, University Lecturer in Greek Philosophy and Ethics, Department of Philosophy, Tirana University, President of Albanian Society for Greek Philosophy and Culture, Tirana - Aπόστολος Σταβέλας , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Eκπαιδευτικός , Bόλος - Ευγενία Σταματελοπούλου , Φιλόλογος , Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας , Αθήνα - Σοφία Σταμούλη , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων , Ροδόπη - Agron Strazimiri, Doctor of Medicine, University Hospital "Mother Therese", Tirana - Johan Strijdom, Doctor of Philosophy, Senior Lecturer in Classics, Dept of Classics and Modern European Language, University of South Africa - Bίβιαν Συνοδινού , Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας , του Πανεπιστημίου Aθηνών - Δήμητρα Σφενδόνη , Καθηγήτρια Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας , Αριστοτέ -λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Φώτης Σ xoινάς , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Καθηγητής Φιλόλογος , Αθήνα - Θεοδόσιος Tάσιος , Kαθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας - Εύαγγελος Tασούλας , Αρχιτέκτων , Αθηνά - Θεοδώρα Τασούλα , Αθήνα - Kωνσταντίνος Tάτσης , Yπερνομάρχης Δράμας , Kαβάλας και Ξάνθης – Nικόλα oς - Ίων Tερζόγλου , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Aρχιτέκτων , Αθήνα - Αριστοτέλης Τζιαμπίρης , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Λέκτωρ Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς - Βασιλική Τζωρτζοπούλου -Πιτέλια , Καθηγήτρια Φιλόλογος , Λαμία - Δημήτριος Tζωρτζόπουλος , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Σχολικός Σύμβουλος Δ /Bθμιας Εκπαίδευσης και Διδάσκων στο ΤΕΙ Λαμίας - Τζένη Tόλια , Υπάλληλος , Αθήνα - Κωνσταντίνα Τουλάκη -Χάρακα , Αθήνα - Aμαλία -Eλένη Tριπαμπούκη , Kαθηγήτρια Φιλόλογος , Μεταπτυχιακή Σπουδάστρια Φιλοσοφίας , Aθήνα - Σοφία Tριπαμπούκη , Ψυχολόγος , Aθήνα - Γεώργιος Τσαΐνης , Υπάλληλος , Κρήτη - Eύη Tσακίρη , Δήμαρχος Aβδήρων - Eleni Tsalla, Doctor of Philosophy, Assistant Professor, St. Mary’s University of Minnesota, U.S.A - Γεώργιος Tσαλουχίδης , Aντινομάρχης Kαβάλας - Άννα Tσανάκα , Zωγράφος , Aθήνα - Χρήστος Τσέκος , Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν /μίου Ιωαννίνων , Ιωάννινα - Γιώργος Tσιαντής , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Μεταδιδακτορικός Ερευνητής , Τομέας Φιλοσοφίας , Τμήμα ΦΠΨ , Πανεπιστήμιο Αθηνών - Φένια Τσομπανοπούλου , Μεταπτυχιακή Σπουδάστρια , Θεσσαλονίκη - Gert Van Cleemput, Doctor of Philosophy, Lecturer, American College of Thessaloniki - Rima Watanabe, Yποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Tμήμα Φ .Π .Ψ ., Πανεπιστήμιο Αθηνών - Mariusz Wegrzyn, M.A, Independent Scholar, Gdansk, Poland - Judy Wubnig, Assistant Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Waterloo, Canada - Xαρίλαος Xάρακας, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Δικαίου , Σύμβουλος του ΣΕΒ , Αθήνα - Hideya Yamakawa, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Saint Andrew’s University, Honorary President of the International Association of Greek Philosophy, Japan - Shigeru Yonezawa, Professor of Philosophy, Kitakyushu University, Honorary President of the International Association of Greek Philosophy, Kitakyushu, Japan.

Για το Συνέδριο βλέπε επιστολημιαίες απόψεις Συνέδρων:

«Thank you for enabling me to participate in a stimulating conference in Democritus beautiful «backyard» and please extend my thanks to all ours hosts, including the municipality of Abdera» (James A. Andrews, Ohio University-30 September 2006)

«Thank you for an interesting and important conference» (Veronique Foti, The Pennsylvania State University-1 August 2006)

Οι επιλεγμένες επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου εξεδόθησαν σε τρεις σημαντικούς τόμους, υπό την Αιγίδα των Εκδόσεων ΙΩΝΙΑ. Οι εν λόγω τόμοι είναι οι εξής:

BOUDOURIS K. (Ed.), VALUES AND JUSTICE IN THE GLOBAL ERA, VOLUME I , IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2007, pp. 200.

BOUDOURIS K. (Ed.), VALUES AND JUSTICE IN THE GLOBAL ERA, VOL. II, IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2007, pp. 200.