Επιστροφή

ΔΕΚΑΤΟ ENATO ΔΙΕΘΝΕΣ ΣYNEΔPIO Φ IΛOΣOΦIAΣ

Τον Ιούλιο του 2007 (15-21) το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ, σε συνεργασία με πολούς επιστημονικούς φορείς, διοργάνωσαν και διεξήγαγαν το :

ΔΕΚΑΤΟ ENATO ΔΙΕΘΝΕΣ Σ YNEΔPIO Φ I Λ OΣOΦ IA Σ

ΜΕ ΘEMA:

ΠΑΙΔΕΙΑ : Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

PAIDEIA : EDUCATION IN THE GLOBAL ERA

H Εγκύκλιος του Συνεδρίου έχει ως εξής:

H Δ IE Θ NH Σ ETAIPEIA E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ (Δ EE Φ)

H E ΛΛ HNIKH Φ I Λ O Σ O Φ IKH ETAIPEIA ( E Φ E )

TO Δ IE Θ NE Σ KENTPON E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ KAI Π O Λ ITI Σ MOY

H NOTIOA Φ PIKANIKH ETAIPEIA Γ IA THN E ΛΛ HNIKH Φ I Λ O Σ O Φ IA

KAI H AMEPIKANIKH ETAIPEIA Γ IA THN E ΛΛ HNIKH Φ I Λ O Σ O Φ IA ( SAGP )

σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά Iδρύματα και επιστημονικές Eνώσεις

και Eταιρείες, απεφάσισαν να οργανώσουν το:

ΔΕΚΑΤΟ ENATO ΔΙΕΘΝΕΣ Σ YNE Δ PIO Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

 

ΜΕ ΘEMA:

ΠΑΙΔΕΙΑ : Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

PAIDEIA : EDUCATION IN THE GLOBAL ERA

Το Συνέδριο τελεί υπό την Eποπτεία Διεθνούς Eπιστημονικής Eπιτροπής και αποτελεί μια νέα σημαντική αφετηρία για τη φιλοσοφία και την έρευνα των προβλημάτων της παιδείας στον 21 ο αιώνα.

Tο Συνέδριο θα διεξαχθή από 15 έως την 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 στη Σάμο (Πυθαγόρειο).

Πρόκειτα για ένα Φιλοσοφικό Συνέδριο που επιδιώκει να διερευνήσει τις αρχές, τις αξίες, τους σκοπούς και τα μέσα της παιδειας, της εκπαίδευσης και εν γένει της αγωγής στον εικοστό πρώτο αιώνα σε οικουμενικό πλαίσιο.

Όπως είναι εύλογο, τα κύρια ερωτήματα που θα συζητηθούν είναι το εάν και ποιές εννοιολογικές αλλαγές γίνονται ή πρέπει να γίνουν σχετικά με το περιεχόμενο και τις διαδικασίες της αγωγής και εάν η αγωγή ως παιδεία πρέπει να νοηθεί ως κάτι το άξιο στην οικουμενική και τεχνολογική εποχή μας. Υπό την προοπτική αυτή βλέποντας τα πράγματα, οι πολιτείες, τα κράτη και τα έθνη πρέπει να εξετάσουν το ερώτημα για το εάν και σε ποια έκταση πρέπει να κάνουν αλλαγές και να αναδομήσουν το εκπαιδευτικό τους σύστημα. Όπως είναι ευνόητο, το πρόβλημα της αγωγής και της παιδείας (που συνάπτεται στενά προς το πρόβλημα των αξιών) τίθεται σήμερα εξ αρχής μέσα στο οικουμενικό πλαίσιο του αιώνα μας.

Οι επί μέρους άξονες έρευνας και συζήτησης της θεματικής του Συνεδρίου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:

1. Κλασσικές θεωρίες περί της αγωγής και της παιδείας και η σημασία τους σήμερα (Σοφιστές, Πλάτων, Ισοκράτης, Αριστοτέλης, Στωϊκοί, Ρουσσώ, Πιαζέ και άλλοι).

2. Οι σύγχρονες φιλοσοφίες της παιδείας και της αγωγής (σε συνάφεια προς το θέμα του Συνεδρίου).

3.Η έννοια και το περιεχόμενο της ελληνικής παιδείας κατά την Αρχαιότητα, την Αναγέννηση και τη Νεώτερη Εποχή και η σημασία της σήμερα. Η ελληνική παιδεία και η χριστιανική αγωγή.

4. Η κλασσική αντίληψη για την αγωγή και η απάρνησή της από τους καλουμένους «προοδευτικούς» εκπαιδευτικούς.

5. Οι αντιλήψεις για την ανθρώπινη φύση και η επίδρασή τους στην αγωγή.

6. Η έννοια, το περιεχόμενο και η παιδευτική πρακτική και η σχέση τους με τον πολιτισμό ή την κοινωνία ( προς τα ιδεώδη του πολιτισμού ή της κοινωνίας).

7. Η θέση των φυσικών, των κοινωνικών επιστημών και των ανθρωπιστικών σπουδών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι μεταξύ τους σχέσεις.

8. Η αγωγή, η εκπαίδευση ως άσκηση για επαγγελματική εξειδίκευση (οι σχέσεις της αγωγής προς την επαγγελματική εξειδίκευση και προς τη μη επαγγελματική εξειδίκευση των ανθρωπιστικών σπουδών και επιστημών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση). Η αγωγή σε σχέση προς την εξάσκηση, την κριτική σκέψη και την παιδεία.

9. Οι ανθρωπιστικές σπουδές, οι επιστήμες και η έννοια της ισορροπημένης αγωγής (η θέση της παιδείας στα προγράμματα των επιστημών).

10.Η ιδιωτική και η δημόσια εκπαίδευση σε μια ελεύθερη ανοικτή κοινωνία.

11.Η παιδεία και οι πολύμορφες πολιτιστικές παραδόσεις. Η πρόκληση της πολυ-πολιτισμικότητας και οι παιδευτικές αξίες στην οικουμενική εποχή μας.

12. Η ηθική και η θρησκευτική αγωγή στην οικουμενική εποχή μας. Οι καθολικοί σκοποί της παιδείας και η πολυμορφία των θρησκευτικών δοξασιών και πρακτικών. Η παιδεία και η ηθική σχετικοκρατία.

13. Η φιλοσοφία και η πολιτική των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων. Οι θεωρητικές προϋποθέσεις των παιδευτικών διαδικασιών σε διάφορα κράτη και έθνη και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Τα Ασιατικά πρότυπα αγωγής και πολιτισμού. Τί μπορούν τα Δυτικά έθνη να μάθουν από τις παιδευτικές πρακτικές, παραδείγματος χάριν, της Ιαπωνίας, της Κίνας, της Ινδίας, της Κορέας κτλ.(ή και αντιστρόφως);

14. Το ενδιαφέρον για μια οικουμενική παιδεία. Οι σκοποί της πρώιμης αγωγής και η οικουμενική κοινωνία (Πρέπει η κοινωνία να εκπαιδεύει τους νέους μόνον με τα δικά της ιδεώδη και σκοπούς ή να πρέπει να εκπαιδεύει αυτούς με όλα τα γνωστά στον κόσμο ιδεώδη;).

15. Τα προβλήματα μιας καθολικής παιδείας στην εποχή των πολιτιστικών και πολιτικών συγκρούσεων. Οι αρχές και οι σκοποί μιας οικουμενικής εκπαίδευσης και το έργο της παιδείας. Εκπαιδεύοντας τους πολίτες μιας οικουμενικής εποχής.

Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές:

Kατηγορία (α): Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας περίπου 30΄ λεπτών εκάστη .

Kατηγορία (β): Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών Aνακοινώσεων διαρκείας 20΄λεπτών εκάστη.

Kατηγορία (γ): Σύντομες παρεμβάσεις, διαρκείας 10 λεπτών ή 15 λεπτών

Kατηγορία (δ): Συνεδρίες για Mεταπτυχιακούς Σπουδαστές και νέους Ερευνητές και

Κατηγορία (ε): Συμμετοχή με ανάρτηση θέσεων και απόψεων σε Πανώ κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου (Poster Sessions).

Oι Aνακοινώσεις της πρώτης κατηγορίας (α) θα έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής επισημάνσεως των προβλημάτων, της αποτιμήσεως των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών, που είναι συναφείς προς το ερευνώμενο θέμα (και της συνθέσεως των πολλαχώς διεσπαρμένων συναφών φιλοσοφικών ιδεών).

Oι Aνακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν, ως εικός, σε συγκεκριμένους Προσκεκλημένους Oμιλητές (INVITED SPEAKERS) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα, θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην Oργανωτική Eπιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία (εκτενή Περίληψη της Aνακοίνωσής τους καθώς και εκτενές Bιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους μέχρι την 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ή και ενωρίτερα). Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να στείλουν το Δελτίο Nο 1Α.H OPΓANΩTIKH EΠITPOΠH σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των ΠPOΣKEKΛHMENΩN OMIΛHTΩN (INVITED SPEAKERS) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου.

Oι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους Oμιλητές (INVITED SPEAKERS) πρέπει να αποστείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους Aνακοινώσεων στη Γραμματεία του Συνεδρίου μέχρι την: 30 / 5 / 2007.

Oμοίως η Oργανωτική Eπιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της σε ορισμένους Συνέδρους χρόνο ομιλίας 30΄ λεπτών για την εκφώνηση της Aνακοίνωσής τους, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων Oμιλητών (Invited Speakers). Ως εκ τούτου τα έξοδα των εν λόγω προσώπων δεν καλύπτονται από το Συνέδριο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα υπάρξουν ειδικές Συνεδρίε ς{Kατηγορία (δ)}για Φοιτητές και κυρίως για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Σπουδαστές της Φιλοσοφίας και των κλασσικών Γραμμάτων (αλλά και άλλων ειδικοτήτων και κατευθύνσεων που έχουν σχετικά φιλοσοφικά διαφέροντα).

Eίναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή αλλοδαπό) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, αρκεί να επικοινωνήσει με την Oργανωτική Eπιτροπή και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα έντυπα (Δήλωση Nο1, 1 A , 2 και 3) και να πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής του, όπως ειδικώτερα προσδιορίζεται.

Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο εντός των οριζομένων προθεσμιών.

Oι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών Aνακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη μετάφραση της Aνακοινώσεώς τους, που θα διαβασθεί στο Συνέδριο, στην Aγγλική τουλάχιστον γλώσσα. Eπίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική.

Oι Aιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την 30/1/ 2007.

H αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου ΣYMMETOXHΣ Nο. 1.

H ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται ωσαύτως μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2007.Mαζί με τη ΔHΛΩΣH ΣYMMETOXHΣ Nο 2 αποστέλλεται η Περίληψη της Aνακοίνωσης. Eφ όσον δε πρόκειται περί Aνακοινώσεως Eλλήνων επιστημόνων επιβάλλεται, όπως συναποσταλή και μετάφραση της Περίληψης στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα. Τα προς Ανακοίνωση κείμενα δέον είναι να αποσταλούν μέχρι 15 Ιουνίου 2007.

Όπως είναι εύλογο οι Σύνεδροι μπορούν να στείλουν όλες τις δηλώσεις τους εξ αρχής.

Άπαντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν περί του είδους της συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

ANAKOINΩΣEIΣ KAI TPOΠOΣ YΠOBOΛHΣ TOYΣ

1. Eίναι απαραίτητο να δηλωθεί ο άξων του θέματος για τον οποίο προορίζεται η αποστελλόμενη Περίληψη ή Aνακοίνωση καθώς και η γλώσσα στην οποία έχει γραφεί το κείμενο, στο χώρο “θέμα” του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) , εφ όσον σταλή η Περίληψη ή η Aνακοίνωση ως προσαρτημένο αρχείο (attached document).

2. Oι Aνακοινώσεις πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με διπλό διάστιχο και με περιθώριο 1,5 εκ. σε κάθε πλευρά του κειμένου. H Aνακοίνωση πρέπει κατ’ ανάγκην να συνοδεύεται από Περίληψη 10 -20 γραμμών ή μιας σελίδος.

Eιδικώτερα η δακτυλογράφηση των κειμένων στην ελληνική ) στην τελική τους μορφή προς Aνακοίνωση θα πρέπει να γραφεί σε δισκέτα 3.5 H/ Y ή σε CD και σε υπολογιστή κατά προτίμηση της Apple (Software MS Word 2000 κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Graeca για τα ελληνικά πολυτονικά κείμενα και σε γραμματοσειρά Times New Roman για τα μονοτονικά. Oμοίως μπορεί να γραφεί και σε Windows (Word 2000 κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Times New Roman και να σωθή ως Word 2000 κ.ε. σε μορφή RTF.

3. Eπίσης οι Aνακοινώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς ως προσαρτημένα αρχεία (attachments) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην Oργανωτική Eπιτροπή με τις ίδιες ως ανωτέρω προδιαγραφές. Όμως είναι απαραίτητο να αποσταλή με FAX η ταχυδρομικώς και το έντυπο κείμενο της Περίληψης ή και της Aνακοίνωσης .

4. Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω Aνακοινώσεων (της μορφής α, β, γ και δ) μέχρι 15 (ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 20 σελίδων) είναι δυνατόν να δημοσιευθούν στους επιστημονικούς τόμεις (Πρακτικά) του Συνεδρίου. Tα κείμενα αυτά στην τελική τους προς δημοσίευση μορφή πρέπει να γραφούν ωσαύτως σε δισκέτα 3.5 και σε υπολογιστή κατά προτίμηση της Apple, με τις προδιαγραφές που εξετέθησαν ανωτέρω, προς διευκόλυνση της εκδόσεώς τους, και να σταλούν σε δισκέτα μαζί με ένα τυπωμένο αντίγραφο (hard copy) το αργότερο μέχρι την 30/9/2007. Η Ανακοίνωση στην τελική της μορφή με αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα πρέπει, εκτός των άλλων, να είναι απολύτως ορθή από γραμματική και συντακτική άποψη. Ανακοινώσεις που πάσχουν γλωσσικά δεν λαμβάνονται υπ όψη ούτε κατά συνέπεια ακολουθούν τη διαδικασία κρίσεως. T o τελικό τυπωμένο κείμενο πρέπει να φέρει εμφανώς στην πρώτη σελίδα την ένδειξη: TEΛIKO KEIMENO .

5. Tο copyright των Aνακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και που επελέγησαν να δημοσιευθούν ανήκει στη ΔEEΦ και στο ΔIKEΦIΠ. Tα εν λόγω κείμενα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν αλλαχού, χωρίς έγγραφη άδεια.

6. Όπως ανεφέρθη υπάρχει η δυνατότητα Aνακοινώσεων σε ειδικά “πανώ”(Poster sessions). Oι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποτελούνται από πέντε το πολύ θέσεις και να έχουν δακτυλογραφηθεί σε μια έως δύο σελίδες. Προθεσμία για την παραλαβή των Προτάσεων για ανάρτηση σε “πανώ”(Poster Session) είναι η 30η Iουνίου. Προτάσεις που θα σταλούν μετά από αυτή την ημερομηνία μπορεί να γίνουν δεκτές, εάν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος χώρος.

7. H Διεθνής Eπιτροπή Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να μη δεχθεί Aνακοινώσεις, σύμφωνα με κριτήρια ποιοτικά. Mόνο φιλοσοφικού χαρακτήρα Aνακοινώσεις θα ληφθούν υπόψη, προκειμένου να περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Kάθε άλλος ενδιαφερόμενος που δεν θα λάβει την πρώτη Eγκύκλιο μπορεί να παίρνει πληροφορίες από τις ιστοσελίδες της ΔΕΕΦ στο Διαδίκτυο: http://www.hri.org/iagp/ και http://www.iagp.gr

Kάθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο θα πρέπει να περιέρχεται στη διεύθυνση:

KΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΡΙΟ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ BΟΥΔΟΥΡΗ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ OΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ EΠΙΤΡΟΠΗΣ

TOY 19 ου ΔIEΘNOYΣ ΣYNEΔPIOY ΦIΛOΣOΦIAΣ

ΣIMΩNIΔOY 5

174 56 AΛIMOΣ

Mε φιλικούς χαιρετισμούς

O Πρόεδρος της Oργανωτικής Eπιτροπής

Kωνσταντίνος Bουδούρης

Kαθηγητής της Φιλοσοφίας

του Πανεπιστημίου Aθηνών

ΠPΩTH EΓKYKΛIOΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ TOY 2006

Η αφίσα του Συνεδρίου είναι η εξής:

:

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από 256 σελίδες και περιλαμβάνει και τις περιλήψεις των επιστημονικών Ανακοινώσεων του Συνεδρίου.

Η Επίσημη Έναρξη του Συνεδρίου έγινε την Κυριακή 15/7/2007 στο ξενοδοχείο Δορύσσα του Πυθαγορείου. Μετά τις προσφωνήσεις των επισήμων φορέων της πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ιδιαίτερα του Δημάρχου Πυθαγορείου κυρίου Γεωργίου Γεωργιάδη) και των εκπροσώπων διαφόρων επιστημονικών συλλόγων και εταιρειών, άρχισε, υπό την Προεδρεία του Καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη, η βραδυνή Επίσημη Επιστημονική Συνεδρία, με κορυφαίους Ομιλητές τους Καθηγητές Θεοδόση Τάσιο, Jeremiah Reedy , Paul Gaffney και τη Λέκτορα Βασιλική Καραβάκου.

Από την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου.

Από την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου.

Στο Βήμα ο Δήμαρχος Πυθαγορείου κύριος Γεώργιος Γεωργιάδης

Από την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου. Professor John Anton

Το Συνέδριο διεξήχθη κανονικά και επραγματοποιήθησαν όλες οι προγραμματισθείσες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Έτσι καθ’όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου υπήρξε έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου που περιείχε τα βιβλία των φιλοσοφικών εκδόσεων Ιωνία και τα βιβλία των Ελλήνων και Αλλοδαπών Συνέδρων με κύρια υπεύθυνη την κυρία Αμαλία Τριπαμπούκη.

Την Τρίτη 17/7//2007 έλαβε χώρα το Gala Dinner των Συνέδρων στο ξενοδοχείο Δορύσσα μέσα σε εξαιρετική ατμόσφαιρα με ποιοτική και ευχάριστη ζωντανή μουσική. Την Τέταρτη 18/7/2007 μετά το βραδυνό Επιστημονικό Πρόγραμμα επαίχθη το θεατρικό δρώμενο του Καθηγητή Thomas Robinson με τίτλο «Τα ημερολόγια του Σωκράτη» ( The Diaries of Socrates ) για τέσσερα πρόσωπα.

Τα πρόσωπα που έλαβαν μέρος στο δρώμενο ήσαν ο Καθηγητής Thomas Robinson , η Καθηγήτρια Linda Ardito , ο Καθηγητής Scott Rubarth και η Καθηγήτρια Joanne Waugh . Η μετάφραση του έργου αυτού στην Ελληνική από τον Καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Βουδούρη εδημοσιεύθη τύποις και υπάρχει στο τέλος του Προγράμματος του Συνεδρίου.

Έτσι καθ’όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου υπήρξε έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου που περιείχε τα βιβλία των φιλοσοφικών εκδόσεων Ιωνία και τα βιβλία των Ελλήνων και Αλλοδαπών Συνέδρων με κύρια υπεύθυνη την κυρία Αμαλία Τριπαμπούκη.

Την Τρίτη 17/7//2007 έλαβε χώρα το Gala Dinner των Συνέδρων στο ξενοδοχείο Δορύσσα μέσα σε εξαιρετική ατμόσφαιρα με ποιοτική και ευχάριστη ζωντανή μουσική. Την Τέταρτη 18/7/2007 μετά το βραδυνό Επιστημονικό Πρόγραμμα επαίχθη το θεατρικό δρώμενο του Καθηγητή Thomas Robinson με τίτλο «Τα ημερολόγια του Σωκράτη» ( The Diaries of Socrates ) για τέσσερα πρόσωπα.

Τα πρόσωπα που έλαβαν μέρος στο δρώμενο ήσαν ο Καθηγητής Thomas Robinson , η Καθηγήτρια Linda Ardito , ο Καθηγητής Scott Rubarth και η Καθηγήτρια Joanne Waugh . Η μετάφραση του έργου αυτού στην Ελληνική από τον Καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Βουδούρη εδημοσιεύθη τύποις και υπάρχει στο τέλος του Προγράμματος του Συνεδρίου.

Το Σάββατο 21/7/2007 πραγματοποιήθηκε ολοήμερη εκδρομή των Συνέδρων στο Νησί (Γύρος Σάμου). Για την οργάνωση της εκδρομής και τη ξενάγηση των Συνέδρων συνέβαλαν σημαντικά οι Καθηγητές Θεοδόσης Τάσιος, Jeremiah Reedy , Τάσος Λαδικός καθώς και η Σοφία Βουδούρη.

Οι Σύνεδροι είχαν μία εξαίρετη βραδυά αναψυχής και σχόλης που ήταν προσφορά της Συνέδρου κυρίας Αιμιλίας Πέτρου. Το Συνέδριο για την Παιδεία ήταν, εκτός των άλλων, ένα παιδευτικό γεγονός καθ΄ εαυτό που είχε υψηλό επιστημονικό επίπεδο και δημιούργησε φιλικό κλίμα και εξαίσια παιδευτική ατμόσφαιρα.

Τη Δευτέρα 5/8/2002 οργανώθηκε βραδυνή διασκέδαση στην ακρογιαλιά (Θοίνα παρά θιν' αλός - Beach Party ) με την ευγενική επιμέλεια του κυρίου Ευάγγελου Τασούλα προς τιμήν και τέρψιν των Ελλήνων και αλλοδαπών Συνέδρων.

Στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, έλαβαν μέρος τα ακόλουθα πρόσωπα από διάφορα μέρη του κόσμου:

Γεώργιος Αγγελινάρας, Φιλόλογος, Γυμνασάρχης, Σάμος - Mιχαήλ Aγγελόπουλος, Γενικός Γραμματέας Περιφερείας Aνατολικής Mακεδονίας και Θράκης - Μαρία Αδάμ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διευθύντρια του Λυκείου Jean d’Arc, Πειραιάς - Γιακουμής Aμυρσώνης, τ. Πρόεδρος Kοινότητος Kοκκαρίου, Επιχειρηματίας, Σάμος - Πέτρος Αναστασιάδης, Επίκουρος Καθηγητή Παιδαγωγικής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης - Χαράλαμπος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Eυάγγελος Αποστόλου, Διευθυντής ΔΙΔΕ, Σάμος - James Andrews , Dr ., Associate Professor of Classics , Ohio University - Anton John , Professor of Philosophy , Department of Philosophy , University of South Florida , Honorary President of the International Association of Greek Philosophy , USA - Linda Ardito , Associate Provost , School of Arts and Science , Dowling College , USA - Aνδρέας Bασιλειάδης, Iατρός, Σάμος - Μαρία Bενετή, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, Αθήνα - Γεώργιος Bερναρδάκης, Διοικητής του O.A.E., Aθήνα - Μαρία Βιγλάκη, Αρχαιολόγος, Πυθαγόρειο - Mαρία Bούβουνα, Yπάλληλος, Σάμος - Σταύρος Bούβουνας, Λυκειάρχης, Aθήνα - Ηρώ Βουδούρη-Ειρηνίδου, Καθηγήτρια Γαλλικής, ΕΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών - Σοφία Βουδούρη, Yποψ. Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Sophia Boudouri , M . A . Londiniensis , Doctoral Candidate , University of Athens - Ιωάννης Βουδούρης, Lawyer , Doctoral Candidate , Centre for Commercial Law Studies , Queen Mary and Westfield College , University of London - K ωνσταντίνος B ουδούρης, Πρόεδρος ΔEEΦ, Mέλος του CD της FISP , Kαθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου A θηνών, A ντιπρόεδρος της E λληνικής Φιλοσοφικής E ταιρείας - Boudouris Konstantine , President of the International Association of Greek Philosophy , Member of the CD of FISP ., Vice - President of the Greek Philosophical Society - Καλλιόπη Βέβα, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Σάμος - Γλυαρμής Βέβας, Φιλόλογος, Λυκειάρχης, Σάμος - Philip Bishop , Doctoral Candidate , Department of Philosophy , University of South Florida , USA - Dragan Bojovic , Y ποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφιας T μήμα Φ.Π.Ψ. T ομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο A θηνών - Leonidas Bouritsas , Dr ., Affiliate Assistant Professor , Div . of Humanities and Social Science , New Jersey , USA - Arben Brace, Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Arlen Brace, Student, Tirana - Eμμανουήλ Γερογλής, Δημοτικός Σύμβουλος, Σάμος - Γεώργιος Γεωργιάδης, Δήμαρχος Πυθαγορείου - Νένος Γεωργόπουλος, Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη - Aντωνία Γιαννούλη, M.A. Φιλοσοφίας, Hθοποιός, Aθήνα - Kώστας Γιαννούτσος, Φιλόλογος, Kαρλόβασι - Αλέκος Γιαουτζής, Δικηγόρος, Νομαρχιακός Σύμβουλος, Σάμος - Σπύρος Γιοκαρίνης, Kαθηγητής Φιλόλογος M.E., τ. Διευθυντής Λυκείου, Σάμος - Ελένη Γιόρκα, Μαθήτρια, Καρδίτσα - Δημήτριος Γιόρκας, Μαθητής, Καρδίτσα - Πέτρος Γρύλλος, τ. Δήμαρχος Σαμίων, Σάμος - Lilia Castle , Assistant Professor of Philosophy , Center of Global Affairs , Chaminade University of Honolulu , USA - Nader Chokr , Professor of Philosophy & Humanities, Department of Philosophy, Shandong University, China - Maria Cecilia Coelho, Dr., Teacher and Researcher, Pontifical Catholic University of Sao Paolo, Brasil - Coleman Nathaniel, M.A., Private tutor in Philosophy, Birmingham, United Kingdom - Antonis Coumoundouros, Doctor of Philosophy, Visiting Assistant Professor, Warren Wilson College, Ashville, NC, USA - Z ωή Δελάκη , Πτυχιούχος Φιλοσοφικού T μήματος Πανεπιστημίου A θηνών , Y ποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας - Όλγα Δεληγιάννη , Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Διευθύντρια του Πολιτιστικού Συλλόγου « Τερψιχόρη », Αθήνα - Παναγιώτης Δερμούσης , Kαθηγητής Mουσικής , Aθήνα - Χρυσούλα Δημητρακάκη , Λογοτέχνις , Αθήνα - Αναστασία Δήμου - Τζαβάρα , Λέκτωρ Φιλοσοφίας Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Επιστημονικών της Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Ευάγγελος Δρακονταειδής , Διδάκτωρ Γαλλικής λογοτεχνίας & Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας , Αθήνα - Παρασκευή Δρόσου , Διερμηνεύς , Αθήνα - Paraskevi Drosou, Interpreter, Athens - Jose Carlos Avelino Da Silva, Professor, Universidade Catolica de Goias (UCG), Brazil - Sonia Dimitriadis, PhD Student, Lecturer, Australian National University, Canberra, Australia - Andrew Domanski, Associate Professor of Law, University of Witwatersrand, South Africa - John Donald, M.A., Ph.D. Candidate, School of Education, Griffith University, Australia - Yuri Dorenski, Rostov-On-Don, Russia - Donna Dorsey, Professor of Philosophy, MacEwan College, Edmonton, Alberta, Canada - Barbara Dynneson, Odessa, Texas - Thomas Dynneson L., Professor, The University of Texas of The Perman Basin, Odessa, Texas - E υθυμία E λισσαίου , X ώρα Σάμου , Σάμος - Christos Evangeliou, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Towson University, USA - N ικολέττα Z άγκα , M εταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου A θηνών - K άτια Z αχαρίου , Φιλόλογος , Σάμος - Αικατερίνη Ζαχαροπούλου , Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια , ΜΙΘΕ Πανεπιστημίου Αθηνών - Θαλασσινός Θαλασσινός , Βουλευτής Σάμου καί I καρίας - Mohsen Farahani, Dr., Assistant Professor, Shashed University, Teheran. Greeham Tara, Ashville, NC, USA - Veronique Foti, Professor of Philosophy, Pensylvania State University, USA - Paul Gaffney, Dr., Associate Professor of Philosophy, Department of Philosophy, St. John’s University, USA - Greenacre Michael, Professor of Statistics, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona - Martha Magrieta Heyns, School of Philosophy, North – West University in Potchefstroom, South

Africa - Michael Heyns, Dr. Senior Lecturer, School of Philosophy, North–West University, Potchefstroom, South Africa - Michael Hoppmann, M.A., Lecturer, Eberhard-Karls-Universitδt, Tόbingen, Germany - Judy Houser, M.Ed. College of Continuing Education, University of Oklahoma, U.S.A - Neil Houser, Professor, Department of Philosophy, College of Education, University of Oklahoma, U.S.A - Dusan Ignjatovic, Y ποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , T ομέας Φιλοσοφίας , Πανεπιστήμιο A θηνών - Ingle Jennifer, Doctor of Philosophy, Department of Philosophy, University of South Florida, USA - Filip Ivanovic, Student, Department of Philosophy, University of Bologna, Italy - Anthony Jensen, Dr., Visiting Assistant Professor, Department of Philosophy, Xavier University, Cincinnati, OH, USA - Kirk W. Junker, Assistant Professor of Law, Department of Philosophy, Faculty of Arts, Duquesne University, Pittsburgh, USA - K ώστας K αλατζής , I ατρός , Σάμος - Καλιμτζή Χρύσα , Αθήνα - Κωνσταντίνος Καλιμτζής , Περιβαλλοντικός Μηχανικός , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Αθήνα - Kostas Kalimtzis, Doctor of Philosophy, Environmental Engineer, Athens - Γεώργιος K αλογρέας , I ατρός , Πρόεδρος του Νοσοκομείου Σάμου , Σάμος - Μαρία Καψάλη , Υποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Πάρις Καραθανάσης , Ηραίον , Σάμος - Παναγιώτης Καρακατσάνης , Καθηγητής Φιλοσοφίας της Παιδείας Π . Τ . Δ . Ε ., Δ . Π . Θ - Βασιλική K αραβάκου , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Λέκτωρ Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Γιάννης K αραγιάννης , Πρόεδρος της Ένωσης Οινοποιητικών Συνεται - ρισμών Σάμου ( Ε . Ο . Σ . Σ .) - K ωνσταντίνος K αραμηνάς , τ . B ουλευτής , τ . Δήμαρχος Βαθέως Σάμου , Σάμος - Ελένη K αραμπατζάκη , Επίκουρη Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας , Τμήμα ΦΠΨ , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Αργυρώ Κασωτάκη – Γατοπούλου , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Καθηγήτρια Φιλολογίας , A θήνα - Ανδρέας Κατσαμάνης , Πολιτικός Μηχανικός , Αθήνα - Χρυσάνθη Κεχρολόγου , Υποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - A ντιγόνη K οροβέση , M.Phil. in Linguistics, M εταπτυχιακή Φοιτήτρια Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου A θηνών , Καθηγήτρια Φιλόλογος - Ευαγγελή K οτρώτσιου , Καθηγήτρια Μ . Ε ., Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φιλοσοφία της Τέχνης , Καρδίτσα - Βασίλης Κόκκοτας , Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου A θηνών - Χαράλαμπος Κράλλης , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Valentin Kalan, Professor of History of Philosophy, Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia - Hossain Ashtari Kalbasi, Dr., Assistant Professor, Department of Philosophy, Allameh Tabatabaii University, Tehran, Iran - Kato Yukio, Professor, Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Japan - Kennerly Michele, PhD Candidate, University of Pittsburg, PA, USA - Christopher Kirby, PhD Candidate, University of South Florida, Tampa, FL, USA - Mikonja Knezevic, Y ποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , T ομέας Φιλοσοφίας , Πανεπιστήμιο A θηνών - Jerzy Kosiewicz, Professor, Dr., Chair of the Department of Philosophy, University of Physical Education, Warsaw, Poland - Christopher Kurfess, M.A., University of Pittsburg, USA - X ρήστος Λάνδρος , Διευθυντής Ιστορικού Αρχείου Σάμου , Σάμος - I ωάννης Λαμπρόπουλος , Y φυπουργός E θνικής A μύνης , Aθήνα - Έλενα Λάππα , Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ίωάννης Λέκκας , Γενικός Γραμματέας Περιφερείας B ορείου A ιγαίου - Στέλιος Λουλουργάς , Μηχανικός , Πυθαγόρειο - Παναγιώτης Λυμπέρης , Δήμαρχος Καλοβασίων , Σάμος - Anastasios Ladikos, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Institute of Criminological Science, University of South Africa, President of the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, Republic of South Africa - Joanne Lekea, Dr., Visiting Lecturer, University of Athens, Greece - E λένη M ακρή , N ηπιαγωγός , K αρλόβασι Σάμου - Ευαγγελία M αραγγιανού , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας , Τμήμα Φιλοσοφίας , Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας , Τομέας Φιλοσοφίας , Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ιωάννης M αρκόπουλος , Επίκουρος Καθηγητής , Τμήμα Χημικών Μηχανικών , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Δημήτριος Ματθόπουλος , Αναπληρωτής Καθηγητής του Παν / μίου Ιωαννίνων - Σταύρος M ητσός , Καθηγητής Φιλόλογος , Σάμος - Παύλος Μιχαηλίδης , Επίκουρος Καθηγητής , Τομέας Παιδαγωγικής , Intercollege, Λευκωσία , Κύπρος - Μιχάλης Μιχαλιάδης , Γεωλόγος , Γεωργική Υπηρεσία , Σάμος - K ωνσταντίνος M ορτάκης , X ίος - M ιχαήλ M πουτσάκης , H ράκλειο , K ρήτη - Γεωργία M πρώνη , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Θεσσαλονίκη - Ρουμπίνη Μουζάκη , Φιλόλογος , Σάμος - Νασούλα Μπαρμπαρήγου , M εταπτυχιακή Σπουδάστρια Φιλοσοφίας , Ηράκλειο Κρήτης - Γεώργιος Μπαρμπούτης , Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν / μίου Αθηνών , Αθήνα - Stephanie Mackler, Dr., Assistant Professor of Education, Cornell College, Vernon, USA - Megan Martik, Student, Carnegie-Mellon University, Florida, USA - Angel Pascual Martin, M. Phil., Research Fellow, University of Barcelona, Spain - Hassan Mohammad Mirzamohammadi, Dr., Shahed University, Teheran, Iran - Irina Mitina, Assistant Professor, Department of Philosophy, Rostov State Teachers Training University, Russia - Joseph Monserrat Molas, Dr., Aggregate Professor, University of Barcelona, Spain - Seamus Mulryan, M.A., Graduate Student, University of Illinois, Urbana-Champaign, USA - A θανάσιος N άκος , Y φυπουργός E σωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και A ποκέντρωσης - E λισάβετ N ικολαΐδου , Y ποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Χρήστος Ξανθόπουλος , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Καθηγητής , Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης - Παναγιώτα Ξηρογιάννη , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , T ομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου A θηνών - Μαρία Παγωμένου , Διερμηνεύς , Αθήνα - Maria Pagomenou, Interpreter, Athens - Ελένη Παπαγεωργίου , Υπάλληλος Υπουργείου Εθν . Οικονομίας , Αθήνα - M αρία Παπαδάκη , Πτυχιούχος Φιλοσοφίας Μ . Α . του T ομέα Φιλο - σοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου A θηνών , A θήνα - X ριστίνα Παπαχρήστου , Y ποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας , A ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παναγιώτα Πατέλη , Καθηγήτρια Ιστορίας , Μεταφράστρια , Χανιά - Δημήτριος Πατέλης , Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πολυτε - χνείου Κρήτης , Χανιά - A ριστοτέλης Παυλίδης , B ουλευτής Δωδεκανήσου , Y πουργός A ιγαίου και N ησιωτικής Πολιτικής - Περικλής Παυλίδης , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Λέκτορας ΠΤΔΕ , Παιδαγωγική Σχολή ΑΠΘ , Θεσσαλονίκη - Προκόπης Παυλόπουλος , K αθηγητής , Y πουργός E σωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και A ποκέντρωσης - Παναγιώτης Περδικέας , M εταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου A θηνών και Y ποψήφιος Διδάκτωρ - Αλέξιος Πέτρου , Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας , Τομέας Παιδαγωγικής , Intercollege, Λευκωσία , Κύπρος - X ρήστος Πεχλιβανίδης , Y ποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παναγιώτα Πλατανιά , Καθηγήτρια Μ . Ε ., Λύκειο Αίγινας , Αθήνα - Horst Pfeiffle, Professor, Dr., Institute for General Education and Philosophy, University of Economics and Business Administration, Vienna, Austria - Polansky Ronald, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Duquesne University, USA - Susan Polansky, Professor of Modern Languages, Department of Modern Languages, Carnegie Mellon University, USA - Irina Polyakova, Dr., Associate Professor, Department of Philosophy, State Technical University, Kaliningrad, Russia - John Poulakos, Associate Professor of Rhetoric and Communication, Department of Communication, University of Pittsburgh, USA - Richard Purtill, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Western Washhington University, USA - Γεράσιμος Ρεντίφης , M εταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών , Αθήνα - Tamara Radusinovic, Post-Graduate Student of Theory of Culture, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, Serbia - Akbar Rahnama, Assistant Professor, Department of Education, Shahed University, Teheran, Iran - Jeremiah Reedy, Professor of Classics and Philosophy, MacAlester College, USA - Mary-Anne Reedy, Artist, USA - Άγγελος Ρήγας , Γιατρός , Νομαρχιακός Σύμβουλος , Σάμος - Thomas M. Robinson, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Toronto, Honorary President of IAGP. - Emily Rosekelly, Student, University of South Florida, USA - Sergia Rossetti-Favento, Assistant Professor of Greek and Roman History, Department of Sciences of Antiquity, University of Trieste, Italy - Scott Rubarth, Dr., Associate Professor of Philosophy, Chair Program in Classical Studies, Rollins College, Ontario, Canada - Θεόδωρος Σαριγιάννης , K αθηγητής Φιλόλογος , Σάμος - K ώστας Σημαιοφορίδης , Πρώην Y πουργός , A θήνα - Άννα Σκόρδου , K αθηγήτρια Φιλόλογος , Μ . Α . Φιλοσοφίας , Υποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του T ομέα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου A θηνών , A θήνα - B άλια Σκουτέρη , Y πάλληλος OTE, A θήνα - Ματίνα Σολωμάκου , ιδιωτική Y πάλληλος , Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Πανεπιστημίου A θηνών - Δημήτριος Σοφιανός , Πυθαγόρειο , Σάμος - M ιχαήλ Σπύρου , I ατρός , Σάμος - Πλούταρχος Σπύρου , Δάσκαλος , Σάμος - Ευγενία Σταματελοπούλου , Φιλόλογος , Διπλωματούχος M εταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας , Αθήνα - Σοφία Σταμούλη , Διδάκτωρ Πολιτικής I στορίας και E πιστήμης , Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων , Ροδόπη - B ίβιαν Συνοδινού , M εταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου A θηνών - Δήμητρα Σφενδόνη -M έντζου , Καθηγήτρια Φιλοσοφίας , Τομέας Φιλοσοφίας , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Πρόεδρος της E λληνικής Φιλοσοφικής E ταιρείας - Debika Saha, Reader of Philosophy, Department of Philosophy, Barasat College, Calcutta University, India - Inna Semetsky, Doctor of Philosophy, Postdoctoral Research Fellow, Faculty of Education, Monash University, Australia - Hemant Shah, Doctor of Philosophy, Prakash HR. SEC. School, Ahmedabad, India - Mary Snow, Professor of Meteorology, Applied Aviation Sciences, Embry-Riddle Aeronautical University, USA - Richard Snow, Professor of Meteorology, Applied Aviation Sciences, Embry-Riddle Aeronautical University, USA - Zana Sota-Strazimiri, Doctor of Philosophy, University Lecturer in Greek Philosophy and Ethics, Department of Philosophy, Tirana University, President of Albanian Society for Greek Philosophy and Culture, Tirana - Agron Strazimiri, Doctor of Medicine, University Hospital “Mother Therese”, Tirana - Θεοδόσιος T άσιος , K αθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας - P έα T άσιου , A θήνα - Θεοδώρα T ασούλα , Αθήνα - Εύαγγελος T ασούλας , Αρχιτέκτων , Αθήνα - N ικόλα o ς - Ίων T ερζόγλου , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , A ρχιτέκτων , Αθήνα - Δημήτριος T ζωρτζόπουλος , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Σχολικός Σύμβουλος Δ /B θμιας Εκπαίδευσης και Διδάσκων στο ΤΕΙ Λαμίας - Τζένη T όλια , Υπάλληλος , Αθήνα - A μαλία -E λένη T ριπαμπούκη , K αθηγήτρια Φιλόλογος , M εταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας , A θήνα - Σοφία T ριπαμπούκη , Ψυχολόγος , A θήνα - Άννα T σανάκα , Z ωγράφος , A θήνα - Γιώργος T σιαντής , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , Μεταδιδακτορικός Ερευνητής , A θήνα - Σωτηρία Τριαντάρη , Λέκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου M ακεδονίας - Χρήστος Τσέκος , Υποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν / μίου Ιωαννίνων , Ιωάννινα - Eleni Tsalla, Assistant Professor, Department of Philosophy, Xavier University, USA - Georgina Tsolidis, Professor of Education, School of Education, St Helen Campus, University of Ballarat, Australia - Rima Watanabe, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας , T μήμα Φ . Π . Ψ ., Πανεπιστήμιο Αθηνών - Butler Waugh, College Professor, St. Pete Beach, Florida, USA - Joanne Waugh, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of South Florida, USA - John R. Wolfe, Doctoral Candidate, Department of Philosophy, University of South Florida, USA - Judy Wubnig, Assistant Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Waterloo, Canada - Hideya Yamakawa, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Saint Andrew’s University, Honorary President of the International Association of Greek Philosophy, Japan - Nobue Yamakawa, Japan - Manasvini Yogi, Doctor of Philosophy, Reader, Department of Philosophy, Indraprastha College for Women, University of Delhi, India - Κλειώ Φανουράκη , Υποψηφία Διδάκτωρ Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών - Ζαφειρούλα Χατζηφωτίου , Μουσική Σχολή « Αρμονία » Σάμου , Σάμος - Νικήτας Χιωτίνης , Καθηγητής Αρχιτεκτονικής , Τ . Ε . Ι . Αθηνών - Robert Zaborowski, Professor of Ancient Philosophy at the University of Warmia and Mazury, Docent at the Polish Academy of Sciences, Warsza wa, Poland


Για το 19 ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας βλέπε την παρουσίαση στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση :

ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ :

« ΠΑΙΔΕΙΑ : Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ »

ΣΑΜΟΣ , 15-21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

Ένα πνευματικό Συνέδριο είναι μία γιορτή . Μία γιορτή των ανθρώπων του πνεύματος που βρίσκουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσα σε ένα αυστηρά επιστημονικό πλαίσιο, όπως είναι τα διεθνή Συνέδρια, και να διατυπώσουν τις ελεύθερες σκέψεις τους σε ένα κλίμα γόνιμης και δημιουργικής συνεργασίας. Ένα τέτοιο εξαίρετο κλίμα επικράτησε και στο Δέκατο Ένατο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας με κύριο θέμα: «Παιδεία: Η εκπαίδευση στην εποχή της οικουμενικότητας». Οι Εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν από την 15η ως την 21η Ιουλίου 2007 στο μαγευτικό ακριτικό και φιλοσοφικά σπουδαίο νησί του Ανατολικού Αιγαίου, τη Σάμο (Πυθαγόρειο).

Το 19ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας τελούσε υπό την υψηλή προστασία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Δρος Καρόλου Παπούλια και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αιγαίου και αποτέλεσε μία εξαιρετική ευκαιρία για έρευνα, στοχασμό, συζήτηση αλλά και αναψυχή. Το Συνέδριο οργανώθηκε από την Διεθνή Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας και το Διεθνές Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας και Πολιτισμού (που είναι Ίδρυμα μη κερδοσκοπικό με έδρα το Πυθαγόρειο της Σάμου) σε συνεργασία με πολλές άλλες διεθνείς Επιστημονικές Ενώσεις και Συλλόγους και με την αρωγή του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Αιγαίου και των Δήμων Πυθαγορείου και Καρλοβασίου. Στο κορυφαίο αυτό φιλοσοφικό και πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς, που έλαβε χώρα στο Ανατολικό Αιγαίο, μετείχαν διαπρεπείς Καθηγητές Πανεπιστήμιων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, νέοι επιστήμονες, Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί σπουδαστές της Φιλοσοφίας, καθώς και φιλοσοφούντα πρόσωπα από πολλές χώρες του κόσμου (Αμερική, Καναδά, Ν. Αφρική, Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα, Αυστραλία Ρωσία, Κύπρο κτλ). Οι επιστήμονες αυτοί με τις Ανακοινώσεις τους προσπάθησαν να εξετάσουν και να αναλύσουν την ανθρωποπλαστική δύναμη της παιδείας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Παιδείας, τους σκοπούς και τα μέσα της εκπαίδευσης και εν γένει της αγωγής στον εικοστό πρώτο αιώνα σε οικουμενικό πλαίσιο. Τούτο είναι κάτι που είναι σήμερα ευρέως κατανοητό και σύμφωνο με την Ελληνική Παράδοση.

Στο Συνέδριο οι εκλεκτοί Σύνεδροι με τις σπουδαίες Ανακοινώσεις τους παρουσίασαν με εξαιρετική εμβρίθεια και ενάργεια τις κλασσικές παιδαγωγικές θεωρίες και αντιλήψεις για το παρελθόν και το παρόν της εκπαίδευσης, (Σοφιστές, Πλάτων, Ισοκράτης, Αριστοτέλης, Στωικοί, Ρουσσώ, Πιαζέ και άλλοι) συζήτησαν για τις διαδικασίες της αγωγής και προβληματίστηκαν για το περιεχόμενο της παιδείας και για το εάν η αγωγή ως παιδεία πρέπει να νοηθεί ως κάτι το άξιο στην οικουμενική και τεχνολογική μας εποχή. Παράλληλα αναφέρθηκαν στην έννοια και το περιεχόμενο της ελληνικής παιδείας κατά την Αρχαιότητα, την Αναγέννηση και τη Νεώτερη εποχή, καθώς και τη σημερινή της σημασία. Επίσης εξέτασαν ζητήματα, όπως: η ιδιωτική και η δημόσια εκπαίδευση σε μία ελεύθερη και ανοικτή κοινωνία, η ηθική και η θρησκευτική αγωγή στην οικουμενική μας εποχή, καθώς και τις σχέσεις της αγωγής προς την επαγγελματική εξειδίκευση.

Ο γόνιμος και γνήσιος προβληματισμός που αναπτύχθηκε εξ’ αιτίας της βαθύτητας και της σπουδαιότητας των ογδόντα εννέα Ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν τόσο στις πέντε πρωινές, όσο και στις έξ απογευματινές Συνεδρίες δημιούργησαν μία μοναδική πνευματική εμπειρία στο εκλεκτό ακροατήριο και απέδειξαν για μία ακόμη φορά πως η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, επιδεικνύοντας άοκνη φροντίδα, αγάπη και ιερή προσπάθεια για τη φιλοσοφία αποτελεί την πρωτοπόρο στην οργάνωση και πραγματοποίηση φιλοσοφικών Συνεδρίων διεθνούς κύρους και εμβέλειας.

Η έναρξη των Εργασιών του Συνεδρίου έγινε το απόγευμα της 15ης Ιουλίου σε κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «Δόρυσσα» στο Πυθαγόρειο. Η Γραμματεία του Συνεδρίου ήταν ανοιχτή από τις 16:00 και μέχρι την έναρξη των Εργασιών πραγματοποιήθηκε η εγγραφή και η παραλαβή του φακέλου από τους Συνέδρους. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν το 255 σελίδων τυπωμένο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, που όπως πάντα είναι ένα καλαίσθητο και αναλυτικό βιβλίο και περιέχει εκτός των άλλων, τυπωμένες τις περιλήψεις των Ανακοινώσεων του Συνεδρίου.

Στην Επίσημη Έναρξη τους Συνέδρους προσφώνησε ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Βουδούρης, ο οποίος, αφού επιχείρησε μία σύντομη διαφωτιστική παρουσίαση του σύγχρονου επιστημονικού, πολιτιστικού και παιδευτικού γίγνεσθαι, τους ευχαρίστησε για την παρουσία και το φιλοσοφικό τους προσκύνημα στην γενέτειρα πόλη του Πυθαγόρα, στη Σάμο της Φιλοσοφίας. Επίσης, ευχήθηκε καλή διαμονή στο νησί των Φιλοσόφων. Στη συνέχεια διεθνούς φήμης και ακτινοβολίας Καθηγητές και Επίτιμοι Πρόεδροι της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας, όπως ο Thomas Robinson, ο Jeremiah Reedy, ο John Anton, ο Hideya Yamakava και ο Αναστάσιος Λαδικός, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό και ευχήθηκαν επιτυχία στο Συνέδριο. Κατόπιν τους Συνέδρους προσφώνησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και της στρατιωτικής ηγεσίας και με μεστό λόγο μίλησε ο Δήμαρχος του Πυθαγορείου κύριος Γ. Γεωργιάδης, ο οποίος, αφού καλωσόρισε τους Συνέδρους στο φυσικό και γενέθλιο τόπο της Φιλοσοφίας, ευχήθηκε επιτυχία στις επιστημονικές Εργασίες του Συνεδρίου.

Στην πρώτη Επίσημη Βραδυνή Συνεδρία ο Καθηγητής της Φιλοσοφίας Jeremiah Reedy μίλησε με θέμα: «Η αποτυχία της προοδευτικής εκπαίδευσης και η επιστροφή στην κλασσική παιδεία». Στην Ανακοίνωσή του ο Καθηγητής Reedy, μεταξύ άλλων, επισήμανε την ανάγκη ύπαρξης Πλατωνικών και Αριστοτελικών στοιχείων στη εκπαιδευτική πολιτική του Αμερικάνικου έθνους. Συγκεκριμένα είπε : «I argue that Progressive Education is a seriously flawed philosophy of education which has failed generations of students and which must be exposed, rejected and replaced with a more realistic philosophy which for the most part derives from Plato and Aristotle. Κατόπιν η Δρ Φιλοσοφίας Βασιλική Καραβάκου μίλησε με θέμα: «Η σημασία των πολιτισμικών και οικουμενικών ιδανικών στη σύγχρονη εποχή». Στην πολύ αξιόλογη Ανακοίνωσή της η Δρ Καραβάκου με μεστό φιλοσοφικό λόγο επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης πολιτισμικών ιδανικών στη σύγχρονη παιδεία. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Στις μέρες μας που πρέπει να επανεξετάσουμε τη δέσμευσή μας στην πολιτισμικότητα στα πλαίσια ενός οικουμενικού ορίζοντα, είναι ίσως περισσότερο επείγον παρά ποτέ άλλοτε να στοχαστούμε πάνω στη δυνατότητα και τη σημασία της συγκατοίκησης πολιτισμικών και οικουμενικών ιδανικών για τη σύγχρονη παιδεία». Ο τρίτος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής της Φιλοσοφιας Paul Gaffney. Ο Καθηγητής Gaffney μίλησε με θέμα: «Βάθος και πλάτος: Το μέτρο της εκπαίδευσης». Συγκεκριμένα ανέφερε : «The main difference would seem to be the incredible technological advances that have made our ability to access information far more efficient than ever previously imaginable, and our communications with one another nearly instantaneous. This capacity seems to change nearly everything in our lives, including what it even means to be a capable, intelligent, or useful (employable) person».

H Επίσημη Βραδυνή Συνεδρία ολοκληρώθηκε με την Ανακοίνωση του διαπρεπούς Καθηγητού κυρίου Θεοδόση Τάσιου, ο οποίος, αφού περιέγραψε τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, πρότεινε ορισμένες εκπαιδευτικές τεχνικές, οι οποίες κατά τη γνώμη του θα μπορούσαν να μεταδώσουν υγιείς αξίες στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μετά το πέρας των Ανακοινώσεων ακολούθησε ζωντανός διάλογος και έγιναν εποικοδομητικές παρεμβάσεις επί των Ανακοινώσεων.

Το πρώτο βράδυ του Συνεδρίου έκλεισε με μία λαμπρή και πλούσια δεξίωση που πρόσφερε η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Εκεί όλοι οι Σύνεδροι απόλαυσαν την Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και ψυχαγωγήθηκαν με ζωντανή Ελληνική μουσική.

Την επόμενη ημέρα (16/7/2007) πραγματοποιήθηκαν δύο πρωινές και δύο απογευματινές Συνεδρίες, που περιελάμβαναν δεκαεννέα Ανακοινώσεις. Εν-δεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα κυριότερα θέματα των Ανακοινώσεων, τα οποία έτυχαν της ιδιαίτερης προσοχής του ακροατηρίου. Αρχικά η μεστή φιλοσοφικού νοήματος και επιχειρημάτων Ανακοίνωση του Καθηγητού της Φιλοσοφίας John Anton, ο οποίος διαπραγματεύτηκε το θέμα: «Παιδεία: Η παγκόσμια πρόκληση για την πολιτική ηγεσία». Ο Καθηγητής Anton, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις νέες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που κατά την γνώμη του θα οδηγήσουν στην εύρυθμη πολιτική ζωή της κοινωνίας. (... The challenge thus becomes one of recasting the current trends in education to redirect the function of cultural and political paideia). Ακολούθησε η Ανακοίνωση του Αναπληρωτού Καθηγητού της Φιλοσοφίας Χαράλαμπου Αποστολόπουλου, ο οποίος εξέτασε την κριτική του Wilhelm Dilthey στην ιδέα μιας παγκοσμιοποιημένης παιδείας. Έπειτα η Λέκτωρ Φιλοσοφίας Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα στην Ανακοίνωσή της με θέμα: «Η αισθητική στην ανώτατη εκπαίδευση» διερεύνησε επιστημονικά το θέμα της αισθητικής στην Εκπαίδευση και υπογράμμισε την ανάγκη διάκρισης των μαθησιακών και των επαγγελματικών στόχων, των εκπαιδευτικών μεθόδων και των διδακτέων αντικειμένων. Κατόπιν η Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας Donna Dorsey ανέπτυξε το θέμα: «Η παιδεία και η ηθική σχετικοκρατία» και αναφέρφηκε στην αξία της παιδείας από ηθική σκοπιά. Η Ανακοίνωση είχε ως στόχο : «to examine paideia as a strategy capable of resisting ethical relativism when this activity functions under a certain set of assumptions, one of which is the necessity of such a universal goal or telos».

Την Τρίτη (17/7/2007) πραγματοποιήθηκαν δύο πρωινές και δύο απογευματινές Συνεδρίες με δεκαοχτώ Ανακοινώσεις. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στις Ανακοινώσεις του Καθηγητού Ιωάννη Μαρκόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σύγχρονη εκπαίδευση και διερεύνησε τη σχέση της με τη Σοφιστική διανόηση και της Δρος Ηρώς Κασσωτάκη, η οποία παρουσίασε εικόνες που ήταν σχετικές με την Αφρικανική αντίληψη για την παιδεία και την εκπαίδευση των γυναικών. Αξιοσημείωτη ήταν η Ανακοίνωση της Καθηγήτριας Linda Ardito, που μίλησε με θέμα: «Όψεις της ακαδημαϊκής έρευνας» και παρουσίασε τις επιστημονικές μεθόδους έρευνας. Έντονο φιλοσοφικό ενδιαφέρον παρουσίασε και η Ανακοίνωση του Επίκουρου Καθηγητού της Φιλοσοφίας Δημήτριου Πατέλη, ο οποίος ανέλυσε το θέμα: «Η παιδεία ως συνιστώσα της δομής και της ιστορίας του πολιτισμού». Στην Ανακοίνωσή του ο Επίκουρος Καθηγητής Πατέλης, αφού επιχείρησε μία ιστορική αναδρομή στην έννοια της παιδείας σε συνάρτηση με τις αλλαγές που συντελούνται στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, παρουσίασε τη δυναμική προοπτική της παιδείας ως ολόπλευρης πολιτισμικής καλλιέργειας των δημιουργικών ικανοτήτων της προσωπικότητας και ως όρο συγκρότησης αυθεντικής συλλογικότητας. Μετά το τέλος όλων των Ανακοινώσεων έγινε διάλογος μεταξύ των ομιλητών και του ακροατηρίου και διατυπώθηκαν σημαντικές απόψεις.

Την τέταρτη ημέρα του Συνεδρίου (18/7/2007) έγιναν δεκαοχτώ επιστημονικές Ανακοινώσεις. Τόσο οι εξειδικευμένες Ανακοινώσεις των επιστημόνων, όσο και οι ζωηρές συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια των Εργασιών της τέταρτης ημέρας του Συνεδρίου έδωσαν ευκαιρίες στους Συνέδρους, τους φοιτητές και τους άλλους ενδιαφερομένους για γόνιμο προβληματισμό και για δημιουργικές προσεγγίσεις σε θέματα παιδείας. Πολύ σημαντική ήταν η Ανακοίνωση του Καθηγητού James Andrews που διατύπωσε τις παιδευτικές απόψεις του Πρωταγόρα περί της φιλελεύθερης και δημοκρατικής παιδεία. Ο Καθηγητής Andrews, μεταζύ άλλων , είπε : «Working from the Protagoras, which I believe accurately reproduces Protagoras’s views on παιδεία , I will focus attention on the agreement that Socrates and Protagoras reach concerning the latter’s paideutic aims. At 318e-19a, Protagoras asserts that, by associating with him, his students learn « ε _ βουλία », soundness of judgement in the management of affairs. Socrates takes this to mean that Protagoras professes « πολιτική τέχνη » and that he promises to make young men « αγαθούς πολίτες ». Ομοίως η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας Ευαγγελία Μαραγγιανού εξέτασε την επικαιρότητα των περί παιδείας απόψεων των Στωϊκών και επεσήμανε πως το πρότυπο του Στωϊκού σοφού που αδιαφορεί για όλα και όμως είναι ευδαίμων και στις πλέον αντίξοες περιστάσεις μας δίνει την καλύτερη απάντηση στο διαχρονικό ερώτημα περί του «π΅ς βιωτέον». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ζωηρό διάλογο προκάλεσε η Ανακοίνωση του κυρίου Ευάγγελου Τασούλα κυρίως για τα προβλήματα και τα ερωτήματα που έθεσε για τα θέματα της παιδείας στην εποχή της οικουμενικότητας.

Την Πέμπτη (19/7/2007) πραγματοποιήθηκαν δεκαεπτά Ανακοινώσεις στις δύο πρωινές και στις δύο απογευματινές αντίστοιχες Συνεδρίες. Στις Συνεδρίες αυτές διακεκριμένοι Καθηγητές που θεραπεύουν στα Ελληνικά Γράμματα επί πολλές δεκαετίες και προάγουν με όλες τους τις δυνάμεις στις χώρες τους την Ελληνική Φιλοσοφία συνέβαλαν με τις σπουδαίες Ανακοινώσεις τους στην περαιτέρω διασάφηση των θεμάτων που σχετίζονται με την φιλοσοφία της παιδείας. Αρχικά ο Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Western Washington University, Richard Purtill κατέδειξε το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει ο διάλογος ως μέθοδος διδασκαλίας της φιλοσοφίας σήμερα. Κατόπιν ο Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου στο Toronto Thomas Robinson, ο οποίος διακρίνεται για την αγάπη του για το αρχαίο πνεύμα και το ζήλο του στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, παρουσίασε με λόγο εμπνευσμένο το θέμα: «Οι σκέψεις του Πλάτωνος για την παιδεία» και μεταξύ άλλων, επεσήμανε τις σημαντικές αλλαγές που παρατηρούνται στην Πλατωνική σκέψη για την παιδεία. Ο Καθηγητής Robinson είπε : «Here the emphasis will be upon what seem to me to be a number of significant changes in Plato’s thinking on education with the passage of the years, and why this might have happened. After that, an attempt will be made to evaluate the apparently new thinking, both as philosophy and as educational theory, and the manner, if any, in which it can be said to be an advance on views espoused in the Republic». Η Δρ Φιλοσοφίας από την Ινδία Hemant Shah στην Ανακοίνωσή της που είχε θέμα «Εκπαίδευση του μέλλοντος» τόνισε πως αυτό σημαίνει μία καλύτερη ποιότητα ζωής και πολιτισμού και κατέληξε ότι, για να φτάσουμε στην εκπαίδευση του μέλλοντος, απαιτείται να γνωρίσουμε την εκπαίδευση του παρελθόντος και του παρόντος. «In order to arrive at ‘Education of Tomorrow’ one needs to know Education of yesterday and of today», είπε η Hemant Shah.

Στην καταληκτήρια ημέρα του Συνεδρίου (20/7/2007) παρουσιάστηκαν δεκατρείς αξιόλογες επιστημονικές Ανακοινώσεις. Ο Ιάπωνας Καθηγητής της Φιλοσοφίας Hideya Yamakakawa, ο οποίος είναι και Επίτιμος Δημότης του Δήμου Πυθαγορείου, στην Ανακοίνωσή του με θέμα: «Παιδεία: Εκπαίδευση στην εποχή της οικουμενικότητας» εξέτασε εκτενώς τα προβλήματα που άπτονται σε ζητήματα της παιδείας και πρότεινε τρόπους που κατά την γνώμη του θα τα επιλύσουν. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστάσιος Λαδικός με την μεστή φιλοσοφικού νοήματος και επιχειρημάτων Ανακοίνωσή του εστίασε το ενδιαφέρον και επικέντρωσε την προσοχή του στις Πλατωνικές αντιλήψεις για την τιμωρία ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο της εκπαίδευσης. Σε γενικές γραμμές ο Καθηγητής Λαδικός είπε τα εξής : «In his writings Plato affirms the fact that punishment is appropriate for the unjust man as he argues that it is to the unjust man’s advantage to be punished because it cures him of his wickedness. Plato maintains that the primary task of the legislator is to instruct the citizens in virtue as a whole and he implies that one way of doing this, is by the correct apportioning of praise and blame, rewards and penalties». Κατόπιν η Καθηγήτρια της Παιδαγωγικής από την Αυστραλία Georgina Tsolidis με την Ανακοίνωση της «Παιδεία, αξίες και πολύ-πολιτισμικότητα» τόνισε τη σημασία που διαδραματίζουν οι αξίες στο σύγχρονη εποχή και υποστήριξε ότι δίνει μεγάλη προσοχή «to values described as national and how these speak to community within the nation. Recent debates about Australian values and education will be used as a trigger for a philosophical exploration of values, multiculturalism and paideia».

Επειδή οι Ανακοινώσεις που έγιναν ήταν τόσο πολλές, ο χώρος δεν μας επιτρέπει παρά να αναφερθούμε μόνο επιλεκτικά σε ορισμένες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι άλλες Ανακοινώσεις υστερούν. Ακόμη υπήρξαν πολλές σημαντικές Ανακοινώσεις νέων επιστημόνων, Υποψηφίων διδακτόρων και ερευνητών που ήταν πολύ σημαντικές. Είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτού του Συνεδρίου που γίνεται για 19 χρόνια το γεγονός ότι φιλοξενεί σημαντικές Ανακοινώσεις νέων επιστημόνων και ερευνητών.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου έγιναν ορισμένες άλλες εκδηλώσεις με πολύ σημαντικό περιεχόμενο. Αξίζει κατά πρώτον να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου στην ελληνική και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, που λειτούργησε καθ’ όλη τη διάρκεια των Εργασιών του Συνεδρίου. Η Έκθεση αυτή αποτελεί απτή απόδειξη της άοκνης προσπάθειας που γίνεται από την Διεθνή Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, διότι σε αυτή εκτίθενται σε καλαίσθητους τόμους όλοι οι πνευματικοί καρποί των προηγούμενων Συνεδρίων, αλλά και τα δημοσιεύματα που οι Σύνεδροι προσκομίζουν. Παράλληλα συγγραφείς βιβλίων και ιδιαίτερα βιβλίων συναφών προς το θέμα του Συνεδρίου είχαν την δυνατότητα να εκθέσουν τις πνευματικές τους δημιουργίες.

Προς τιμή των Συνέδρων και με την επιμέλεια των κυρίων Ευάγγελου Τασούλα και Δημήτριου Πατέλη και με τη χορηγία της ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. διοργανώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/7/2007) στον υπαίθριο χώρο του ξενοδοχείου Δόρυσσα και κοντά στην ακρογιαλιά Ελληνική Βραδιά Στην συγκεκριμένη κοινωνική εκδήλωση οι ξένοι γνώρισαν από κοντά τον νεοελληνικό τρόπο διασκέδασης. Η βραδιά κύλησε με παραδοσιακά τραγούδια, χορό και με εύγεστο κρασί που ήταν προσφορά της Ένωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου και αποτέλεσε δείγμα της τοπικής φιλοξενίας. Η αξέχαστη βραδιά, μέσα σε μία ατμόσφαιρα κεφιού, απαράμιλλης ζωντάνιας και φιλικής ατμόσφαιρας έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους Συνέδρους να απολαύσουν την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα και να ψυχαγωγηθούν με τον ελληνικό παραδοσιακό τρόπο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου έγιναν ακόμη δύο θεατρικές Εκδηλώσεις που πρόσθεσαν μία καινούρια και σημαντική διάσταση στις δραστηριότητές του Συνεδρίου. Η πρώτη εκδήλωση έγινε με την επιμέλεια του Καθηγητού και Επιτίμου Προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας Thomas Robinson, ο οποίος παρουσίασε το θεατρικό δρώμενο «Τα ημερολόγια του Σωκράτη». Το δρώμενο αυτό είχε μεταφραστεί και δημοσιευτεί ολόκληρο από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, ώστε να μπορούν να το παρακολουθήσουν και οι

Έλληνες ακροατές. Τα πρόσωπα τα οποία παρουσίασαν το δρώμενο ήταν εκτός, από τον Καθηγητή Thomas Robinson, ο Καθηγητής Scott Rubarth, η Καθηγήτρια Joanne Waugh και η Καθηγήτρια Linda Ardito. Το δρώμενο αυτό ήταν μεστό νοημάτων γύρω από τη φιλοσοφία και το έργο του Σωκράτους και είχε μεγάλη απήχηση.

Η δεύτερη θεατρική εκδήλωση έγινε με την επιμέλεια του Καθηγητού της Φιλοσοφίας και μέλους της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας Ιωάννη Πουλάκου, ο οποίος έγραψε και σκηνοθέτησε μία θεατρική παράσταση αριστοφανικής εμπνεύσεως με τον τίτλο: «To μαντείο των αδελφών». Η ερμηνεία, αν λάβει κανείς υπόψη του τις δυσκολίες του είδους και την έλλειψη πείρας, των ηθοποιών, αφού αυτοί ήταν Σύνεδροι που εθελοντικά προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν στην παράσταση, υπήρξε καταπληκτική. Επί πλέον το δρώμενο ήταν μεστό ευφυών λογοπαιγνίων, ευρημάτων και το γέλιο που προκαλούσε είχε την ποιότητα του πνευματώδους και του διακριτικού σκώμματος.

Μετά το πέρας του Συνεδρίου, το Σάββατο 21η Ιουλίου οργανώθηκε εκδρομή-ξενάγηση των Ελλήνων και των ξένων Συνέδρων στο νησί της Σάμου στην οποία οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να θαυμάσουν τα σπουδαία μνημεία του Ελληνικού Πολιτισμού (Ευπαλίνειο όρυγμα, Ηραίο, Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού, Μουσείο Σάμου κτλ) αλλά και την όμορφη διαδρομή μέσα από τα παραδοσιακά χωριά και τα πανέμορφα τοπία της Σάμου. Κατά τη διάρκεια της μαγευτικής διαδρομής η Σοφία Βουδούρη με τη βοήθεια των διαπρεπών Καθηγητών Θεοδόση Τάσιου, Αναστασίου Λαδικού και Jeremiah Reedy έκαναν πολύ ωραία και κατατοπιστική ξενάγηση στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Ακόμη οι διοργανωτές είχαν κάνει άριστη προετοιμασία και μοίρασαν στους Συνέδρους σχεδιαγράμματα και κείμενα, που περιείχαν πολύτιμες πληροφορίες και άγνωστα αλλά σημαντικά στοιχεία για τη νεώτερη και τη σύγχρονη ιστορία του Νησιού.

Το Συνέδριο εκπλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό για τον οποίο διεξήχθη. Τόσο οι εξειδικευμένες Ανακοινώσεις των ομιλητών, οι οποίες διακρίνονταν για την αυστηρή τους επιστημονική μεθοδολογία και συγκρότηση όσο και οι δημιουργικές συζητήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των Εργασιών του Συνεδρίου έδωσαν ευκαιρίες στους Συνέδρους για να στοχαστούν φιλοσοφικά και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες εξαιτίας των οξυδερκών προσεγγίσεων που παρουσιάστηκαν σε ζητήματα παιδείας. Παράλληλα η οργάνωση του Συνεδρίου ήταν εξαιρετική, διότι στο Συνέδριο όλα είχαν προσεχθεί και ιδιαίτερα έγινε ορθή χρήση του χρόνου, ώστε οι Σύνεδροι να μπορούν να μετέχουν ενεργά στο Συνέδριο, αλλά και συνάμα να έχουν τον ελεύθερο χρόνο για ανάπαυση και σχόλη.

Οι μεστές φιλοσοφικού νοήματος και επιχειρημάτων επιστημονικές Ανακοινώσεις χαρακτηρίζονταν από θεματική πολυμέρεια και δημιούργησαν στο εκλεκτό ακροατήριο μία μοναδική και ανεπανάληπτη φιλοσοφική ατμόσφαιρα. Μπορούμε λοιπόν να τονίσουμε πως η μαγευτική φιλοσοφική συνάντηση στο ωραιότατο Νησί του ακριτικού Αιγαίου αποτέλεσε ένα σημαντικό σταθμό έρευνας και συζήτησης για θέματα φιλοσοφίας της παιδείας. Παράλληλα κατέδειξε πως η Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, ως ο μοναδικός αυθεντικός και δημιουργικός φιλοσοφικός φορέας, πρωτοπορεί στη διοργάνωση ανοικτών και σπουδαίων επιστημονικών Συνεδρίων, στα οποία οι πνευματικοί τους καρποί είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και κοινής φιλοσοφικής ζήτησης.

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι το 19ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας στη Σάμο αποτέλεσε μία αξιόλογη διανοητική εμπειρία εξαιτίας της ποιότητας των επιστημονικών Ανακοινώσεων και της ζωηρότητας των συζητήσεων που διεξήχθησαν στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Γι’ αυτό εκφράζουμε την ανυπομονησία μας για την έκδοση των επιστημονικών Ανακοινώσεων του εξαιρετικού αυτού Συνεδρίου, διότι θεωρούμε ότι οι Ανακοινώσεις αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα τόσο σε άλλους επιστήμονες και πνευματικούς ανθρώπους όσο και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων να προβληματιστούν σε καίρια ζητήματα που αφορούν το ρόλο και την αξία της Παιδείας στην εποχή της οικουμενικότητας.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΕΝΤΙΦΗΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΖΑΓΚΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Οι επιλεγμένες επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου εξεδόθησαν σε τρεις σημαντικούς τόμους, στις Εκδόσεις ΙΩΝΙΑ. Οι εν λόγω τόμοι είναι οι εξής:

BOUDOURIS K. & KNEZEVIC M. (Eds.), PAIDEIA: EDUCATION IN THE GLOBAL ERA, VOLUME I , IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2008, pp. 272.

BOUDOURIS K. & KALIMTZIS K. (Eds.), PAIDEIA: EDUCATION IN THE GLOBAL ERA, VOLUME II , IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2008, pp. 280.

ΒΟΥΔΟΥΡΗ Κ. (Ed.), ΠΑΙΔΕΙΑ : Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2008, σελ. 408.