Επιστροφή

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Τον Ιούλιο του 2008 (12-18/7/2008) το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ, σε συνεργασία με τον Τομέα Κοινωνικών Επιστημών του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Δήμο Πλατανιάς Χανίων Κρήτης και με πολλούς επιστημονικούς φορείς (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κτλ) διοργάνωσαν και διεξήγαγαν το:

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Με θέμα: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ στην ΚΡΗΤΗ – ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ.

Η Εγκύκλιος του Συνεδρίου έχει ως εξής:

ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ 5, 17456 ΑΛΙΜΟΣ-ΑΘΗΝΑ

TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548

FAX: +30210-9923281, +30210-7248979

Website: http://www.hri.org/iagp , http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣYNEΔPIO ΦIΛOΣOΦIAΣ

20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

H ΔIEΘNHΣ ETAIPEIA EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ (ΔEEΦ)

TO ΔIEΘNEΣ KENTPON EΛΛHNIKHΣ ΦIΛOΣOΦIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY (ΔΙΚΕΦΙΠ)

H EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIKH ETAIPEIA (EΦE)

H NOTIOAΦPIKANIKH ETAIPEIA ΓIA THN EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ( SASGPH ) KAI

H AMEPIKANIKH ETAIPEIA Γ IA THN ΑΡΧΑΙΑ E ΛΛ HNIKH Φ I Λ O Σ O Φ IA ( SAGP )

σε συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά και μορφωτικά I δρύματα

απεφάσισαν να οργανώσουν το:

ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Σ YNE Δ PIO Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

ΜΕ Θ EMA:

« Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ»

« GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE ».

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικης Δημοκρατίας και την E ποπτεία Διεθνούς E πιστημονικής E πιτροπής αποτελεί το επιστέγασμα μιας σειράς ερευνητικών Συνεδρίων πάνω στην ελληνική φιλοσοφία και στη σχέση της με τα προβλήματα της εποχής μας στον 21ο αιώνα.

Tο Συνέδριο θα διεξαχθή από τη 12η έως τη 19η Ιουλίου 2008 στην Κρήτη στ o Ξενοδοχείο Porto Platanias Beach Resort (Δήμος Πλατανιά του Νομού Χανίων).

Όπως ήδη αναφέραμε στην Αναγγελία του Συνεδρίου (την 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007) πρόκειται για ένα Φιλοσοφικό Συνέδριο που αποσκοπεί να αποτελέσει ένα ανοιχτό βήμα που θα διερευνήσει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της ελληνικής διανόησης και φιλοσοφίας (αρχές, αξίες, μεθοδολογία, προβλήματα και θέματα) που εξακολουθούν να έχουν σημασία και σήμερα και δη στην τεχνολογική εποχή μας στον εικοστό πρώτο αιώνα και σε οικουμενικό πλαίσιο.

Για να καταστή το ζήτημα σαφέστερο αναφέρουμε δύο παράδειγματα. Το ένα παράδειγμα είναι από τη μεθοδολογία, όπως προσφυώς προσδιορίζει αυτό ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΔΕΕΦ Καθηγητής Gerasimos Santas ( Γεράσιμος Σάντας):

Ι. Η Σωκρατική μέθοδος έρευνας και η σημασία της σήμερα. ΙΙ. Η πλατωνική μεθοδολογία για την επίλυση φιλοσοφικών διαφωνιών στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία. ΙΙΙ. Η μεθοδολογική τακτική του Αριστοτέλη και η υπ’ αυτού συζήτηση των ηθικών και πολιτικών προβλημάτων.

Ως ένα άλλο παράδειγμα θα μπορούσε να αναζητηθεί στο βιβλίο που εξέδωσε ο Καθηγητής και Επίτιμος Πρόεδρος της ΔΕΕΦ Ronald Polansky (Bioethics : Ancient Themes in Contemporary Issues by Mark G . Kuczewski , Ronald M . Polansky ) που συνάπτει την προβληματική που αναφύεται στη βιοηθική (bioethics) με την ελληνική διανόηση και φιλοσοφία.

Κατ’ ακολουθίαν όλα τα θέματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της ιστορίας της ελληνικής φιλοσοφίας (από τους Προσωκρατικούς μέχρι σήμερα) και όλα τα προβλήματα που τίθενται στο πλαίσιο των αναζητήσεων της συστηματικής φιλοσοφίας μπορούν να εξετασθούν. Έτσι όλη η μακραίωνη ελληνική φιλοσοφική παράδοση μπορεί να ερευνηθεί υπό το φως της ιστορίας της φιλοσοφίας, αλλά υπό την προοπτική της συστηματικής φιλοσοφίας, δηλαδή σε συνάφεια προς τους βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας (δηλαδή την οντολογία, τη μεταφυσική, τη γνωσιολογία, την ηθική και τη λογική), υπό την προϋπόθεση ότι τα θέματα που εξετάζονται θα πρέπει να φαίνεται ότι έχουν σημασία για την επιστημονική και φιλοσοφική έρευνα στην εποχή μας.

Όπως είναι εύλογο, στο πλαίσιο του Συνεδρίου δίδεται και η δυνατότητα διερεύνησης προβλημάτων και θεμάτων που είναι είτε διαθεματικά είτε συζητούνται υπό των δευτερογενών κλάδων της φιλοσοφίας (παραδείγματος χάριν, της φιλοσοφίας της παιδείας, της φιλοσοφίας του πολιτισμού, της πολιτικής φιλοσοφίας, της θεωρίας και φιλοσοφία της μουσικής, της φιλοσοφία της τεχνολογίας, της βιοηθικής, της οικολογικής φιλοσοφίας και εν γένει όλων των δευτερογενών κλάδων της φιλοσοφίας).

Ομοίως όλη η προηγούμενη θεματική των δέκα εννέα διεθνών Συνεδρίων που οργάνωσε η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ (από το 1989 μέχρι σήμερα) θα μπορούσε να ξανατεθεί υπό διερεύνηση. Προς τούτο παρατίθεται η θεματική των εν λόγω Συνεδρίων ως ακολούθως:

Π P Ω TO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ I Ω NIKH Φ I Λ O Σ O Φ IA ”

Σ AMO Σ - Π Y Θ A Γ OPEIO , 27 - 31 AY Γ OY Σ TOY 1989.

Δ EYTEPO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME ΘEMA: “H ΦIΛOΣOΦIA TOY ΣΩKPATH”

ΣAMOΣ - ΠYΘAΓOPEIO, 22 - 28 AYΓOYΣTOY 1990.

TPITO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ Π Y Θ A Γ OPEIA Φ I Λ O Σ O Φ IA ”

Σ AMO Σ - Π Y Θ A Γ OPEIO , 22 - 27 AY Γ OY Σ TOY 1991.

TETAPTO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ E ΛΛ HNI Σ TIKH Φ I Λ O Σ O Φ IA ”

PO Δ O Σ , 23 - 30 AY Γ OY Σ TOY 1992.

Π EM Π TO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ Φ I Λ O Σ O Φ IA KAI OP Θ O Δ O Ξ IA ”

ΣAMOΣ - ΠATMOΣ, 22 - 28 AYΓOYΣTOY 1993.

EKTO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ API Σ TOTE Λ IKH Π O Λ ITIKH Φ I Λ O Σ O Φ IA ”

ΣTAΓIPA-IEPIΣΣOΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 19 - 26 AYΓOYΣTOY 1994.

EB Δ OMO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ H Φ I Λ O Σ O Φ IA TOY Λ O Γ OY ”

ΣAMOΣ - ΠATMOΣ, 20 - 27 AYΓOYΣTOY 1995.

O ΓΔ OO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ ΠΛ AT Ω NIKH Π O Λ ITIKH Φ I Λ O Σ O Φ IA ”

AΘHΝA - ΣAMOΣ, 4 - 12 IOYΛIOY 1996.

ENATO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME ΘEMA: “ΦIΛOΣOΦIA KAI IATPIKH”

KΩΣ - KAΛYMNOΣ, 20 - 27 AYΓOYΣTOY 1997.

Δ EKATO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ Φ I Λ O Σ O Φ IA KAI OIKO Λ O Γ IA ”

Σ AMO Σ - Φ OYPNOI , 23 - 28 AY Γ OY Σ TOY 1998.

EN Δ EKATO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ E ΛΛ HNIKH Φ I Λ O Σ O Φ IA KAI KA Λ E Σ TEXNE Σ ”

MHΘYMNA ΛΕΣΒΟΥ, 20 - 26 AYΓOYΣTOY 1999.

ΔΩΔ EKATO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME ΘEMA: “H EPEYNA ΓIA THN AΛHΘEIA:

EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA KAI ΓNΩΣIOΘEΩPIA”

ΣAMOΣ - ΠATMOΣ, 20 - 27 AYΓOYΣTOY 2000.

Δ EKAT Ο TPITO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “ Φ I Λ O Σ O Φ IA TH Σ E Π IKOIN Ω NIA Σ ”

POΔOΣ, 18 - 25 AYΓOYΣTOY 2001.

Δ EKATO TETAPTO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA :“ Π O Λ I Σ , KO Σ MO Π O Λ I Σ KAI TA Π POB Λ HMATA TH Σ E Π OXH Σ MA Σ ”

Σ AMO Σ - Π Y Θ A Γ OPEIO , 2 - 8 AY Γ OY Σ TOY 2002.

Δ EKATO Π EM Π TO Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO E ΛΛ HNIKH Σ Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME ΘEMA: “ANTIΛHΨEIΣ ΓIA TH ΦIΛOΣOΦIA”

OYPANOYΠOΛH--ΣΤΑΓΙΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 1 - 7 AYΓOYΣTOY 2003.

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

( Π P Ω TO Π A Γ KO Σ MIO O Λ YM Π IAKO Σ YNE Δ PIO Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ )

ME Θ EMA : “ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΣ ΒΙΟΣ”

A Θ HNA - ΣΠ ET Σ E Σ, 27 IOYNIOY - 4 IOY Λ IOY 2004.

Δ EKATO ΕΒΔΟΜΟ Δ IE Θ NE Σ Σ YNE Δ PIO Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ME Θ EMA : “Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”

ΣΑΜΟΣ--ΠΑΤΜΟΣ, 1 - 7 AY Γ OY Σ TOY 2005.

ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Σ YNE Δ PIO Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ΜΕ Θ EMA : "Η Φ I Λ O Σ O Φ IA ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ”

ΚΑΒΑΛΑ—ΑΒΔΗΡΑ, 2O -27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΔΕΚΑΤΟ ENATO ΔΙΕΘΝΕΣ Σ YNE Δ PIO Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

ΜΕ Θ EMA : "ΠΑΙΔΕΙΑ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ”

ΣΑΜΟΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ): 15 - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

Ακόμη η επίδραση και η συσχέτιση της ελληνικής φιλοσοφίας με πνευματικές παραδόσεις άλλων λαών η φιλοσοφικών ρευμάτων (όπως Ρωμαίοι, Άραβες, Βουδισμός, κτλ.) και η σύγκριση των διαφόρων φιλοσοφικών αντιλήψεων (συγκριτική φιλοσοφία) που και σήμερα επηρεάζουν τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων μπορούν να ερευνηθούν και να συζητηθούν.

Ωσαύτως θέλουμε να τονίσουμε ότι οι Ανακοινώσεις επιστημόνων ( scholars ) από την περιοχή των Κλασσικών Γραμμάτων που καθ’ εαυτές έχουν επιστημονική βαρύτητα γίνονται δεκτές μολονότι, καθό αρχαιογνωστικές, η σύνδεσή τους με τα προβλήματα του παρόντος δεν είναι πάντοτε εμφανής.

Κατά ταύτα στο Συνέδριο μπορούν να μετάσχουν ειδικοί της ελληνικής διανόησης και φιλοσοφίας, της ιστορίας της φιλοσοφίας και των κλασσικών Γραμμάτων αλλά και φιλόσοφοι ασχολούμενοι με τους κύριους και τους δευτερογενείς κλάδους της φιλοσοφίας και με τα σύγχρονα προβλήματα.

Θα ήταν πάντως άκομψο να προβούμε σε συγκρότηση καταλόγου θεμάτων και προβλημάτων της φιλοσοφίας και ειδικώτερα της ελληνικής φιλοσοφίας που έχουν σημασία για το παρόν. Κάθε ερευνητής της ελληνικής διανόησης και φιλοσοφίας γνωρίζει από την πείρα του και την επιστημονική, ερευνητική πορεία ποιά είναι τα θέματα εκείνα που δεν έχουν μόνο αρχαιογνωστική σημασία, αλλά είναι και επίκαιρα. Κατά συνέπεια οι Σύνεδροι πρέπει να προσδιορίζουν στην Περίληψη τους με σαφήνεια το περιεχόμενο της Ανακοίνωσής τους και να δείχνουν τη σημασία του προβλήματος και του θέματος που ερευνούν για μας σήμερα στην οικουμενική εποχή μας.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε νόμιμη και παραδεκτή επιστημονική περιοχή έρευνας και φιλοσοφικής ζήτησης εντάσσεται στη θεματική του παρόντος Συνεδρίου.

ΕΙΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προβλέπονται οι εξής συμμετοχές:

K ατηγορία α: Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών A νακοινώσεων διαρκείας περίπου 30΄ λεπτών εκάστη.

K ατηγορία β: Παρουσίαση πρωτοτύπων επιστημονικών A νακοινώσεων διαρκείας 20΄ λεπτών εκάστη.

K ατηγορία γ: Σύντομες παρεμβάσεις, διαρκείας 10 λεπτών ή 15 λεπτών

K ατηγορία δ: Συνεδρίες για M εταπτυχιακούς Σπουδαστές και νέους Ερευνητές και

K ατηγορία ε: Συμμετοχή με ανάρτηση θέσεων και απόψεων σε Πανώ κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ( Poster Sessions ).

O ι A νακοινώσεις της πρώτης (α) κατηγορίαςθα έχουν τη μορφή της επισκοπήσεως και της διεισδυτικής επισημάνσεως των προβλημάτων, της αποτιμήσεως των ερευνητικών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών, που είναι συναφείς προς το ερευνώμενο θέμα και της συνθέσεως των πολλαχώς διεσπαρμένων φιλοσοφικών αντιλήψεων που είναι σχετικές προς το εξεταζόμενο θέμα. O ι A νακοινώσεις της μορφής αυτής θα ανατεθούν, ως εικός, σε συγκεκριμένους Προσκεκλημένους O μιλητές ( Invited Speakers ) που θα ενδιαφερθούν έγκαιρα, θα δείξουν τις προτιμήσεις τους για το θέμα που σκοπεύουν να διαπραγματευθούν και που θα αποστείλουν στην O ργανωτική E πιτροπή τα απαραίτητα στοιχεία (εκτενή Περίληψη της A νακοίνωσής τους καθώς και εκτενές B ιογραφικό Σημείωμα για το έργο τους μέχρι την 30 Ιανουαρίου 2008 ή και ενωρίτερα) . O ι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να στείλουν το Δελτίο N ο 1Α . H OP Γ AN Ω TIKH E Π ITPO Π H σκοπεύει να καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των Π PO Σ KEK Λ HMEN Ω N OMI Λ HT Ω N ( INVITED SPEAKERS ) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Συνεδρίου.

O ι Σύνεδροι που επιθυμούν να εξετασθεί η περίπτωση να περιληφθούν στους Προσκεκλημένους O μιλητές ( Invited Speakers ) πρέπει να αποστείλουν τα κείμενα των επιστημονικών τους A νακοινώσεων στο Συνέδριο μέχρι την: 30 / 5 / 2008.

O μοίως η O ργανωτική E πιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει κατά την κρίση της σε ορισμένους Συνέδρους χρόνο ομιλίας 30΄ λεπτών για την εκφώνηση της A νακοίνωσής τους, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι τα εν λόγω πρόσωπα εντάσσονται στην κατηγορία των Προσκεκλημένων O μιλητών ( Invited Speakers ). Ως εκ τούτου τα έξοδα των εν λόγω προσώπων δεν καλύπτονται από το Συνέδριο.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα υπάρξουν ειδικές Συνεδρίες { K ατηγορία (δ)} για Φοιτητές και κυρίως για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Σπουδαστές της Φιλοσοφίας και των Κλασσικών Γραμμάτων (αλλά και άλλων ειδικοτήτων και κατευθύνσεων που έχουν σχετικά φιλοσοφικά διαφέροντα).

E ίναι φυσικό ότι το Συνέδριο είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε (Έλληνα ή αλλοδαπό) επιθυμεί να το παρακολουθήσει, αρκεί να επικοινωνήσει με την O ργανωτική E πιτροπή και να δηλώσει συμμετοχή, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση έντυπα (Δήλωση N ο1, 1 A , 2 και 3 ) και να πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής του, όπως ειδικώτερα προσδιορίζεται.

Πρόσωπα που συνοδεύουν τους Συνέδρους πρέπει ωσαύτως να συμπληρώσουν τα απαραίτητα έντυπα και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Συνέδριο εντός των οριζομένων προθεσμιών.

O ι Έλληνες συγγραφείς επιστημονικών A νακοινώσεων παρακαλούνται να έχουν εκπονήσει έγκυρη αντίστοιχη μετάφραση της A νακοινώσεώς τους (που θα διαβασθεί στο Συνέδριο) στην A γγλική τουλάχιστον γλώσσα. E πίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι, πλην της ελληνικής, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική.

O ι A ιτήσεις για κάθε είδος συμμετοχής γίνονται δεκτές έως την: 30/1/ 2008.

H αίτηση συμμετοχής γίνεται με την υποβολή του εντύπου Σ YMMETOXH Σ N ο. 1.

H Δ H ΛΩΣ H Σ YMMETOXH Σ N ο 2 αποστέλλεται ωσαύτως μέχρι την 29/2/ 2008. M αζί με τη Δ H ΛΩΣ H Σ YMMETOXH Σ N ο 2 αποστέλλεται η Περίληψη της A νακοίνωσης. E φ’ όσον δε πρόκειται περί A νακοινώσεως E λλήνων επιστημόνων επιβάλλεται, όπως συναποσταλή και μετάφραση της Περίληψης στην αγγλική ή σε άλλη γλώσσα. Τα προς Ανακοίνωση κείμενα δέον είναι να αποσταλούν μέχρι 15 Ιουνίου 2008.

Όπως είναι εύλογο οι Σύνεδροι μπορούν να στείλουν όλες τις δηλώσεις τους εξ αρχής.

Άπαντες οι Σύνεδροι θα ειδοποιηθούν γραπτώς περί του είδους της συμμετοχής τους στο Συνέδριο.

ANAKOINΩΣEI Σ KAI TPOΠOΣ YΠOBOΛHΣ TOY Σ

1. E ίναι απαραίτητο να δηλωθεί στο χώρο "θέμα" του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e - mail ) Περίληψη ή A νακοίνωση, εφ' όσον η Περίληψη ή η A νακοίνωση σταλή ως προσαρτημένο αρχείο ( attached document ).

2. O ι A νακοινώσεις πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με διπλό διάστιχο. H A νακοίνωση πρέπει κατ' ανάγκην να συνοδεύεται από Περίληψη 10-20 γραμμών ή μιας σελίδος.

E ιδικώτερα η δακτυλογράφηση των κειμένων στην ελληνική στην τελική τους μορφή προς A νακοίνωση θα πρέπει να γραφεί σε δισκέτα 3.5 H / Y ή σε CD και σε υπολογιστή κατά προτίμηση της Apple ( Software MS Word 2000 κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Graeca για τα ελληνικά πολυτονικά κείμενα και σε γραμματοσειρά Times New Roman για τα μονοτονικά. O μοίως μπορεί να γραφεί και σε Windows ( Word 2000 κ.ε.) και σε γραμματοσειρά Times New Roman και να σωθή ( save ) ως Word 2000 κ.ε.ή και σε μορφή RTF .

3. E πίσης οι A νακοινώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( e - mail ) ως προσαρτημένα αρχεία ( attachments ) στην O ργανωτική E πιτροπή με τις ίδιες ως ανωτέρω προδιαγραφές. Όμως είναι απαραίτητο να αποσταλή με FAX η ταχυδρομικώς και το έντυπο κείμενο της Περίληψης ή και της A νακοίνωσης. Ομοίως, αντί του εντύπου κειμένου ( hard copy ), μπορεί να σταλή το αρχείο ηλεκτρονικώς σε μορφή PDF . 4. Πληρέστερα κείμενα των ανωτέρω A νακοινώσεων (της μορφής α, β, γ και δ) μέχρι 15 (ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 20 σελίδων) είναι δυνατόν να δημοσιευθούν στους επιστημονικούς τόμους (Πρακτικά) του Συνεδρίου. T α κείμενα αυτά στην τελική τους προς δημοσίευση μορφή πρέπει να γραφούν ωσαύτως σε δισκέτα 3.5 και σε υπολογιστή κατά προτίμηση της Apple , με τις προδιαγραφές που εξετέθησαν ανωτέρω, προς διευκόλυνση της εκδόσεώς τους, και να σταλούν σε δισκέτα μαζί με ένα τυπωμένο αντίγραφο ( hard copy ) ή και σε μορφή PDF το αργότερο μέχρι την 30/9/2008. Η Ανακοίνωση στην τελική της μορφή, με αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα, πρέπει, εκτός των άλλων, να είναι απολύτως ορθή από γραμματική και συντακτική άποψη. Ανακοινώσεις που πάσχουν γλωσσικά δεν λαμβάνονται υπ’ όψη ούτε κατά συνέπεια ακολουθούν τη διαδικασία κρίσεως. To τελικό τυπωμένο κείμενο προς δημοσίευση πρέπει να φέρει εμφανώς στην πρώτη σελίδα την ένδειξη: TE Λ IKO KEIMENO .

5. T ο copyright των A νακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο και που επελέγησαν να δημοσιευθούν ανήκει στη Δ EE Φ και στο Δ IKE Φ I Π. T α εν λόγω κείμενα δεν μπορούν να αναδημοσιευθούν αλλαχού, χωρίς έγγραφη άδεια.

6. Όπως ανεφέρθη υπάρχει η δυνατότητα A νακοινώσεων σε ειδικά "πανώ" ( Poster sessions ). O ι σχετικές προτάσεις πρέπει να αποτελούνται από πέντε το πολύ θέσεις και να έχουν δακτυλογραφηθεί σε μια έως τρεις σελίδες. Προθεσμία για την αποστολή των Προτάσεων για ανάρτηση σε "πανώ"( Poster Session ) είναι η 15η I ουνίου 2008 . Προτάσεις που θα σταλούν μετά από αυτή την ημερομηνία μπορεί να γίνουν δεκτές, εάν υπάρχει ακόμη διαθέσιμος χώρος.

7. H Διεθνής E πιτροπή Προγράμματος διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να μη δεχθεί A νακοινώσεις, σύμφωνα με κριτήρια ποιοτικά. M όνο φιλοσοφικού χαρακτήρα Ανακοινώσεις θα ληφθούν υπόψη, προκειμένου να περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Κάθε άλλος ενδιαφερόμενος που δεν θα λάβει την παρούσα Εγκύκλιο μπορεί να παίρνει πληροφορίες από τις ιστοσελίδες της Δ EE Φ στο Διαδίκτυο: http :// www . hri . org / iagp και http :// www . iagp . gr .

K άθε αλληλογραφία σχετική με το Συνέδριο θα πρέπει να περιέρχεται στη διεύθυνση:

K ΑΘΗΓΗΤΗ ΚΥΡΙΟ

K ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ B ΟΥΔΟΥΡΗ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ O ΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ E ΠΙΤΡΟΠΗΣ

TOY 20ου Δ IE Θ NOY Σ Σ YNE Δ PIOY Φ I Λ O Σ O Φ IA Σ

Σ IM Ω NI Δ OY 5

174 56 A Λ IMO Σ

M ε φιλικούς χαιρετισμούς

O Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Βουδούρης

Καθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρώτη Εγκύκλιος: Σεπτέμβριος 2007

Η αφίσα του Συνεδρίου είναι η εξής:

:

To Πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελείται από 192 σελίδες και περιλαμβάνει και τις περιλήψεις των Ανακοινώσεων των Συνέδρων.

Το Σάββατο 12/7/2008 και ώρα 19:00 άρχισε τις Εργασίες του το 20 ο Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας με άφιξη των Συνέδρων στην Κρήτη, την εγγραφή τους και την παραλαβή του φακέλου του Συνέδρου.

Μετά τις προσφωνήσεις των εκπροσώπων των φιλοσοφικών εταιρειών και των επισήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης, άρχισε υπό την Προεδρία του Καθηγητού Κ. Βουδούρη, Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας η Επίσημη Βραδυνή Συνεδρία με κύριο ομιλητή τον Καθηγητή Λάμπρο Κουλουμπαρίτση, Καθηγητή Φιλοσοφίας του Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών.

Ακολούθησε Δεξίωση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου προς τιμήν των Συνέδρων. Kατά τη διάρκεια της Δεξίωσης οι Επίτιμοι Πρόεδροι της ΔΕΕΦ, με την πρωτοβουλία του Καθηγητού Jeremiah Reedy , προσέφεραν στον Πρόεδρο του Συνεδρίου Καθηγητή Κωνσταντίνο Βουδούρη, επ’ ευκαιρία της διοργάνωσης του 20 ου ΔΙΣΥΦ, Αναμνηστική εγχάρακτη ολοσέλιδη πλακέτα (ακολουθεί απόδοση του κειμένου στην Ελληνική):

(«“Επ' ευκαιρία της 20ης επιστημονικής συνάντησης της ΔΕΕΦ οι Επίτιμοι Πρόεδροι συγχαίρουν και επαινούν τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Βουδούρη για τη σταθερή και φωτισμένη καθοδήγηση της Εταιρείας. Amicissime, semper floreas! 12 Ιουλίου 2008)

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου υπήρξε κανονική. Το Πρόγραμμα εξετελέσθη πλήρως καθώς και οι άλλες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματισθεί στο πλαίσιο του Συνεδρίου. Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα:

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου- Professor Tasos Ladikos

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου- Καθηγ. Ιωάννης Μαρκόπουλος

Από τη διεξαγωγή του Συνεδρίου- Καθηγ. Βασίλης Γκέκας

Έτσι καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτούργησε Έκθεση Φιλοσοφικού Βιβλίου με την επιμέλεια της κυρίας Αμαλίας Χαίρη-Τριπαμπούκη. Ακόμη τη Δευτέρα 14η Ιουλίου 2008 έλαβε χώρα βραδυνή Δεξίωση ( Gala Dinner ) των Συνέδρων, μέσα σε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα, με ζωντανή μουσική στο ξενοδοχείο Porto Platanias Seaside Resort . Ακολουθεί φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη βραδυά:

Από τη βραδινή δεξίωση ( Gala Dinner )

Από τη βραδινή δεξίωση ( Gala Dinner )

Την Τρίτη, 16η Ιουλίου 2008 οργανώθηκε η Ελληνική Βραδυά σε παρακείμενη προς το ξενοδοχείο Porto Platanias Seaside Resort ταβέρνα, κοντά στην ακρογιαλιά. Η βραδυά έγινε με την ευγενική χορηγία της κυρίας Αιμιλίας Πέτρου με τη φροντίδα του Συνέδρου Παναγιώτη Ζαχαρίου κατά την οποία όλοι οι Σύνεδροι διασκέδασαν (τραγούδησαν και χόρεψαν) με την ψυχή τους με τη συνοδεία ποιοτικής ζωντανής μουσικής και ορχήστρας νέων επιστημόνων.

Την Τετάρτη, 17η Ιουλίου 2008 εδόθη στο ξενοδοχείο Porto Platanias Seaside Resort , θεατρική παράσταση του έργου του Καθηγητού Γιάννη Πουλάκου «Οι αράχνες των Αχαρνών». Ο ίδιος ο Καθηγητής Γιάννης Πουλάκος σκηνοθέτησε την αριστοφανικής εμπνεύσεως κωμωδία του με ηθοποιούς νέα πρόσωπα που μετείχαν στο Συνέδριο. Ακολουθεί φωτογραφικό στιγμιότυπο από την παράσταση:

Θεατρική Παράσταση του Συνεδρίου: Οι Αράχνες των Αχαρνών

Την Πέμπτη 18 η Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκε η ολοήμερη εκδρομή των Συνέδρων με ξενάγηση στους Αρχαιολογικούς χώρους (παλάτι του Μίνωα στην Κνωσσό Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) της Κρήτης. Οι Σύνεδροι εθαύμασαν την ομορφιά του τοπίου και τους θησαυρούς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ήταν μια πλούσια σε εμπειρία και σε αναψυχή εκδρομή στην οργάνωση της οποίας συνέβαλαν, εκτός των άλλων, η κυρία Νασούλα Μπαρμπαρήγου, η κυρία Κλειώ Φανουράκη (πρόσωπα του Συνεδρίου) και η Σοφία Βουδούρη.

 

Κατά τη διάρκεια του Εικοστού Διεθνούς Συνεδρίου Φιλοσοφίας (20ο ΔΙΣΕΦ) ανηγγέλθη  επίσημα  η εκδημία του Sir Teruo Suzuki, Καθηγητού της Φιλοσοφίας, Επιτίμου Προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας Ελληνικής Φιλοσοφίας και Ιππότου του Ιαπωνικού Αυτοκρατορικού Θρόνου, ετηρήθη ενός λεπτού σιγή για να τιμηθή η μνήμη του  από τούς Συνέδρους και εξεδόθη ψήφισμα που απεστάλη στη σεμνή και αξιαγάπητο σύζυγό του Chisato Suzuki.

Ο αείμνηστος Teruo Suzuki υπήρξε μια εξαιρετική προσωπικότητα, λάτρης της ελληνικής φιλοσοφίας και πολύ  τιμώμενο πρόσωπο από τους Ιάπωνες συναδέλφους του. Είναι σημαντικό να αναφερθή ότι εζήτησε να γραφή στην τάφο του, δίκην επιτυμβίου στήλης, η ακόλουθη επιγραφή στην ελληνική γλώσσα:


Η ΔΕΕΦ, με τη φροντίδα του Καθηγητού Shigeru Yonezawa και της Chisato Suzuki συζύγου του αειμνήστου Sir Teruo Suzuki, έχει φωτογραφικό αντίγραφο του τάφου και της επιγραφής:

Το ταφικό μνημείο του καθηγητού Suzuki. Η σύζυγός του Chisato Suzuki

Η επιγραφή, δίκην επιτυμβίας στήλης, στην Ελληνική

 

Στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, έλαβαν μέρος τα ακόλουθα πρόσωπα από διάφορα μέρη του κόσμου:
Μαρία Αδάμ, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διευθύντρια του Λυκείου Jean d ’ Arc , Lecturer in Greek Philosophy , Oslow University , Πειραιεύς – Χαράλαμπος Αποστολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Clara Britto da Rocha Acker , Professor of Philosophy , Universidade Federal do Rio de Janeiro , Brazil – Aphrodite Alexandrakis , Professor of Philosophy and Humanities , School of Arts and Science , Barry University , USA - James Andrews , Associate Professor of Classics , Ohio University , USA – Andre Archie , Assistant Professor of Philosophy , Colorado State University , USA - Linda Ardito , Professor , Provost , School of Arts and Science , Dowling College , Honorary President of the International Association of Greek Philosophy , USA - Hayden Ausland , Professor of Classics , University of Montana , USA - Άννα B ασιλείου, A ρχιτέκτων, A θήνα - Μαρία B ενετή, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, Διδάσκουσα με το ΠΔ/ 407 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ηρώ Βουδούρη-Ειρηνίδου, Καθηγήτρια Γαλλικής, ΕΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών - Σοφία Βουδούρη, M . A . Londiniensis , Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - K ωνσταντίνος B ουδούρης, Πρόεδρος της Δ EE Φ, M έλος του CD της FISP , K αθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου A θηνών, A ντιπρόεδρος της E λληνικής Φιλοσοφικής E ταιρείας - Leonidas Bouritsas , Assistant Professor of Philosophy , Stevens Institude of Technology , New Jersey , USA - Θεόδωρος Γεωργίου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκων με το ΠΔ/407 στο T μήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου A θηνών - N ένος Γεωργόπουλος, K αθηγητής της Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο M ακεδονίας, Θεσσαλονίκη - B ασίλης Γκέκας, X ημικός M ηχανικός, K αθηγητής του Πολυτεχνείου K ρήτης, X ανιά - I ωακείμ Γρυσπολάκης, Πρύτανης του Πολυτεχνείου K ρήτης - Scott Campell , Associate Professor of Philosophy , Nazareth College of Rochester , USA - Lilia Castle , Assistant Professor of Philosophy , Center of Global Affairs , Chaminade University of Honolulu , USA - Jun - Ho Choi , Research Professor , Institute of Philosophical Studies , Korea University , Korea - John Cleary , Professor of Philosophy , Boston College , USA – Catherine Collobert , Professor of Philosophy , University of Ottawa , Canada - Luisa Cortes , Student of Philosophy , Rio de Janeiro , Brazil - Lambros Couloubaritsis , Professor of Philosophy , Free University of Brussels , Honorary President of International Association of Greek Philosophy , Belgique - Michael Greenacre , Professor of Statistics , University of Pombeu Fabra , Barcelona , Spain - Σωκράτης Δεληβογιατζής, K αθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του T μήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη - Όλγα Δεληγιάννη, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διευθύντρια του Πολιτιστικού Συλλόγου «Τερψιχόρη», Αθήνα - Παναγιώτης Δερμούσης, K αθηγητής M ουσικής, A θήνα - Χρυσούλα Δημητρακάκη, Λογοτέχνις, Συγγραφέας, Αθήνα - Δρόσου Παρασκευή, Διερμηνεύς Συνεδρίων, Αθήνα - Jose Carlos Avelino Da Silva, Professor, Universidade Catolica de Goias (UCG), Brazil - Barbara Dynneson, Odessa, Texas - Thomas L. Dynneson, Professor, The University of Texas of The Perman Basin, Odessa, Texas - Christos Evangeliou, Professor of Philosophy, Department of Philosophy and Religious Studies, Towson University, USA - Rosalie Finlayson, Lecturer, Academic Advisor: Human Resources Development, University of South Africa - Ken Finlayson, South Africa - Veronique Fόti, Professor of Philosophy, Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA - Nικολέττα Zάγκα, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Παναγιώτης Zαχαρίου, Kαθηγητής Aγγλικής Φιλολογίας, Kέντρο Ξένων Γλωσσών, Xανιά, Kρήτη - Aπόστολος Ήντουνας, Oικονομικός Δευθυντής του Oμίλου Λάτση, Aθήνα - Aλέξανδρος Θεοδωρίδης, Λέκτωρ Φιλοσοφίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - Chrysoula Gitsoulis, Lecturer, City College, City University of New York - Koula Hartnett, Publicist, Morgantown, West Virginia University, USA - Richard Hartnett, Professor of Higher Education Leadership, West Virginia University, USA - Filip Ivanovic, Student, Department of Philosophy, University of Bologna, Italy - Gottfried Heinemann, Professor of Philosophy, University of Kassel, Germany - Neil Houser, Associate Professor of Philosophy, University of Oklahoma, USA - Judy Houser, USA - Joerg Hardy, Dr. of Philosophy, Research Fellow, Free University of Berlin, Deutschland - Valentin Kalan, Professor of History of Philosophy, University of Ljubljana, Slovenia - Hossain Kalbasi, Professor of Philosophy, Allameh Tabatabaie University of Tehran, Iran - Bασιλική Kαραβάκου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eντεταλμένη Λέκτωρ, Tμήμα Eκπαιδευτικής και Kοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Mακεδονίας, Θεσσαλονίκη - Aμαλία Kαραλανίδη, Xορογράφος, Xοροδιδάσκαλος, Φοιτήτρια EAΠ, Aθήνα - Eλένη Kαραμπατζάκη, Eπίκουρη Kαθηγήτρια Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων - Yukio Kato, Professor of Philosophy, Nagaoka University of Technology, Japan - Χρυσάνθη Κεχρολόγου, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Υποψηφία Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Aθήνα - Jong-Gook Kim, Professor of Philosophy, Kyeongin National University of Education, Incheon, Korea - Λάζαρος Kοεμτζόπουλος, Eπίτιμος Πρόεδρος Eφετών, Θεσσαλονίκη - Aντιγόνη Kοροβέση, M.Phil. in Linguistics, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Aθήνα - Jerzy Kosiewicz, Professor of Philosophy, University of Physical Education in Warsaw, Poland - Mikonja Knezevic, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Aθηνών - Oiva Kuisma, Docent, University Lecturer, Institute of Art Research, University of Helsinki, Finland - Anastasios Ladikos, Doctor of Philosophy, Senior Researcher, Institute of Criminological Science, University of South Africa, President of the South African Society for Greek Philosophy and the Humanities, South Africa - Kλεονίκη Λαζάρου, Nηπιαγωγός, Aθήνα - Joanne Lekea, Dr., Visiting Lecturer, University of Athens - Eλένη Λεοντσίνη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης, Aθήνα - Aλεξάνδρα Λιάκρη, M. Phil. Φιλοσοφίας, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Aθήνα - Hong-Bin Lim, Professor of Philosophy, Korea University, Seoul, Korea – Anita Malone, Ph.D. Candidate, Graduate Teaching Assistant, University of Oklahoma, USA - Ευαγγελία Mαραγγιανού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Mιχαήλ Mαντζανάς, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Eπιστημονικός Συνεργάτης EKΠA, Aθήνα - Ιωάννης Mαρκόπουλος, Aναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Antonio Mesquita, Professor of Philosophy, University of Lisbon, Portugal - Alexei Medvedev, Ph.D. Candidate, School of International Studies, University of South Australia, Australia - Aθηνά Mιράσγεζη, Δρ Φιλοσοφίας, Eπιστημονική Συνεργάτις της Aκαδημίας Aθηνών, Aθήνα - Irina Mitina, Associate Professor of Philosophy, South Federal University, Russian Federation - Παύλος Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τομέας Παιδαγω-γικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Κύπρος - Pavlos Michaelidis, Associate Professor of Philosophy, University of Nicosia, Cyprus - Aλέξανδρος Mπροκάκης, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Δάσκαλος, Kρήτη - Γεωργία Mπρώνη, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Διδάσκουσα με ΠΔ/ 407 στο Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη - Νασούλα Μπαρμπαρήγου, Πολιτικός Mηχανικός, M.Δ.E. Φιλοσοφίας, Ηράκλειο Κρήτης - Luigina Mortari, Professor of Educational Research, Departure of Education, University of Verona, Italy - Kατερίνα Mούγερ, Aθήνα - Άννα Nεμπαυλάκη, Kαθηγήτρια, Πλατανιάς, Kρήτη - Aλεξάνδρα Nικολάου, Yπάλληλος, Mαρκόπουλο Aττικής - Χρήστος Ξανθόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη - Μαρία Παγωμένου, Διερμηνεύς Συνεδρίων, Αθήνα - Λένα Παπαγεωργίου, Yπάλληλος Yπουργείου Oικονομικών, Aθήνα - Mαρία Παπαδάκη, Μ.Α. Φιλοσοφίας, Yποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Φιλόλογος, Aθήνα - Παναγιώτα Πατέλη, Καθηγήτρια Ιστορίας, Μεταφράστρια, Χανιά - Δημήτριος Πατέλης, Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά - Αλέξιος Πέτρου, Aναπληροτής Καθηγητής Φιλοσοφίας, Τομέας Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Λευκωσία, Κύπρος - Aιμιλία Πέτρου, Aισθητικός, Aθήνα - Xρήστος Πεχλιβανίδης, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη - Kωνσταντίνος Πρώιμος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Kαθηγητής ΣEΠ, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο, Kρήτη - Sophia Perry, Social Worker, Norman, Oklahoma, USA - Horst Pfeiffle, Professor, Dr., Institute for General Education and Philosophy, University of Economics and Business Administration, Vienna, Austria - Ronald Polansky, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Duquesne University, Honorary President of the International Association of Greek Philosophy, USA - Susan Polansky, Professor of Modern Languages, Department of Modern Languages, Carnegie Mellon University, USA - John Poulakos, Associate Professor of Rhetoric and Communication, Department of Communication, University of Pittsburgh, USA - Elvira Panagiotidi, Dr., Professor, North-Ossetian State Pedagogical Institute - Erna Paris, Writer, Canada - Tiberiu Popa, Assistant Professor of Philosophy, Butler University, USA – Richard Purtill, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Western Washington University, USA – Γεράσιμος Ρεντίφης, Mεταπτυχιακός Φοιτητής Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα - Jeremiah Reedy, Professor of Classics and Philosophy, MacAlester College, Founder and Master of the Seven Hills Classical Academy, Minnesota, Honorary President of the International Association of Greek Philosophy, USA - Mary-Anne Reedy, Artist, USA - Thomas M. Robinson, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, University of Toronto, Honorary President of IAGP, Canada - Sergia Rossetti-Favento, Assistant Professor of Greek and Roman History, Department of Sciences of Antiquity, University of Trieste, Italy - Adam D. Roth, Ph. D., Assistant Professor, Department of Communication Studies, University of Rhode Island, USA - Scott Rubarth, Associate Professor of Philosophy, Chair Program in Classical Studies, Rollins College, Ontario, Canada - Debika Saha, Reader, Department of Philosophy, University of North Bengal, India - Werner Schulze, Professor, Dr., University for Music & Performing Arts, Vienna - Γιώτα Σεχίδου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, συγγραφέας, Φλώρινα - Christopher Shields, Professor of Classical Philosophy, University of Oxford, UK – Άννα Σκόρδου, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Μ.Α. Φιλοσοφίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Tομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα – Eυγενία Σταματελοπούλου, MA Φιλοσοφίας, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Eλληνογερμανική Aγωγή, Aθήνα – Σοφία Σταμούλη, Διδάκτωρ Πολιτικής Iστορίας και Eπιστήμης, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Aθήνα - Παρασκευή Συνοδινού, Mεταπτυχιακή Φοιτήτρια Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήνα - Mιχαήλ Συναρέλλης, Eκπαιδευτικός, Aθήνα – Mαρία Συναρέλλη, Δημόσιος Yπάλληλος, Aθήνα - Sarah Slabbert, Professor, Project Management Consultant, Honorary Research Associate, University of Witwatersand, South Africa - Johanna Slabbert, South Africa - Θεοδώρα Tασούλα, Αθήνα - Εύαγγελος Tασούλας, Αρχιτέκτων, Αθήνα - Byung-Seok Son, Associate Professor of Philosophy, Korea University, Seoul, Korea - Nathanael Stein, DPhil Student, Oxford University, UK - Δημήτριος Tζωρτζόπουλος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Σχολικός Σύμβουλος Δευ-τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διδάσκων με το Π/Δ 407 στο ΤΕΙ Λαμίας - Tζένη Tόλια, Yπάλληλος, Aθήνα - Bernat Torres, M. Phil., Member of Research Group, University of Barcelona, Spain - Aμαλία-Eλένη Tριπαμπούκη, Kαθηγήτρια Φιλόλογος, Mεταπτυχιακή Σπουδάστρια Φιλοσοφίας, Aθήνα - Σοφία Tριπαμπούκη, Ψυχολόγος, Aθήνα - Γεώργιος Tσαγκαράκης, Δήμαρχος του Δήμου Πλατανιά, Πλατανιάς, Kρήτη - Eleni Tsalla, Assistant Professor of Philosophy, Xavier University, USA – Γιώργος Tσιαντής, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Διδάσκων με το Π/Δ 407 στο EAΠ, Aθήνα - Χρήστος Tσέκος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πανεπιστημίο Ιωαννίνων, Ιωάννινα - Laura Westra, Professor of Philosophy, University of Windsor, Canada - Shigeru Yonezawa, Professor of Philosophy, University of Tsukuba, Honorary President of International Association of Greek Philosophy, Japan - Hideya Yamakawa, Professor of Philosophy, Department of Philosophy, Saint Andrew’ s University, Honorary President of International Association of Greek Philosophy, Japan - Nobue Yamakawa, Japan - Κλειώ Φανουράκη, Υποψηφία Διδάκτωρ Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Kρήτη - Robert Zaborowski, Professor of Ancient Philosophy at the University of Warmia and Mazury, Docent at the Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland - Aναστάσιος Xατζηαβραμίδης, Φιλόλογος, Yποψήφιος Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη.

Οι επιλεγμένες επιστημονικές Ανακοινώσεις του εν λόγω Συνεδρίου εξεδόθησαν σε τρεις σημαντικούς τόμους, υπό την Αιγίδα των Εκδόσεων ΙΩΝΙΑ, με τον τίτλο:

BOUDOURIS KONSTANTINE & ADAM MARIA( EDS), GREEK PHILOSOPHY AND THE ISSUES OF OUR AGE,VOL. I,IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2009

BOUDOURIS KONSTANTINE & ADAM MARIA( EDS), GREEK PHILOSOPHY AND THE ISSUES OF OUR AGE,VOL. IΙ,IONIA PUBLICATIONS, ATHENS 2009
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΥΔΟΥΡΗ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΗ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝΙΑ , ΑΘΗΝΑ 2009