Επιστροφή

ΠΕΜΠΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Ε ΕΔΙΣΕΦ)

Κατά το 1993 το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ οργάνωσαν, σε συνεργασία με τη ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, το Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με τον τίτλο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

Το πρόγραμμα αυτό έγινε για φιλοσοφούντες αλλά και άλλους (ποιητές, δημοσιογράφους κτλ.) εξ Αλβανίας.. Τα εν λόγω πρόσωπα (περίπου 50) εξεπαιδεύθησαν στα Ελληνικά Γράμματα και τον πολιτισμό.επί εξάμηνο. Το πρόγραμμα διηύθυνε ο Καθηγητής Κ. Βουδούρης με τη βοήθεια άλλων μελών ΔΕΠ και μελών της ΔΕΕΦ.

Για το Πρόγραμμα κυκλοφόρησε η ακόλουθη αφίσα:

Χωρίς την οργανωτική υποδομή της ΔΕΕΦ και την εθελοντική και υποδειγματική προσφορά των μελών της δεν θα μπορούσε να επιτύχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οι μετασχόντες στο Πρόγραμμα έλαβαν Ειδικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ομοίως κατά το 1993 η ΔΕΕΦ, το ΔΙΚΕΦΙΠ και το Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσαν το

ΠΕΜΠΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Ε ΕΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΕΤΟΛΟΓΙΑ: ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Η αφίσα του Σεμιναρίου είναι η εξής :

Το Σεμινάριο έγινε την Άνοιξη του 1993 (29/3/1993 - 24/5/1993). Τούτο παρακολούθησαν, εκτός των άλλων, και οι μετέχοντες στο Ειδικό Πρόγραμμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» εκπαιδευόμενοι εξ Αλβανίας. Το Σεμινάριο τούτο σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου

Στιγμιότυπο από το 5 ο Εβδομαδιαίο Δίμηνο Σεμινάριο Φιλοσοφίας

Στιγμιότυπο από το 5 ο Εβδομαδιαίο Δίμηνο Σεμινάριο Φιλοσοφίας

Βλέπε ομοίως την παρουσίαση του Σεμιναρίου στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση