Επιστροφή

ΕΒΔΟΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Την Άνοιξη του 1995 (Μάρτιος - Μάιος 1995) η ΔΕΕΦ και το ΔΙΚΕΦΙΠ, σε συνεργασία με την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργάνωσαν το:

ΕΒΔΟΜΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΜΗΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Ζ ΕΔΙΣΕΦ)

με θέμα:

«ΣΤΩΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

στην Ακαδημία Πλάτωνος και στην Πνύκα.

Η Εγκύκλιος του Σεμιναρίου έχει ως εξής:

Η Αφίσα του Σεμιναρίου είναι η εξής:

Στο Σεμινάριο μίλησαν, όπως πάντοτε, όχι μόνον Έλληνες φιλοσοφούντες αλλά και διαπρεπείς Απόδημοι καθηγητές της Φιλοσοφίας της Ελληνικής Διασποράς. Αναμφίβολα το εν λόγω Σεμινάριο έχει καταστή ένα βήμα ελεύθερης φιλοσοφικής διανόησης για τους διανοουμένους και φιλοσοφούντες από όλο τον κόσμο.

Αξιοσημείωτο του Σεμιναρίου αυτού είναι, εκτός των άλλων, ότι παρέστησαν διαπρεπείς αλλοδαποί Καθηγητές της Φιλοσοφίας, οι οποίοι μάλιστα μίλησαν στην Ελληνική γλώσσα.

Περί της διεξαγωγής του Σεμιναρίου βλέπε την παρουσίασή του από την κυρία Κωνσταντίνα Tέτοκα στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση: