Επιστροφή

OΓΔΟΟ ΔΙΕΘΝEΣ ΣΕΜΙΝAΡΙΟ ΦΙΛΟΣΟΦIΑΣ

Στο Σεμινάριο Φιλοσοφίας μετείχαν από τα πρώτα βήματά του προσωπικότητες διεθνούς κύρους, αλλά από το 1996 (δηλαδή από το 8ο ΕΔΙΣΕΦ) άρχισε να προσλαμβάνει διεθνή χαρακτήρα και έτσι έγινε κατ ουσίαν Εβδομαδιαίο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας (ΕΔΙΣΕΦ) με κύριους θεματικούς πάντως άξονες αναφερομένους στην ελληνική φιλοσοφία, αλλά χωρίς να είναι μόνον ένα αρχαιογνωστικό ενέργημα.

Την Άνοιξη του 1996 (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 20 ΜΑΪΟΥ 1996) το ΔΙΚΕΦΙΠ και η ΔΕΕΦ οργάνωσαν στην Ακαδημεία Πλάτωνος και στην Πνύκα το Όγδοο Διεθνές Σεμινάριο Φιλοσοφίας με θέμα:

Πλατωνική Ηθική Φιλοσοφία

Η Εγκύκλιος του Σεμιναρίου έχει ως εξής:

Η αφίσα του Σεμιναρίου είναι η εξής:

Παρατίθενται στιγμιότυπα από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου:

Από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Από αριστερά ο Καθηγ. Χρήστος Τερέζης, ο Καθηγ. Bogoljub Sijakovic ,
ο Καθηγ. Κ. Βουδούρης και η Δρ Ελένη Εργά

Από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος
Χρυσή Μανωλοπούλου, Στέλλα Σταθουλοπούλου και Θεόδωρος Τσώλης

Από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου στην Ακαδημία Πλάτωνος.
Μαρία Χατζή, Χρυσή Μανωλοπούλου, Στέλλα Σταθουλοπούλου και Θεόδωρος Τσώλης

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου. Δακρίνονται ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγητής Κωνσταντίνος Βουδούρης και οι Καθηγητές Αντώνιος Μάρκος και Νικόλαος Πολίτης

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος

Στιγμιότυπο από την έναρξη του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας.
Ομιλεί ο Διευθυντής του Σεμιναρίου Καθηγητής Κ.Βουδούρης

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας,
Ομιλεί ο Καθηγητής Σπύρος Παναγιώτου

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας.
Ομιλεί ο κύριος Ιωάννης Γεωργακάς (Διευθυντής του Μινιόν)

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας.

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας.
Από την παρέμβαση του κυρίου Ευάγγελου Τασούλα

Στιγμιότυπο από τη διεξαγωγή του Σεμιναρίου στον αρχαιολογικό χώρο της Πνύκας

Περί της διεξαγωγής του Σεμιναρίου βλέπε την παρουσίασή του από τον κύριο Θεόδωρο Τσώλη στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:

H Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας αποφάσισε όπως η έγκυρες Ανακοινώσεις των προηγουμένων Σεμιναρίων (4 ο έως 7 ο) που έχουν παρομοία θεματική δημοσιευθούν σε ένα τόμο για την ηθική φιλοσοφία των Ελληνών. Έτσι συνεκροτήθη και εκυκλοφόρησε ο τόμος :

Η ηθική φιλοσοφία των Ελλήνων (Αθήνα 1996), σελ. 262.

Περί του Συνεδρίου και του συναφούς Σεμιναρίου βλέπε την παρουσίασή του στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:

Για την δεκαετή επιστημονική προσφορά της ΔΕΕΦ και του ΔΙΚΕΦΙΠ βλ. την κατωτέρω αφίσα: