Επιστροφή

Tμήμα του ανατολικού τείχους της Σάμου

 

Tμήμα του ανατολικού τείχους της Σάμου

 

Tμήμα του ανατολικού τείχους της Σάμου

 

Είσοδος του ανατολικού τείχους της Σάμου
Ο Καθηγητής Κ. Βουδούρης και ο Πάρις Καραθανάσης

 

Είσοδος του ανατολικού τείχους της Σάμου

 

Είσοδος του ανατολικού τείχους της Σάμου

 

Άποψη του δυτικού τείχους της Σάμου

 

 

Άποψη του βόρειου τείχους της Σάμου

 

Άποψη του βόρειου τείχους της Σάμου