Επιστροφή

Ευπαλίνειον

 

Ευπαλίνειον

Ευπαλίνειον – Η νότια είσοδος
Ο Καθηγητής Κ. Βουδούρης και ο Πάρις Καραθανάσης

 

Αγιάδες -Το βόρειο τμήμα του ναΐσκου δίπλα στην πηγή της βορείας εισόδου
του Ευπαλινείου ορύγματος

 

Αγιάδες- Η Βόρεια πλευρά του Ευπαλινείου