Επιστροφή

Άποψη του στενού της Μυκάλης από τα υψώματα του Πυθαγορείου

 

Άποψη του στενού της Μυκάλης. Λήψη από τα υψώματα του Πυθαγορείου.

Δεξιά το όρος Μυκάλη

 

Άποψη του στενού της Μυκάλης. Λήψη από τα υψώματα του Πυθαγορείου.

Διακρίνεται ο Αγ. Νικόλαος, το σύνορo Ελλάδος-Τουρκίας

 

Άποψη του στενού της Μυκάλης. Λήψη από τα υψώματα του Πυθαγορείου

Τα στενά της Μυκάλης. Λήψη από τη μεγάλη προβλήτα του Πυθαγορείου